Cahit Kayra – Sevr Dosyası (2016)

600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu’nu sona erdiren Sevr anlaşmasını ana hatlarıyla tartışan bir kitap.

Osmanlı’da ve dünya çapında yaşanan gelişmelerin Sevr anlaşmasına nasıl zemin hazırladığı, anlaşmada taraf olan ülkeler ve temsilcileri, Boğazlar Komisyonu’nun faaliyetleri, anlaşmanın akamete uğramasında Ankara hükümetinin güçlenmesinin etkisi ve daha fazlası, burada.

  • Künye: Cahit Kayra – Sevr Dosyası, Tarihçi Kitabevi

Cahit Kayra – Varlık Vergisi (2015)

1942 tarihli Varlık Vergisi’ni uygulayan komisyona, gayri resmi olarak çalışan bir memur olarak girmiş Cahit Kayra, bu vergiye Yahudilerin varını yoğunu elinden almak için başvurulmadığını savunuyor.

Kayra Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndaki yokluk yıllarında, Varlık Vergisi’nin yanı sıra, başka birçok ağır verginin getirilmesinin zorunlu olduğunu belirtiyor.

  • Künye: Cahit Kayra – Varlık Vergisi, Tarihçi Kitabevi

Cahit Kayra – Osmanlı’da Fetvalar ve Günlük Yaşam (2008)

Cahit Kayra, ‘Osmanlı’da Fetvalar ve Günlük Yaşam’ isimli bu çalışmasında, Osmanlı İmparatorluğu’nda zaman içinde verilmiş olan fetvalardan da yararlanarak eski Osmanlı yaşam biçimini anlatıyor.

Kayra’nın, Mevlânâ Ebulfadl Abdullah Efendi El-Üsküdârî’nin ‘Behçet-ül Fetâvî’ isimli eseri başta olmak üzere, birçok tarihi kaynağı inceleyerek oluşturduğu bu kitabı, Osmanlı’daki yaşam ile hukuk arasındaki ilişkiyi göstermesi ve günümüz Türkiye’siyle karşılaştırmalar yapmasıyla ilgi çekiyor.

Çalışma bunun yanı sıra, fetvaların şekillendirdiği bir toplumda kadına verilen değeri, farklı etnik kökenlere sahip olanların hakları ve etnik farklılıklar arasındaki dengeyi de ele alıyor.

  • Künye: Cahit Kayra – Osmanlı’da Fetvalar ve Günlük Yaşam, Boyut Yayınları, tarih, 136 sayfa

Cahit Kayra – Sümbül Dağı’nın Karları (2014)

Cahit Kayra, 1946 Haziranında maliye müfettişi olarak Doğu görevine çıkar.

Kayra Haydarpaşa’dan yola çıkarak Bitlis, Tatvan, Van, Hakkâri, Ahlat ve Diyarbakır’a uzanır.

Kitabında ağırlıklı payı Hakkâri’ye veren yazar, o dönemde hem yolu hem de yaşam koşulları herhangi bir küçük kasabadan daha zorlu olan,

  • Hakkâri’deki yaşamı,
  • Buranın i yemek ve giyim kültürünün kimi detaylarını,
  • Şehirdeki muazzam yoksulluk ve yokluğu,
  • Yöre halkı arasında bir gelenek haline gelmiş ikindi toplantılarını,
  • Ve Hakkâri’de tanımış olduğu vali, defterdar, tahsildar, emniyet müfettişi ve öğretmen gibi devlet görevlilerine dair izlenimlerini paylaşıyor.

Künye: Cahit Kayra – Sümbül Dağı’nın Karları, Tarihçi Kitabevi, gezi, 157 sayfa

Cahit Kayra – Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü 2 (2013)

  • CUMHURİYET EKONOMİSİNİN ÖYKÜSÜ 2, Cahit Kayra, Tarihçi Kitabevi, iktisat tarihi, 344 sayfa

CUMHURIYET

Cahit Kayra, üç cilt olarak tasarladığı ‘Cumhuriyet Ekonomisi’nin ikinci cildinde, karma ekonomiye geçilen 1950-1980 arasını inceliyor. Kayra, 1950’li yıllarda başlayan karma ekonomi döneminin belirgin bir çelişki içerdiğini söylüyor. Yazara göre, sistem liberal bir görüntü taşır; alınan ve uygulanan kararlar ekonomiyi liberalleştirme yönünde olsa da, büyüyen ekonominin yarattığı fonlar, önemli ölçüde, devlet tarafından kurulan kurumlara yöneltilmişti. Yazar, 1960-1980 döneminin de “planlama” uygulaması ile başladığını, fakat Türkiye’nin AB’ye girmesi girişimi ile planlamanın gerçek karakterinin değiştiğini belirtiyor.

Cahit Kayra – Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü 1 (2013)

  • CUMHURİYET EKONOMİSİNİN ÖYKÜSÜ 1: Cahit Kayra, Tarihçi Kitabevi, iktisat tarihi, 455 sayfa

 CUMHURIYET

Cahit Kayra ‘Cumhuriyet Ekonomisinin Öyküsü’nde, devletçiliğin altın yılları olarak tanımladığı 1923-1950 yıllarına odaklanıyor. Kayra, 1923-1939 arasının, aslında iki farklı karakterde dönemden oluştuğunu, 1923’ten 1929 yılına kadar olan dönemin naif bir liberal ekonomi dönemi olduğunu belirtiyor. Yazara göre, bu dönem liberal görünmesine rağmen, bu esnada devletleştirme-millileştirme ve ciddi büyük yatırımların devlet tarafından yapılması Devletçiliğe zemin hazırladı. Çalışma, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Cumhuriyet’i kuran kadronun, Osmanlı’dan devraldıkları ülkeyi ekonomik anlamda nasıl dönüştürdüklerini inceliyor.