Murat Şeker – Mutluluk Ekonomisi (2017)

Belki daha fazlası bozar, bilemiyoruz. Ama mutlu olmanın bilhassa temel ihtiyaçlar düşünüldüğünde para ile birebir, sarsılmaz bir ilişkisi var.

İşte bu kitap, para ve mutluluk bağını sosyolojik veya psikolojik yönlerden ziyade, doğrudan kamu ekonomisi bağlamında masaya yatırıyor.

Yani konu, tamamıyla iktisat literatürünün çerçevesi içinde ele alınmış.

Kitapta şu sorular yanıtlanıyor:

Mutluluk ile ekonomik büyüme, milli gelir, istihdam, enflasyonla ve bireysel gelir arasında nasıl bir ilişki var?

Kamu harcamaları, kamu gelirleri, vergilendirme, sosyal güvenlik, sosyal politikalar ve gelir dağılımı mutluluğumuza ne gibi etkilerde bulunuyor?

Mutluluğun nüfus, sosyal sermaye, din ve inançtan ne şekilde etkilendiğini irdelemesi de, kitabın diğer bir katkısı.

  • Künye: Murat Şeker – Mutluluk Ekonomisi, Türkmen Kitabevi, ekonomi, 152 sayfa

Murat Şeker – İstanbul’da Yaşam Kalitesi Araştırması (2011)

  • İSTANBUL’DA YAŞAM KALİTESİ ARAŞTIRMASI, Murat Şeker, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayınları, inceleme, 194 sayfa

 

Murat Şeker’in elimizdeki çalışması, İstanbul’un yaşam kalitesini, veri ve analizler yoluyla araştırıyor. İstanbul’un 39 ilçesinden insanlarla yapılan yüz yüze görüşmelerle oluşturulan kitap, ilçelere ait değişkenlerden yararlanarak yaşam kalitesi endeksine ve saha görüşmelerinden hareketle de şehrin standart bir yaşam kalitesine ulaşıyor. Kitap, şehirde yaşayan insanların hayat kalitesini ölçerken, aile yaşamından konuta, iş yaşamından sağlığa, ekonomik yapıdan kentsel memnuniyete uzanan geniş bir yelpazede göstergeler barındırmasıyla, İstanbullular ve şehrin yöneticileri kadar, konuyla ilgilenen akademisyenlere de hitap edecek nitelikte.