A. Kadir Özer – Var Olmak Cesaret İster (2013)

  • VAR OLMAK CESARET İSTER, A. Kadir Özer, Remzi Kitabevi, psikoloji, 214 sayfa

VAR

Klinik psikolog A. Kadir Özer ‘Var Olmak Cesaret İster’de, canı yanan insanların kendilerini mutsuz ederken ne gibi temalardan hareket ettiklerini anlatıyor. Bireyin kendi yorumunu “doğru”, farklı yorumları da “yanlış” şeklinde tanımlayarak yanılgılar içinde yaşadığını söyleyen Özer, bu yanılarak yaşamanın somutlaştırdığı ilgi çekici insan hikâyelerine yer veriyor. Bireyin dürüstlük ve yalancılık, güçlülük ve güçsüzlük, kabalık ve kibarlık gibi çoklu kişiliklere sahip olduğunu belirten Özer, buna rağmen tek kişiymiş gibi yaşamanın onu ne gibi çıkmazlara soktuğunu ve bundan kurtulmanın nasıl mümkün olabileceğini anlatıyor.

Vamık D. Volkan – Divandaki Düşmanlar (2013)

  • DİVANDAKİ DÜŞMANLAR, Vamık D. Volkan, çeviren: Serap Erdoğan Taycan, Alfa Yayınları, psikoloji, 588 sayfa

 DIVANDAKI

Çatışmalı bölgelerde gözlemci, arabulucu ve hekim olarak görev yapmış Vamık D. Volkan ‘Divandaki Düşmanlar’da, siyaset psikolojisi bağlamında psikolojik faktörlerin uluslararası ilişkileri nasıl etkilediğini anlatıyor. Yazar bununla, disiplinlerarası bir ekibin, etnik, milli, dini ya da ideolojik karşıt gruplar arasındaki barışçı birlikteliğin oluşmasına, bu gözlem ve deneyimlerden yola çıkarak nasıl yardım edeceğini açıklamayı amaçlıyor. Volkan, farklı ülkelerde yaşanan çatışmaları inceliyor ve büyük kayıpların ardından yaşanan yas süreci gibi psikolojik serüvenlerin nasıl kavramsallaştırılabileceğini irdeliyor.

Özcan Köknel – Şiddet Dili (2013)

  • ŞİDDET DİLİ, Özcan Köknel, Remzi Kitabevi, psikoloji, 214 sayfa

 SIDDET

Özcan Köknel ‘Şiddet Dili’nde, şiddet dilinin gelişiminde etkili olan nedenleri ruhbilim, toplumsal ruhbilim ve iletişim biliminin ışığında çözümlemeye koyuluyor ve bu dilin nasıl ortadan kaldırılabileceğini irdeliyor. Yazar, şiddet dilinin ortaya çıkmasının belli başlı nedenlerini, tutum ve davranışların şiddet duygusu üzerindeki etkilerini, dinlerin şiddet konusuna yaklaşımını, geleneklerin şiddetin artmasındaki rolünü ve teknolojinin toplumsal kültüre olumlu ve olumsuz yönlerini ele alıyor, şiddet dilinin toplumsal alandan çekilmesi için evrensel değerlere dayalı bir toplumsal kültürün nasıl inşa edilebileceğini tartışıyor.

Sophie de Mijolla-Mellor – Paranoya (2013)

  • PARANOYA, Sophie de Mijolla-Mellor, çeviren: Işık Ergüden, Dost Kitabevi, psikanaliz, 135 sayfa

PARANOYA

Psikanalist Sophie de Mijolla-Mellor elimizdeki rehber çalışmasında, gerçek anlamı yanlış bilinen ama bir o kadar da yaygın kullanılan paranoya kavramını aydınlatıyor. Yazar, paranoyakların psikiyatride nasıl tarif edildiğini, bir paranoyağı nasıl tanıyacağımızı, paranoyak birinin kendi içinde ne hissettiğini, onu “normal”den ayırt edenin ne olduğunu, paranoyak birinin çılgın olmasının şart olup olmadığını, hangi yaşta paranoyak olunduğunu, paranoyakların tehlikeli olup olmadığını ve paranoyaklar için bireysel ya da grupsal çarelerin neler olduğunu yanıtlıyor, ayrıca tarihteki ünlü paranoyaklardan örnekler veriyor.

Cem Keçe ve Yasemin Yıldız – Mühürlü Beden (2012)

  • MÜHÜRLÜ BEDEN, Cem Keçe ve Yasemin Yıldız, Pusula Yayınevi, kadın, 242 sayfa

 MUHURLU

Psikoterapist Cem Keçe ve jinekolog Yasemin Yıldız’ın ortak çalışması ‘Mühürlü Beden’, “vajinismus” olarak tanımlanan, kadınlarda cinsel ilişkiye girememe sorununu değerlendiriyor ve buna dair çözüm önerileri sunuyor. Kitapta, vajinismusun nedenleri, belirtileri, vajinismusun erkekler üzerindeki etkileri, vajinismusun görülme sıklığı, tipleri ve sınıflandırılması gibi temel konular açıklandığı gibi, kadın genital bölge anatomisi, cinsellik ve cinsel işlevler, vajinismusla ilgili kuramsal açıklamalar, vajinismusla baş etme yolları, cinsel terapiste başvurma ve on adımda vajinismusun nasıl tedavi edilebileceği gibi bilgiler de sunuluyor.

Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu (der.) – Ana Babalık: Kuram ve Araştırma (2012)

  • ANA BABALIK: KURAM VE ARAŞTIRMA, derleyen: Melike Sayıl ve Bilge Yağmurlu, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 427 sayfa

 ANA

Alanında uzman birçok ismin katkıda bulunduğu elimizdeki kitap, Türkiye’de ana babalık psikolojisi konusunda yazılmış, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası literatürdeki kuram ve güncel araştırma bulgularını da kapsayan önemli bir çalışma. Türkiye’de ana babalık tarihi, çocukluğun ve çocuk yetiştirmenin tarihi, kültür ve ana babalık, çevre ve ana babalık, ana babalık ve bağlanma, çocuklarda olumlu sosyal davranış ve ahlak gelişiminde ana baba davranışlarının etkisi gibi ilgi çekici konuların irdelendiği kitap, Türkçe literatürde eksikliği hissedilen ana babalık konusunda kapsamlı ve nitelikli bir akademik başvuru kitabı.

Marie-France Muller – Nihayet İyi Uyumak (2012)

  • NİHAYET İYİ UYUMAK, Marie-France Muller, çeviren: Neslihan Özakıncı, Dharma Yayınları, psikoloji, 80 sayfa

 

Marie-France Muller elimizdeki rehber kitabında, başarılı ve keyifli bir günün garantisi olan, düzenli, yararlı ve onarıcı bir uykuya kavuşulması için yapılması gerekenleri anlatıyor. Kaliteli bir uykunun peşine düşerken, tümüyle doğal yöntemlerden taviz vermemesi, kitabın en özgün yönü. Çalışmasına, uykunun mekanizmalarını, ağır uyku ve Rem uykusunu, uykunun beş evresini, uzun süreli uyku yoksunluğunun yarattığı tahribatları ele alarak başlayan yazar, devamında da, nitelikli bir uyku için yatak odasının nasıl düzenlenmesi gerektiğini, uykuya yardımcı yiyecekler ve bitkiler ile uykuyu kolaylaştıran alıştırmaları anlatıyor.

Lucy Vincent – Neden Aşık Oluyoruz? (2012)

  • NEDEN AŞIK OLUYORUZ?, Lucy Vincent, çeviren: F. Kenan Zaimoğlu, Aylak Kitap, psikoloji, 193 sayfa

 

Lucy Vincent ‘Neden Aşık Oluyoruz?’da, bilimsel araştırmaların güncel bulgularından yola çıkarak, aşk denen sıra dışı olayın nasıl gerçekleştiğini irdeliyor. Aşkın oluşumunu sağlayan hormonlara, feromonlara ve aracılara odaklanan Vincent, bir çifti bir araya getiren etkenlerden bir beraberliğin nasıl ve ruhsal yaşamın hangi stratejileri sayesinde sürdüğüne, insanın neden belli kişilere daha fazla yakınlık duyduğundan aşkın sona ermesinin nedenlerine, aşkın eksikliğinin sağlık üzerindeki can sıkıcı sonuçlarından kıskançlığın zehirli köklerinin nereye uzandığına kadar, bu olağanüstü süreci ayrıntılı bir bakışla kat ediyor.

Susan Cain – Sakinler de Kazanır (2012)

  • SAKİNLER DE KAZANIR, Susan Cain, çeviren: İdil Çetin, Optimist Kitap, psikoloji, 415 sayfa

 

Susan Cain ‘Sakinler de Kazanır’ başlıklı bu kitabında, Amerikan kültüründe neredeyse kemikleşmiş hale gelen dışadönüklüğü eleştirel bir analize tabi tutuyor. Aşırı dışadönüklüğün aynı zamanda oyalayan ve insanın potansiyellerini kullanmasının önüne geçen bir süreç olduğunu savunan Cain, bunun karşısına, kendinden emin ve iyi dengelenmiş bir içedönüklüğü koyuyor. Herkesle sosyalleşmenin niceliği niteliğin önüne geçirme tehlikesi barındırdığını belirten Cain, kişinin hem kişisel dünyasında hem de iş dünyasında başarılı olması için sezgi, sebat, konsantrasyon ve duyarlılık gibi meziyetleri nasıl geliştirebileceğini anlatıyor.

Tarık Solmuş – Sinemada Psikoloji ve Anormal Davranışlar (2012)

  • SİNEMADA PSİKOLOJİ VE ANORMAL DAVRANIŞLAR, Tarık Solmuş, Doruk Yayınları, sinema, 333 sayfa

 

Uzman psikolog Tarık Solmuş elimizdeki incelemesinde, uzun yıllara yayılan mesleki deneyimlerinden hareketle sinema ve psikoloji ilişkisini ve filmlerdeki anormal davranışları, olaylar ve karakterler üzerinden ele alıyor. Solmuş, filmlerdeki karakterlerin davranış analizi ve bu karakterlere dair çözümlemeleriyle, sinemada kendine yer bulmuş agorafobi, akut stres, cinsel sapkınlıklar, davranış bozuklukları, depresyon, fobi, hipokondriya, manik-depresif ve şizofreni gibi pek çok psikolojik sorunu, bozukluğu irdeliyor. Yazar, bunu yaparken, psikoloji ve sinema ilişkisini izlemek isteyen okurlara da kapsamlı bir antoloji sunuyor.