Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet (2009)

‘Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet’, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’ne sunulan bildirilerden yapılmış bir seçki.

Kitapta yer alan on altı makalede, Türkiye seçmeninin analizinden siyasi partiler ve mitinglere, azınlık aidiyetinden Türk milliyetçiliğine, sendikal hareketin siyasete etkilerinden feminizm tartışmalarına kadar birçok konu irdeleniyor.

Kitaba katılan isimler şöyle: Ali Eşref Turan, Ayşen Uysal, Filiz Kardam, Kurtuluş Cengiz, Özgür Bal-Uzun, İnci Özkan Kerestecioğlu, Fırat Korkmaz, Güven Gürkan Öztan, Eylem Akçay, Gamze Polatoğlu, Can Soyer, Kemal Dil, Fuat Man, Cemal İyem, Osman Savaşkan, Duygu Türk, Cem Eroğul, Serdar Öztürk ve Yasemin Akis.

  • Künye: Kolektif – Türkiye’de Neoliberalizm, Demokrasi ve Ulus Devlet, Yordam Kitap, siyaset, 320 sayfa

Cem Eroğul – Marksizm ve Birey Sorunsalı (2018)

Marksizmin birey konusunda sistematik bir yaklaşımının olmadığı söylenir.

Başka bir deyişle Marksizm birey hakkında, kapitalizm için geliştirdiği gibi sistematik ve özgül bir kuram geliştirmediği savunulur.

Oysa Lev Vyogtski’den başlayarak Erich Fromm’a, oradan Lucien Séve ve István Mészáros’a, daha güncel örnekler olarak da Bertell Ollman ve David MacNally gibi birçok isim, bu alanda önemli çalışmalara imza attı.

Dolayısıyla Marksizmin, bugüne dek birey konusunda dişe dokunur bir düşünce geliştirmediğini söylemek yanlıştır.

Cem Eroğul’un uzun yıllara yayılan bu çalışması da, Marksizmin birey sorununa nasıl yaklaştığını enine boyuna tartışmasıyla bu alana önemli bir katkı sunuyor.

Marksizmin birey konusunun yanı sıra biyolojik, toplumsal ve psikolojik belirlenmelere nasıl yaklaştığını da irdeleyen Eroğul, ruhumuzu, toplumsallığın bireysel biçimi olarak değerlendiriyor.

Eroğul burada ayrıca, “duygutür” kavramını da geliştirerek alana özgün bir katkı sunuyor.

  • Künye: Cem Eroğul – Marksizm ve Birey Sorunsalı, Yordam Kitap, kuram, 96 sayfa, 2018

Cem Eroğul – Demokrat Parti (2014)

  • DEMOKRAT PARTİ: TARİHİ VE İDEOLOJİSİ, Cem Eroğul, Yordam Kitap, siyaset, 282 sayfa

Cem Eroğul’un çalışması, Türkiye siyaset tarihinin en çok tartışılan oluşumlarından Demokrat Parti’nin (DP) tarihi ve ideolojisini kapsamlı bir bakışla ele alıyor. 2. Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında atılan yeni dünyanın temellerini analiz ederek kitabına başlayan Eroğul, DP’nin kuruluş sürecini ve bu dönemde partiye yönelik muhalefeti irdeliyor. Yazar devamında ise, iktidarın DP’ye devrini, DP’nin iç ve dış politikalarını, Adnan Menderes iktidarının en kritik yılı olan 1955’te yaşananları, partinin hak ve özgürlükleri engelleme çabalarını ve partinin yıkılışına neden olan belli başlı iç ve dış etkenleri araştırıyor.

Cem Eroğul – Devlet Nedir? (2014)

  • DEVLET NEDİR?, Cem Eroğul, Yordam Kitap, siyaset, 191 sayfa

Uzun yıllar Anayasa hukuku profesörü olarak ders vermiş Cem Eroğul, ilk baskısı 1990’da yapılan ‘Devlet Nedir?’de, devlet organizasyonunu Marksist kuramın temel araçlarına başvurarak inceliyor. Eroğul, devletin hem egemen sınıfın hem de kendi kendinin çıkarlarını kollamak babında ne gibi işlevler üstlendiğini araştırıyor; aynı zamanda devleti, içinde organize olduğu toplumsal yapıyla birlikte analiz ediyor. Bu bağlamda, devletin çıkarları, toplumun ortak çıkarları, egemen sınıfın çıkarları, devletin doğası ve devlet biçimlerini irdeleyen Eroğul, devletin geleceğine dair sürdürülegelen tartışmalara da katkıda bulunuyor.