Öykü Didem Aydın – Ortaklar ve Hissedarlar (2014)

Bir kuşağın, babalarıyla ve Türkiye’nin düzeniyle hesaplaşmasının hikâyesi.

“X Kuşağı”nı temsil eden farklı karakterlerle açılan roman, babasının ölümünün intikamını almaya çalışanlardan holding patronu bir kadına âşık olan avukatın girift hayatına ve bir kadın ile çocuk arasında başlayan dostluğun sıra dışı duraklara sapmasına doğru yol alıyor.

  • Künye: Öykü Didem Aydın – Ortaklar ve Hissedarlar, Everest Yayınları

Georg Simmel – Paranın Felsefesi (2014)

  • PARANIN FELSEFESİ, Georg Simmel, çeviren: Yavuz Alogan ve Öykü Didem Aydın, İthaki Yayınları, felsefe, 518 sayfa

Hayat filozofu Georg Simmel ‘Paranın Felsefesi’nde, her insanın yaşamında önemli bir problem olagelmiş paranın sosyal aktörlerin iç dünyası üzerindeki etkisini ve nesnel kültürün geniş yelpazesindeki rolünü irdeliyor. Düşünür, değer ve para ilişkisini, bir töz olarak paranın değerini, amaçlar sıralamasında parayı, değer yaratma sürecinde paranın şeyleşmiş bir dünya yaratmasını, para ekonomisinin bütün negatifliklerine rağmen özgürleştirici etkilerinin olup olmadığını, paranın sosyal dünyanın daha da rasyonelleşmesine katkısını, kişisel değerlerin parasal eşdeğerini ve paranın hayat tarzımıza sirayet etme biçimlerini tartışıyor.