Serdar Kızık – Ege’nin İmbatında Yolcu (2009)

‘Alışma’, ‘Karışma’ ve ‘Maksat Spor Olsun’, Cumhuriyet gazetesi Ege Bürosu temsilcisi Serdar Kızık’ın daha önce yayımlanmış kitapları.

Kızık son kitabı ‘Ege’nin İmbatında Yolcu’da ise, gezi yazılarıyla okurun karşısına çıkıyor.

Dünyanın en güzel coğrafyalarından olan Ege’den yol halleri ve hikâyeleri sunan Kızık, okurlarını, bu güzellikleri yeniden keşfetmeye davet ediyor.

Kızık’ın, bir yandan Ege’nin farklı coğrafyalarına odaklanırken, aynı zamanda metnini, yolculuk kültürüne dair ayrıntılarla da zenginleştirdiğini söyleyebiliriz.

“Yola çıkmaya gör bir kez, yoldan çıkarsın…” diyen Kızık, romantik ve yalnız Doğanbey, mor tülün ardındaki Mordoğan, tarihi zenginliğiyle Urla, Datça, Bozburun, Cunda, Sedir, Gökova, Alaçatı, Birgi, İzmir, Muğla, Dalyan, Bozdağ, Foça, Selçuk, Kemeraltı ve Bergama gibi, Ege’nin önemli mekânlarına yaptığı gezilerinden izlenimleri paylaşıyor.

  • Künye: Serdar Kızık – Ege’nin İmbatında Yolcu, Cumhuriyet Kitaplar, gezi, 268 sayfa

Öner Yağcı – Sivas’ı Unutmak (2009)

Öner Yağcı ‘Sivas’ı Unutmak’a can alıcı bir soruyla başlıyor:

“Sivas’ı unutma hakkımız var mı?”

Yazar bu soruya “Bence yok. Eğer unutmazsak yaşamı hak ederiz.” cümlesiyle yanıt veriyor.

Yağcı’nın, ilk baskısı 1997’de yapılan kitabı, katliamla ilgili birçok yerde yaptığı konuşmaların yanı sıra, dergi ya da gazetelerin çeşitli sayılarında yazdığı ve ayrıca katliamla ilgili kitaplarda yer alan yazılarından oluşuyor.

Yazar kitabının ilk bölümünde, Türkülerin odağı Sivas’ın 1993’e kadarki yaşamını anlatıyor.

Kitabın ikinci bölümü, Yağcı’nın Sivas katliamına tanıklığının belgelerinden; üçüncü bölüm, Yağcı’nın Sivas katliamından sonraki yazılarından oluşuyor.

Dördüncü bölümde ise, Yağcı’nın Sivas katliamıyla ilgili yayımlanmış kitaplarla ilgili yazıları yer alıyor. Kitap, günümüz Türkiye’sinin yaşadığı sorunlarda, Sivas katliamının izlerini irdelemesiyle de dikkat çekiyor.

  • Künye: Öner Yağcı – Sivas’ı Unutmak, Cumhuriyet Kitapları, inceleme, 192 sayfa

 

Erdem Öztop – Kalemler Konuşunca (2009)

‘Kalemler Konuşunca’, Erdem Öztop’un yazarlarla yaptığı söyleşilerden oluşuyor.

Yazarların yapıtları üzerine görüşleri ve edebiyata bakışları gibi konular, Öztop’un epey bir süredir Cumhuriyet Kitap ekinde yayımlanan bu söyleşileriyle okurun karşısına çıkıyor.

Altı yılı bulan bu söyleşilerinden bir seçkiye dayanan kitabın, yazar ve sanatçıların tanıtılması konusunda iyi bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz.

Kitaba söyleşileriyle katılan isimler şöyle: Ahmet Cemal, Kemal Bekir, Adnan Binyazar, Mehmet Eroğlu, Tahsin Yücel, Nazlı Eray, Hıfzı Topuz, Ahmet Ümit, İnci Aral, Mustafa Balbay, Emre Kongar, Doğan Hızlan, Enis Batur, Oktay Akbal, Füruzan, Metin And ve Ali Poyrazoğlu.

  • Künye: Erdem Öztop – Kalemler Konuşunca, Cumhuriyet Kitapları, söyleşi, 307 sayfa

Şeref Bakşık – CHP ile Bir Ömür (2009)

Bilindiği gibi Şeref Bakşık, Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden. Bakşık’ın politik yaşamı, İzmir basın temsilcisi olarak seçildiği Kurucu Meclis üyeliğiyle başladı ve 1961 Anayasası’nın hazırlanması çalışmalarına katıldı.

1961’de Cumhuriyet Halk Partisi listesinden İzmir milletvekili seçilen Bakşık, bu görevini üç dönem sürdürdü.

Bakşık’ın bu kitaptaki anıları, demokrasinin Türkiye macerasını, başta İsmet İnönü olmak üzere tanınmış pek çok isim üzerinden okurlarla paylaşıyor.

Yazar, erken yaşta politikaya duyduğu ilgiyi, 1960 darbesini, 1961 genel seçimlerini, 21 Mayıs 1963 silahlı ayaklanmasını, İsmet İnönü ile birlikteliğini, 12 Mart ve 12 Eylül darbelerini anlatıyor.

  • Künye: Şeref Bakşık – CHP ile Bir Ömür, Cumhuriyet Kitapları, anı, 542 sayfa

Aykut Küçükkaya – Yüzyılın Yolsuzluk Oyunu (2009)

AKP’yle ilgili yolsuzluk iddialarındaki artış, herkesin malumu.

Cumhuriyet gazetesinde uzun bir süre Deniz Feneri’ni, Yimpaş’ı ve Kombassan’ı yazan Aykut Küçükkaya da, ‘Yüzyılın Yolsuzluk Oyunu’ başlıklı çalışmasında, bu yolsuzluk iddialarının en dikkat çekicilerinden olan AKP ile Deniz Feneri arasındaki ilişkinin izini sürüyor.

Yazar, Alman mahkemesince “yüzyılın bağış skandalı” olarak tanımlanan Deniz Feneri e.V davasının siyasî ilişkiler ağının kimlere ve nerelere uzandığını anlatıyor.

Söz konusu bağlantıları, 1989-2009 zaman aralığında irdeleyen Küçükkaya, süreci kapsamlı bir şekilde incelerken, öne çıkan aktörleri de isim isim açıklıyor.

  • Künye: Aykut Küçükkaya – Yüzyılın Yolsuzluk Oyunu, Cumhuriyet Kitapları, siyaset, 174 sayfa

Orhan Bursalı – Türban Kadın Sorunu mu, Erkek Sorunu mu? (2008)

Türban sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da tartışılan konulardan/sorunlardan biri.

Orhan Bursalı bu kitabında, birçok anlamın yüklendiği türban konusunu, türban-din ve siyaset ilişkisi üzerinden irdeliyor.

Türban tartışmalarına katkıda bulunacak yazılardan oluşan kitap, AKP iktidarı döneminde, bu konuda yaşanan olayları çok yönlü bir biçimde masaya yatırıyor.

Bursalı, Kuran’ın yanlış yorumlanmasıyla ortaya çıkan türbanın, erkek egemenliğine katkıda bulunduğunu ve İslami toplum modelinin temel aracı olarak işlediğini savunuyor.

Ele aldığı konuyu toplumlar ve kültürler üzerinden inceleyen Bursalı, yaşanan türban sıkıntısının nasıl aşılabileceğine de odaklanıyor.

  • Künye: Orhan Bursalı – Türban Kadın Sorunu mu, Erkek Sorunu mu?, Cumhuriyet Kitapları, siyaset, 168 sayfa

Deniz Som – BOP Dedik Recep (2008)

Deniz Som ‘BOP Dedik Recep’te, “küresel efendiler” olarak tanımladığı güçlerin, konumu nedeniyle Türkiye’ye kritik bir rol biçtiğini savunuyor.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP), George W. Bush’un Amerika Birleşik Devletleri’nin başkanlık koltuğuna oturmaya başladıktan sonra benimsenmeye başlandığını söyleyen Som, “projenin Ortadoğu’daki eş başkanlığına da Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanlık koltuğunda oturan Recep Tayyip Erdoğan uygun görülmüştür.” diyor.

Türkiye’nin çağdaşlaşması yolunda “büyük umut” olarak gösterilen Avrupa Birliği’nin, büyük bir kandırmaca ve yalan olduğunu savunan Som, AB’yle ilgili yazılarını da kitabın ikinci bölümü olan ‘Yalan Dünya Avrupa’da bir araya getiriyor.

  • Künye: Deniz Som – BOP Dedik Recep, Cumhuriyet Kitapları, siyaset, 208 sayfa

Türkan Saylan – 100 Soruda Sivil Toplum (2008)

‘100 Soruda Sivil Toplum’, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Türkan Saylan’ın, sivil toplum örgütleriyle ilgili sorulara verdiği cevaplardan oluşuyor.

Bu alandaki başarılı isimlerden olan Saylan, Prof. Dr. Kenan Mortan’ın kendisine yönelttiği sivil toplumun nasıl oluştuğu, platformun ne olduğu, STÖ’de gönüllülüğün ne anlama geldiği, profesyonel bir gönüllünün nasıl çalışması gerektiği, nasıl kaynak yaratılabileceği, devlet kurumlarıyla işbirliğinin neden önemli olduğu ve sorun çözmede önceliklerin nasıl planlanacağı gibi soruları yanıtlıyor.

Bir anlamda Saylan’ın deneyimlerini özetleyen kitap, STÖ alanında çalışan veya çalışacak kişi ve kurumlar için iyi bir rehber niteliğinde.

  • Künye: Türkan Saylan – 100 Soruda Sivil Toplum, Cumhuriyet Kitapları, araştırma, 173 sayfa

Bahadır Selim Dilek – Ege’nin Unutulan Türkleri (2008)

Bahadır Selim Dilek, ‘Ege’nin Unutulan Türkleri’nde, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklerini anlatıyor.

Dilek, belgelerden de yararlanarak, Türklerin bu bölgeye yerleştikleri ilk zamanları ve günümüzde yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor.

Dilek’in aynı zamanda Rodos, İstanköy ve Onikiada’nın ileri gelenleriyle yaptığı söyleşilerle de zenginleştirdiği kitabı, Yunanistan’ın hatalı azınlık politikalarının, sayıları oldukça azalmış bu cemiyeti ne gibi sıkıntılar yaşattığını da gösteriyor.

Çalışma bu yönüyle, bölgeye dair hem tarihi hem de güncel ayrıntılar sunuyor.

  • Künye: Bahadır Selim Dilek – Ege’nin Unutulan Türkleri, Cumhuriyet Kitapları, inceleme, 262 sayfa

İlhan Taşçı – Babam Sağ Olsun (2008)

İlhan Taşçı, ‘Babam Sağ Olsun’da, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren ticarete atılan devlet erkânının çocuklarını anlatıyor.

Taşçı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Bayındırlık ve İskân Bakanı Faruk Özak ve eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe gibi siyasilerin çocuklarının, 2002’den bu yana on sekiz limited ya da anonim şirket kurduklarını belirtiyor.

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den bu yana, gerekli yasal düzenlemelerin de yapılmasıyla beraber, siyasilerin çocuklarının muazzam bir hareket alanı kazandığını söyleyen Taşçı, bu çocukların “başarılı girişimlerinden” pek çok örnek sunuyor.

  • Künye: İlhan Taşçı – Babam Sağ Olsun, Cumhuriyet Kitapları, siyaset, 184 sayfa