Kolektif – Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik (2019)

Doğuştan edindiğimiz veya edindiğimizi sandığımız cinsel algı ve kimlikler psikanalizde nasıl karşılık bulur?

Psike İstanbul tarafından hazırlanan bir sempozyuma sunulan bildirilerden oluşan bu kitap, her şeyden önce psikanalizin cinsiyet, cinsellik ve cinsel kimlik konusunda ne denli zengin perspektifler sunduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.

Psikanalizde cinsellik konusunda yürütülen en güncel tartışmalara yer vermesiyle önem arz eden ve şimdi yeni baskısıyla raflardaki yerini alan kitapta,

 • Kadın cinselliği,
 • Geleneksel toplumlarda kadın cinselliğine dair başlıca güçlükler ve nedenleri,
 • Üremeye yardımcı tedaviler bağlamında cinsellik,
 • Psikoseksüel kimlik ve libidinal nesnenin seçimi,
 • Cinsel kimlik, ayrılma kaygısı ve yaratıcılık,
 • Erkeklik ve yaşlanma tefekkürleri,
 • Sonradanlık kavramı bağlamında Freud’un cinselliğe getirdiği bakış açısının niteliği,
 • Kadın cinselliğinde üstbenlik,
 • Kadın cinselliğinde önemli üretkenliklerden hamilelik ve annelik süreçleri,
 • Ve cinsel sapkınlıklar gibi pek çok önemli konu irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Mine Özgüroğlu, Nilgün Taşkıntuna, Berrak Ciğeroğlu, Gülgün Alptekin, Işın Sayın Tamerk, Pınar Limnili Özeren, M. Işıl Ertüzün, Yeşim Can, Yavuz Erten, Ayla Yazıcı, Itamar Levy, Nayla de Coster, Jacqueline Schaeffer, Sibel Mercan, Sezai Halifeoğlu, Lynne Segal ve Bella Habip.

 • Künye: Kolektif – Cinsiyet, Cinsel Kimlik ve Cinsellik, derleyen: Deniz Arduman Kırcalı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, psikanaliz, 170 sayfa, 2019

Fırat Kutluk – Müzikte Cinsellik (2016)

 • MÜZİKTE CİNSELLİK, Fırat Kutluk, H2O Kitap, psikoloji

muzikte-cinsellik

Müzikte cinsiyet, cinsel kimlik ve müzikte toplumsal cinsiyeti cesur bir bakışla ele alan bir inceleme. Kutluk, bestecinin cinsel tercihinin müziğine etkileri, eşcinsel müzikoloji, müzikte kadın, Rock müziğin eril boyutları, feminist müzik eleştirisi, dansın cinsellik çağrışımı ve içeriği gibi, Türkiye açısından yeni sayılabilecek pek çok konuyu tartışmaya açıyor.

Robert Muchembled – Orgazmın Tarihi (2011)

 • ORGAZMIN TARİHİ, Robert Muchembled, çeviren: İsmail Yerguz, Sel Yayıncılık, inceleme, 382 sayfa
 
Robert Muchembled ‘Orgazmın Tarihi’nde, insanın en mahrem alanlarından olan beden zevkinin öyküsünü, 16. yüzyıldan günümüze uzanarak veriyor. Şehevi arzuların yüceltilmesinin, Avrupa’nın özgünlüğünün temelini oluşturduğunu söyleyen Muchembled, cinselliğin, 16. yüzyıldan 1960’lı yıllara kadar süren baskılar karşısında kendini sürekli uyarladığını belirtiyor. Yazar, batının cinsel zevke beş yüzyıldan beri yaklaşımının belirgin özelliklerini; Katoliklerin ve Protestanların ahlaksal baskısıyla cinselliğin cendereye alınışını ve 1960’lı yıllarda eski bağnaz modelin ABD’de kalıcı hale gelip hazcılığın Avrupa’da zaferini ilan edişini anlatıyor.

Barbara Foster, Michael Foster ve Letha Hadady – Tarih Boyunca Üçlü Aşk (2011)

 • TARİH BOYUNCA ÜÇLÜ AŞK, Barbara Foster, Michael Foster ve Letha Hadady, çeviren: Sinem Sultan Gül, Varlık Yayınları, inceleme, 575 sayfa

Üç yazarlı ‘Tarih Boyunca Üçlü Aşk’, bizde tümüyle tabu sayılan bir konuya, duygu dünyasının çetrefilli bir ayrıntısına iniyor. Simone Beauvoir’in meşhur “İnsan bir hayvan türü değil, tarihsel bir gerçekliktir,” sözünden hareket eden kitap, toplumsal hayatta dile getirilmekten imtina edilen ve yazarların triografi olarak tanımladıkları üçlü aşkın erotik bir tarihçesi olarak tanımlanabilir. Geniş bir tarihi çerçeveyi kapsayan kitap, Casanova, Percy ve Mary Shelley, Voltaire, Rousseau, Viktor Hugo, Henry Miller, Anais Nin, Salvador Dali, Hemingway, Greta Garbo, Jack Kerouac ve Mitterand gibi aktörlerin üçlü aşklarını detaylı bir şekilde ele alıyor.

Theodor Reik – Aşk ve Şehvet Üzerine (2007)

 • AŞK VE ŞEHVET ÜZERİNE, Theodor Reik, çeviren: Ali Kılıçlıoğlu, Say Yayınları, psikoloji, 400 sayfa

‘Aşk ve Şehvet Üzerine’nin bu birinci cildi ‘Romantik ve Cinsel Duyguların Psikanalizi’ başlığını taşıyor ve çiftlerin aşk hayatı, cinsellik, evlilik, anne-babalık ve erkeklik ile kadınlığın gizli doğasını tartışıyor. Freud’un öğrencisi olan Reik, daha sonraki otoritelerce Freud’un mirasçısı sayılmıştı. Reik’in çalışmasının bu birinci cildi, psikanalistin Freud’la hesaplaşması olarak da okunabilir. Çünkü temel dürtüler ekseninde masaya yatırılan aşk ve şehvet ile mazoşizmin sosyal, dinsel ve kültürel unsurları, Reik’in bu hesaplaşması üzerinden verilir. ‘Aşk ve Şehvet Üzerine’nin ikinci cildi de ‘Cinslerin Duygusal Farklılıkları’ başlığını taşıyor.

Thomas W. Laqueur – Tek Kişilik Seks (2007)

 • TEK KİŞİLİK SEKS, Thomas W. Laqueur, çeviren: Sermet Yalçın, Literatür Yayıncılık, tarih, 587 sayfa

Thomas W. Laqueur, ‘Tek Kişilik Seks’te, mastürbasyonun kültürel tarihinin izini sürüyor. Mastürbasyon on sekizinci yüzyıla kadar üzerinde fazlaca durulmayan bir konuyken, 1712 yılında, Londra’nın arka sokaklarından birinde yayımlanan ‘Onania’ adlı bir kitapçıkla tıbbi, soyal ve psikolojik bir sorun haline gelerek gündeme oturdu. Daha sonra, çok farklı toplumsal, kültürel ve politik nedenler mastürbasyona farklı anlamlar da yükledi. Çünkü 1900’lü yıllara gelindiğinde, tüm özgürlük talepleriyle beraber, cinsel özgürlük talepleri de artmaya başladı. İşte mastürbasyon da bu tarz bir cinsel özgürlük talebi içinde kendine yer buldu. Fakat bu, mastürbasyonun tabu olarak kalmasına engel olamadı. Laqueuer, mastürbasyon konusunu, Kitabı Mukaddes’ten başlayarak Aristoteles’e, Rousseau’ya, Freud’a ve internet çağına kadar uzanan geniş bir yelpazede inceliyor.

Randolph S. Charlton ve Irvin D. Yalom (ed.) – Cinsel Terapi (2007)

 • CİNSEL TERAPİ, Randolph S. Charlton ve Irvin D. Yalom, çeviren: Gökhan Kotiloğlu, Prestij Yayınları, psikoloji, 349 sayfa

‘Cinsel Terapi’nin editörlüğünü Randolph S. Charlton, genel editörlüğünü ise ünlü psikiyatrist Irvin D. Yalom üstlenmiş. Hem klinik uzmanlara, hem de tecrübeli terapistlere hitap etmeyi amaçlayan kitap, tavsiyeler ile çok sayıda vaka örnekleri barındırıyor. Kitap, bu alanda çalışmalarda bulunmuş ve uzman sıfatına haiz çok sayıda terapist-yazarın, cinsel bozuklukların tedavisiyle ilgili yazılarını okurlara sunuyor. Uzmanların yanı sıra, her kesimden okurlara da hitap eden kitap, cinsel bozukluklara sahip hastaların tedavi süreci boyunca rastlanılan özel sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik terapötik yöntemlerle ilgili aydınlatıcı bilgiler veriyor.