Kolektif – Sürdürülebilir Moda (2015)

Sürdürülebilir, etik bir modanın imkânlarını sorgulayan makaleler.

Moda tasarımında alternatif yaklaşımlar, neoliberal bir ekonomik modelde zanaat odaklı tasarım anlayışının nasıl yaratılabileceği ve tüketim kültürüne karşı kendin yap tarzı alternatif moda tasarımlarının nasıl oluşturulabileceği gibi konular üzerine düşünmek için çok iyi bir kaynak.

Kitabın editörü Şölen Kipöz, hem akademisyen hem de çeşitli şehirlerde sergilediği yavaş moda örnekleriyle bildiğimiz bir tasarımcı.

Alternatif moda alanında iyi bir örnek olan ‘Sürdürülebilir Moda’ kitabı da, bu yolda yeni bir çerçeve çizmesiyle dikkat çekici.

Kitaba, moda dünyasından Bora Aksu, Duygu Atalay, Gülsüm Baydar, Otto Von Busch, Dilek Himam, Kevin Huw Hilton, Ayşegül Kurtel ve Mine Ovacık’ın yazılarıyla zenginleşmiş.

  • Künye: Kolektif – Sürdürülebilir Moda, editör: Şölen Kipöz, Yeni İnsan Yayınevi, moda, 192 sayfa, 2015

Otto von Busch – Moda Praksisi (2017)

Bu kitap her şeyden önce, Hannah Arendt’in siyaset, iktidar, şiddet, yargı ve sorumluluk üzerine fikirlerini modanın politik gerçekliğine uygulamasıyla dikkat çekiyor.

Arendt’e göre, fikirlerle meşgul olma kapasitemiz, bizi insan yapan yönümüzdür. O halde praksis, işbirliği, katılım ve toplumsal refahın sağlanması idealini de beraberinde getiren bir çeşit “toplumsal birliktelik” şeklidir.

Arendt, katılımcı demokrasinin, kapsayıcı katılım mekanizmalarıyla, modern çağın büyük bir kısmına yayılmış olan ve moda sistemlerinde de sıklıkla gördüğümüz elitist ve bürokratik politik formların aksine hareket ettiğini belirtir.

Bu kitap da, modanın çoksesli bir toplumsal birliktelik biçimi olduğundan hareketle, modayı Arendt’in “praksis” kavramıyla paralel olarak inceliyor.

Kitap, insanın ortak katılımcı gerçekliklerini vurgulayan, kapitalizmin ve toplumun akışına yön veren moda endüstrisinin yönettiği rekabetçi, dışlayıcı ve elitist moda anlayışını dengeleyen araçlar sunmayı amaçlıyor.

Kitabın asıl üzerinde durduğu nokta da, küreselleşme ve emek meseleleri gibi modanın daha yaygın siyasi yönleri değil, sevgi ve insan ilişkileri gibi, modanın daha temel unsurları ve bu unsurların siyasi içerikleri.

Kitap,

  • Günümüzde modanın neden bu kadar güçlü olduğu,
  • Modayı kimin yaptığı,
  • Modanın nerelerde yapıldığı,
  • Modayı politikleştiren unsurların neler olduğu,
  • Modanın gücünün kişisel deneyimlenmesinin nasıl gerçekleştiği,
  • Ve modanın neler yapabildiği hakkında kapsamlı bir kaynak.

Künye: Otto von Busch – Moda Praksisi, çeviren: Dilara Kılıç, Yeni İnsan Yayınevi, moda, 144 sayfa