Brenda Schaffer – Sınırlar ve Kardeşler (2008)

Brenda Schaffer ‘Sınırlar ve Kardeşler’de, Azerbaycanlı kimliğini tarihten günümüze uzanan bir süreçte, köken, kültür, din, dil, siyaset ve nüfus dağılımı çerçevesinde inceliyor; siyasi, edebi süreli yayınlar ile radyo ve televizyon yayınlarından da örnekler vererek, Azerbaycanlı kimliği konusundaki tartışmalara katkıda bulunuyor.

Schaffer, İran İslam Devrimi’ni, Sovyetlerin dağılmasını ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk on yılının büyük çoğunluğunu kapsayan, 1979-2000 arasında Azerbaycanlı ortak kimliğindeki eğilimleri irdeliyor, ayrıca bu iki toplumun karşılıklı ilişkisini ve etkileşimini ele alıyor.

  • Künye: Brenda Schaffer – Sınırlar ve Kardeşler, çeviren: Ali Gara ve Vüsal Kerimov, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, tarih, 296 sayfa

Kolektif – Azerbaycan’da Din ve Kimlik (2014)

Azerbaycan’da son dönemde dine olan ilginin artışının ardındaki nedenler ile Azerbaycan’daki kimlik ve milliyetçilik tartışmalarına dair kapsamlı bir çalışma.

Bölgede yeniden canlanan İslam olgusunun Sünni-Şii ayrımı üzerinde ne gibi etkiler yaratacağını sorgulamak isteyenlere de, ayrıca öneriyoruz.

  • Künye: Kolektif – Azerbaycan’da Din ve Kimlik, editör: Sevinç Alkan Özcan ve Vügar İmanbeyli, Küre Yayınları