Tunay Bayrak – Mushaf Kur’an-ı Kerim midir? (2015)

Kur’an, Allah’tan geldiği gibi yazıya geçirilmiş ve günümüze hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiş bir Allah kelâmı mıdır?

Bu düşünceyi sorgulayan Tunay Bayrak, Mushaf’ın, yani Kur’an’ın var oluş serüvenini inceliyor, Kur’an’ın edebi ve dilsel özelliklerini, izlediği tarihsel seyri irdeliyor ve Kur’an’ı ontolojik bir sorgulamaya tabi tutuyor.

  • Künye: Tunay Bayrak – Mushaf Kur’an-ı Kerim midir?, Berfin Yayınları

Arif Tekin – Kur’an’ın Kökeni (2008)

Arif Tekin, uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olan ‘Kur’an’ın Kökeni’nde, İslamiyet’in bu kutsal kitabının izini sürüyor.

Kitapta,

  • Muhammed’in yaşadığı dönemde Kur’an gibi bir kitabın insanlar tarafından hazırlanıp ortaya çıkmasının imkânsız mı olduğu, yoksa Kur’an’ı ortaya çıkarabilecek uygun bir sosyo-kültürel ortamın ve iyi bir yazar kadrosunun mu bulunduğu,
  • Muhammed’in iddia edildiği gibi okur-yazar olmadığı mı, yoksa kendini çok iyi yetiştirmiş, ekibini kurmuş, ayrıca dinler tarihi ve mitolojide uzman bir kişi mi olduğu,
  • Ve insanların kurtuluşu için tek alternatifin iddia edildiği gibi Kur’an’ın formülü mü olduğu sorularının yanıtı aranıyor.

Tekin, kitapta ele aldığı konuları başta Kur’an olmak üzere hadis, tefsir, siyer, tabakat ve İslam tarihi gibi kaynaklara dayandırıyor.

Çalışmanın 1999 Turan Dursun İnceleme ve Araştırma Yarışması’nda birincilik ödülüne değer bulunduğunu da belirtelim.

  • Künye: Arif Tekin – Kur’an’ın Kökeni, Berfin Yayınları, din, 314 sayfa

Murat Utkucu – Kur’an Okumaları (2006)

  • KUR’AN OKUMALARI, Murat Utkucu, Epos Yayınları, din, 207 sayfa

‘Vahiy Bilgisinin Eleştirisi’ alt başlığını taşıyan ‘Kur’an Okumaları’, Kur’an ayetlerindeki mantığın değişik alanlarındaki tezahürlerini, eleştirel düşüncenin süzgecinden geçirmeyi amaçlıyor. Murat Utkucu, Ayetlerde geçen coğrafya, kozmoloji, biyoloji, günlük hayat, kadın-erkek ilişkileri kapsamındaki bilgi ve yorumların bilim tarafından kanıtlandığı iddialarının ideolojik propaganda aracı olduğunu savunuyor. Utkucu’nun temel tezi, Kur’an’nın dilinin 6. yüzyılın Arabistan yaşantısı üzerine inşa edildiğini ve bu dilin 21. yüzyıl biliminin diliyle uyumlu olmasının mümkün olamayacağıdır. Utkucu’nun bu tezden hareketle, güncel din yorumuna getirdiği eleştirel yaklaşım ilgiye değer.