Kolektif – Aklın Çocuk Hali (2016)

Güncel araştırma verilerinden yola çıkarak bebeklerin ve çocukların düşünce dünyasının özgünlüğünü gözler önüne seren, birçok uzmanın yazılarıyla katkıda bulunduğu bir çalışma.

Çocuklarda anadili gelişiminden sosyal normların algılanışına, çocukluk döneminde hayal gücünden işitme engelli çocukların dil edinimine pek çok ilgi çekici konu, burada.

Kitap, hem zihin gelişimi araştırmalarındaki son gelişmeleri kapsamlı bir biçimde sunması, hem de Türkçede bu konuyla ilgili yerli bulguların tartışıldığı ve kültürler arası karşılaştırmaların yapıldığı ilk rehber kitap olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.

 • Künye: Kolektif – Aklın Çocuk Hali, derleyen: Çağla Aydın, Tilbe Göksun, Aylin C. Kuntay ve Deniz Tahiroğlu, Koç Üniversitesi Yayınları

Kolektif – Erken Okur-Yazarlık (2015)

3 yaş altı çocuklarda okuryazarlık nasıl edinilir?

Bu özgün çalışmada, farklı alanlardan gelen bilim insanları, kavram kitaplarından resimli kitaplara, çocuk edebiyatının çocukların biliş, dil, psikoloji ve estetik gelişimleri üzerindeki etkilerine pek çok konuya odaklanarak bu soruya yanıt veriyor.

Kitapta,

 • Erken okuryazarlık ve çocuk edebiyatı,
 • 3 yaş altı çocuklarda kurgusal ve gündelik olayların metinsel anlatımı,
 • Bebekler ve küçük çocuklarda renk algısı, başka bir deyişle resimli kitaplarda rengin önemi,
 • Resimli kitaplar ve modern sanatta temel tasarımlar,
 • Oyun oynama olarak okuma
 • 0-3 yaş arası çocuklar için hazırlanan resimli kitaplarda metaforlar,
 • Resimli kitaplara verilen tepkiler iki dilli çocukların duygusal gelişimine yansımaları,
 • Ve bunun gibi pek çok önemli konu ele alınıyor.

Kitaba makaleleriyle katkıda bulunan isimler ise, şöyle: Ilgım Veryeri Alaca, Aylin C. Küntay, Bettina Kümmerling-Meibauer, Lesley Lancaster, Annette Werner, Martin Roman Deppner, Kathleen Ahrens, Jörg Meibauer, Cornelia Rémi, Marie Luise Rau, Carole Scott, Kyoko Takashi, Douglas Wilkerson, Kerstin Nachtigäller, Katharina J. Rohlfing, Virginia Lowe, Janet Evans, Evelyn Arizpe ve Jane Blatt.

 • Künye: Kolektif – Erken Okur-Yazarlık, derleyen: Bettina Kümmerling-Meibauer, çeviren: Ekin Uşşaklı, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 379 sayfa, 2015

Kolektif – İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür (2018)

Şimdi ikinci baskısına ulaşan bu sağlam derleme, farklı nesiller üzerinden ailedeki değişimleri sosyokültürel bağlamda irdeleyen makaleleri bir araya getiriyor.

Gelişim psikolojisi ve kültürel psikoloji alanlarında dünya çapında bir otorite kabul edilen Çiğdem Kağıtçıbaşı’nın onuruna hazırlanmış bu kitapta bir araya gelen uzmanlar,

 • Psikolojinin uluslararası bir bilim olarak gelişim süreci ve kapsamı,
 • Gelişim biliminin kültür ve çocuk bakımı,
 • Toplumsal değişim ve insan gelişimi açısından çocuğun değeri,
 • Türk aile yapısı ve işleyişi,
 • Kentli Türk ailelerin üç neslinde annelerin, babaların çocuk yetiştirme pratikleri ve benlik saygısı,
 • Özerk-ilişkisel benlik kurgusu arayışı,
 • İlişki oluşumuna giden gelişim rotaları ve kültür,
 • Okulöncesi etkileşimler ve anlatı gelişimi,
 • Benlik gelişimi, bireyleşme ve kültür,
 • Toplumsal değişim, aile ve toplumsal cinsiyet,
 • Kültürel açıdan çoğulcu toplumlarda bir arada yaşamak,
 • Türk göçmen ailelerde kültürel süreklilik ve süreksizlik,
 • Schwartz’ın Değerler Kuramı ve Kağıtçıbaşı’nın Aile Değişim Modeli bağlamında Türkiye’de kentlerde yaşayan ergenlerin değer ve tutumları,
 • Türkiye’de meslek sahibi kadınların kariyer gelişimi,
 • Ve teknolojinin insan gelişiminde kullanılması konusunda yoksuldan yana yaklaşımlar gibi pek çok ilgi çekici konu tartışılıyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: John G. Adair, Walter J. Lonner, Michael Harris Bond, Uwe P. Gielen, Marc H. Bornstein, Derya Güngör, Gisela Trommsdorff, Bilge Ataca, Diane Sunar, Peter B. Smith, Heidi Keller, Robin Harwood, Aylin C. Küntay, Güler Okman Fişek, Bernhard Nauck, John W. Berry, Karen Phalet, Hale Bolak Boratav, Zeynep Aycan, Ype H. Poortinga, Nazlı Baydar, Michael Cole, Sami Gülgöz, Daniel A. Wagner ve T. S. Saraswathi.

 • Künye: Kolektif – İnsan Gelişimi, Aile ve Kültür: Farklı Bakış Açıları, derleyen: Sevda Bekman ve Ayhan Aksu-Koç, Koç Üniversitesi Yayınları, psikoloji, 416 sayfa, 2018