Asef Bayat – İslâm’ı Demokratikleştirmek (2015)

Mısır ve İran’da siyasetin nasıl şekillendiğini; siyasal güçlerin tarihsel, siyasal, sınıfsal ve dinsel kökenlerini irdeleyen ufuk açıcı bir inceleme.

Toplumsal hareketler ve toplumsal değişim, din ve siyaset, İslâm ve modern dünya, kentsel mekân ve siyaset gibi alanlarda çalışan önde gelen isimlerden Asef Bayat, bu iki ülkede son 20-30 yıldaki dinsel hareketlerin mücadele pratiklerini ortaya koyarken, Türkiye’deki post-İslamcı siyasetlerin mantığına dair bize de çok şey söylüyor.

Müslüman Ortadoğu bağlamında, farklı hareketlerin, toplumsal ve siyasal değişim yaratabilmek, otoriter bir iktidarı meşrulaştırmak ya da tam tersine demokratik bir yönetim biçimini kucaklayan kapsayıcı bir inanç inşa etmek üzere dine anlam yükleyen hareketlerin pratiklerini inceleyen, çok önemli bir eser.

  • Künye: Asef Bayat – İslâm’ı Demokratikleştirmek, çeviren: Özgür Gökmen, İletişim Yayınları, siyaset, 376 sayfa, 2015

Zeyno Baran – Diğer Müslümanlar (2010)

  • DİĞER MÜSLÜMANLAR, derleyen: Zeyno Baran, çeviren: Handan Saraç, Remzi Kitabevi, din, 304 sayfa

‘Diğer Müslümanlar’, özgürlük ve demokrasiyle İslam’ın uyumluluğunu kabul eden ılımlı ve laik Müslümanların, İslam’ın yolunu saptırarak politik güç kazanmayı ve toplumları yeniden şekillendirmeyi amaçlayan aşırılık yanlısı İslamcılara karşı seslerini bir araya getiriyor. Kitaba katkıda bulunan isimler Avrupa ve ABD’de yaşayan Müslümanlar. İslamcıları ve Batı’da onları destekleyen kesimleri eleştiren yazarlar, İslam’ın Batı’nın demokrasi anlayışıyla tamamen uyumlu olduğu inancında birleşiyor. Kitap, ileriye giden yolun, Batı’daki Müslüman topluluklarla Müslüman olmayanlar arasındaki bağları desteklemekten geçtiğini gözler önüne seriyor.