Richard Weston – Mimarlığı Değiştiren 100 Fikir (2015)

Mimarlığı farklı şekillerde etkileyen ve değişken karakterini yansıtan yaklaşımlar, bu kitabın konusu.

Şömineden döşemeye, kubbeden kemere, koridordan pitoreske, gotik canlandırmacılıktan çatı penceresine, iklimlendirmeden bilgisayar destekli tasarıma ve kaplamaya, mimariye yön vermiş 100 yenilikçi fikir, burada.

Richard Weston, mimarlığı “mekân tanımlama sanatı” olarak gören ve 19. yüzyılda tartışılmaya başlanıp kısa süre sonra Frank Lloyd Wright’ın işlerinde ardından da Le Corbusier’nin ‘Yeni Mimarlığın Beş İlkesi’ ile somutlaşarak modern mimarlığın rehber ilkesi haline gelen fikrini öne çıkarıyor.

Kitaptan da çok açık şekilde anlaşılacağı gibi, bu fikirlerin çoğu, zamanla eskimeden mimarlığı biçimlendirmeye devam ediyor.

  • Künye: Richard Weston – Mimarlığı Değiştiren 100 Fikir, çeviren: Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık, mimari, 216 sayfa, 2015

Hüseyin Altunbaş – Reklamın İyisi Kötüsü Olur (2015)

“Reklamın iyisi, kötüsü olmaz” klişesine karşı çıkan ve iyi bir reklamın olmazsa olmazlarını açıklayan bir rehber.

Hüseyin Altunbaş, reklam üretiminde sıkça yapılan hataları ele aldıktan sonra, pazarlama ve satışın, ekip çalışmasının, yaratıcılığın, estetik anlayışın ve hesap verebilirliğin, neden nitelikli bir reklamın vazgeçilmez kıstasları olduğunu açıklıyor.

  • Künye: Hüseyin Altunbaş – Reklamın İyisi Kötüsü Olur, Literatürk Yayıncılık

Ömer Özer (ed.) – Medyada Şiddet Kültürü (2010)

  • MEDYADA ŞİDDET KÜLTÜRÜ, editör: Ömer Özer, Literatürk Yayıncılık, medya, 576 sayfa

‘Medyada Şiddet Kültürü’, medya-şiddet ilişkisine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Medyada sunulan şiddet, ağırlıklı olarak televizyonlara mâledilir. Oysa şiddet tiyatro eserlerinde, romanların dilinde, gazete haberlerinde, çizgi romanda, radyo oyunlarında, sinemada; kısacası akla gelebilecek tüm kitle iletişim araçlarında karşımıza çıkar. Kitapta, söz konusu kitle iletişim araçlarını temsilen birer çalışma bulunuyor. Medyada sunulan şiddetin ekonomisinin de incelendiği çalışmada ayrıca, şiddeti üreten muhabirlerin görüşleri, medya şiddetini inceleyen psikolojik kuramlar ve kadına yönelik şiddette medyanın oynadığı rol konuları da ele alınıyor.