Laurent Cordonnier – Garibanlara Merhamet Yok (2014)

Laurent Cordonnier ‘Garibanlara Merhamet Yok’ta, iktisadın ve çalışma ekonomisinin işsizliği nasıl ele aldığını irdeliyor.

Bunu yaparken emek, emek arzı ve emek talebi gibi kavramların neoklasik iktisat teorisi tarafından nasıl tanımlandığını ele alan Cordonnier, bu teorinin yoksullar ve işsizlere dair katı söylemini gözler önüne seriyor.

İşsizlerin durumlarını düzeltmek için piyasa mekanizmasına güvenilemeyeceğini; asgari ücret uygulamalarının, sendikaların, sosyal yardım ve sosyal güvenlik sistemlerinin de işsizlikte pay sahibi olduğunu gösteren çalışma, istihdamı her yönüyle anlamak ve anlatmak için nitelikli bir kaynak.

  • Künye: Laurent Cordonnier – Garibanlara Merhamet Yok, çeviren: Lütfü Şimşek, İletişim Yayınları, iktisat, 110 sayfa

Laurent Cordonnier – Toambapiklerde Ekonomi (2013)

  • TOAMBAPİKLERDE EKONOMİ, Laurent Cordonnier, çeviren: Elif Bildirici, İletişim Yayınları, iktisat, 204 sayfa

 TOAMBAPIKLERDE

Laurent Cordonnier ‘Toambapiklerde Ekonomi’de, genç bir akademisyenin hayali bir ada topluluğunu iktisadın belli başlı fenomenleri aracılığıyla anlamaya çalışmasını kurguluyor. Anlatıcı Jim Happystone, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MTE) ekonomik bilimler bölümünde asistanlık yaparken, iki yıl boyunca Toambapiklerin ekonomik ve sosyal hayatlarını gözlemekle görevlendirilir. Bu topluluk, klasik, neo-klasik iktisatçıların asırlardır güncellediği politik ekonomi prensiplerini oldukça sade bir biçimde ortaya koyan indirgenmiş bir iktisadi modelde yaşarken şimdi ileri bir kapitalist topluma geçmeye çalışmaktadır.