Catarina Dutilh Novaes ve Stephen Read – Ortaçağ’da Mantık El Kitabı (2021)

Ortaçağ felsefesi, mantık tarihi ve düşünce tarihi üzerine eşsiz bir sistematik inceleme.

Catarina Dutilh Novaes ve Stephen Read, yüzyıllar boyunca etkileşimde kalmış Latince ve Arapça mantık geleneklerinin aslında nasıl iç içe geliştiğini gözler önüne seriyor.

Ortaçağ mantığına ayrılan ilk ve kapsamlı el kitabı olan çalışma, her ikisi de Helenistik mirasın arka planında ortaya çıkmış ve yüzyıllar boyunca etkileşimde bulunmuş olan Latince ve Arapça geleneklerini ele alıyor ve her ikisinin de aslında kardeş gelenekler olduğunu gösteriyor.

Yetişmiş ve genç araştırmacılar tarafından ele alınan bölümler, erken ve geç gelişmeleri içeren tüm zaman dilimini kapsıyor ve mantık tarihinde oldukça zengin döneme dair yeni kavrayışlar öneriyor.

Kitap, okuyucuyu hem tarihi hem de sistematik açıdan konuya daha yakın olmasını sağlayacak şekilde iki bölüme ayrılmış: ‘Dönemler ve Gelenekler’ ve ‘Temalar’.

Ortaçağ felsefesi, mantık tarihi ve düşünce tarihi araştırmacıları ve öğrencileri için kesinlikle okunması gereken bir eser olmasını umuyoruz.

  • Künye: Catarina Dutilh Novaes ve Stephen Read – Ortaçağ’da Mantık El Kitabı, çeviren: Aytekin Özel, Ahmet Gündüz Akıncı, Mehmet Dallı, Ahmet Kayacık, Alaattin Tekin, Feyza Yiğit, Ali Tekin, Muhammet Nasih Ece, Saliha Keleş Türkyılmaz, Ayşe Şavklıyıldız, Hüseyin Çaldak, Mustafa Yeşil, Hacı Kaya, Mahmut Sami Özdil, Yunus Emre Akbay, Remziye Selçuk, Muhammet Çelik ve Ahmet Yılmaz, Litera Yayıncılık, felsefe, 433 sayfa, 2021

Muhyiddin İbni Arabî – Filozof ve Sûfi: Metafizik Üzerine (2015)

Muhyiddin İbni Arabî’nin başyapıtı Fütûhat-ı Mekkiyye’den derlenmiş, düşünürün tasavvuf, kâmil insan ve ahlak yaklaşımlarını aydınlatan bir eser.

Tasavvuf, ahlâk ve simya ilmi arasında ne gibi bir ilişki var?

Tasavvuf, insandaki ahlâkı nasıl değiştirir?

İbni Arabî’nin üzerine düşündüğü kimi sorular, bunlar.

  • Künye: Muhyiddin İbni Arabî – Filozof ve Sûfi Metafizik Üzerine, çeviren: Ekrem Demirli, Litera Yayıncılık