Kolektif – İllüzyon (2016)

Cumhuriyet’in klasik Batı müziğiyle macerasını serimleyen makaleler.

Çağdaşlık ve geleneksellik ikileminde gidip gelen Cumhuriyet’in “milli müzik” politikaları, müzik politikalarının kitlesel uygulama alanı olarak Halkevleri, Türkiye’de müzik yazarlığının ideolojik boyutu ve müzik icrasında kültürel seçkincilik, çalışmanın dikkat çekici konuları arasında.

 • Künye: Kolektif – İllüzyon, derleyen: Fırat Kutluk, h2O Kitap

Kolektif – Cumhuriyetin Müzik Politikaları (2018)

Çoğunluk Türkiye’de müziğin modernleşme sürecini Cumhuriyetle ilişkilendirir.

Bu doğru, fakat eksik bir tanımdır.

Zira “Klasik Batı Müziği” çalışmaları, Osmanlı saltanatının son döneminde zaten başlamıştı,  Cumhuriyet döneminde ise bu çalışmalar daha çok sahiplenilip geliştirildi.

İşte bu kitap, tam da bu konu üzerine, Cumhuriyetin müzik politikaları ve bunun sonuçları üzerine derinlemesine bir sorgulama.

Kitapta şu soruların yanıtları aranıyor:

 • Ulus inşasında müziğin rolü nedir?
 • Ulusal müziğin halk cephesindeki kaynakları nelerdir?
 • O dönemde yoğun şekilde yürütülen derleme çalışmalarının bilimsel niteliği neydi?
 • Köy Enstitüleri ve Halkevleri gibi girişimlerin sonuçları ne oldu?
 • Bu kurumların kapatılması müzikte ufkumuzu açtı mı?
 • “Köçekçe”ye klasik Batı müziği aşısı tuttu mu?
 • “Klasik Türk Musikisi” yasağı ulusal bir müziğin oluşumuna zemin ve zaman kazandırdı mı?
 • Türküleri etnik kimliğinden arındırmak onları ulusal kıldı mı?
 • Bugün dinlediğimiz müzikle bu politikaların ne gibi ilişkisi var?

Kitaptaki makaleler, farklı disiplinlerin verilerinden de yola çıkarak bu ve bunun gibi soruların yanıtlarını arıyor ve bizde müzik adına yapılanları, bunların anlamını ve en önemlisi de bu uygulamaların ne gibi sonuçlar yarattığını derinlemesine sorguluyor.

 • Künye: Kolektif – Cumhuriyetin Müzik Politikaları, derleyen: Fırat Kutluk, h2O Kitap, müzik, 272 sayfa, 2018

Kolektif – İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni (2016)

Cumhuriyet’in klasik müzik serüvenini eleştirel bir gözle değerlendiren, zengin bir derleme.

Kitapta,

 • Geleneksellik-çağdaşlık ikileminde Cumhuriyet’in “Milli Musiki” politikası ve Türk besteciler,
 • Cumhuriyet dönemi müzik politikalarının kitlesel uygulama alanı olarak Halkevleri,
 • Kültürel seçkincilik bağlamında Darülbedayi’de operet,
 • Türkiye’de müzik yazarlığının ideolojik boyutu,
 • Bir politik simülasyon örneği olarak Cumhuriyet dönemi Türk müziği politikaları,
 • Cumhuriyet’in ilk yıllarından günümüze hükümet programlarında müzik,
 • Ve devlet Türk müziği korularında ideolojik yapı gibi, ilgi çekici konular tartışılıyor.

Çalışmaya katkıda bulunan isimler ise şöyle: Cihat Aşkın, Okan Murat Öztürk, Onur Nurcan, Ebru Güner Canbey, Emrah Zıraman, Fırat Kutluk, Yasemin Ata, Seyit Yöre, Özlem Doğuş Varlı ve Cenk Güray.

 • Künye: Kolektif – İllüzyon: Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni, derleyen: Fırat Kutluk, H2O Kitap, müzik, 295 sayfa

Fırat Kutluk – Müzikte Cinsellik (2016)

 • MÜZİKTE CİNSELLİK, Fırat Kutluk, H2O Kitap, psikoloji

muzikte-cinsellik

Müzikte cinsiyet, cinsel kimlik ve müzikte toplumsal cinsiyeti cesur bir bakışla ele alan bir inceleme. Kutluk, bestecinin cinsel tercihinin müziğine etkileri, eşcinsel müzikoloji, müzikte kadın, Rock müziğin eril boyutları, feminist müzik eleştirisi, dansın cinsellik çağrışımı ve içeriği gibi, Türkiye açısından yeni sayılabilecek pek çok konuyu tartışmaya açıyor.