Rius – Çizgilerle Ekonomi (2016)

Usta çizer Rius’un kaleminden, ekonominin uzun yolculuğunun mizahla örülü hikâyesi.

Ekonomik sistemin doğuşu, üretimin ve tüketimin nasıl gerçekleştiği, zenginlik ve yoksulluğun nedenleri, tarihte görülmüş üretim modelleri, kapitalist toplumda ihtiyaçların karşılanma biçimleri ve buna benzer pek çok soru, Rius’un mizahla örülmüş çizgilerinde yanıtını buluyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Ekonomi, çeviren: Barış Yıldırım, Yordam Kitap

Rius – Çizgilerle Ateistin El Kitabı (2015)

Marksist bir yaklaşımla, dinler tarihinin çizgili hikâyesi.

Rius özgün çizimleriyle, Hıristiyanlık başta olmak üzere, dünya dinlerinin egemen sınıflarca nasıl iktidar kurma aracı olarak kullanıldığını, “Gerilla İsa” figürünün nasıl ehlileştirildiğini ve Marksizm ile ateizm arasındaki ilişkiyi resmediyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Ateistin El Kitabı, çeviren: Barış Yıldırım, Yordam Kitap

Rius – Çizgilerle Felsefe (2015)

Hepimizin hayatta en az bir defa sorduğu büyük sorulara yanıt arayan felsefenin Antik Çağ’dan bugüne uzanan çizgili hikâyesi.

Uzmanlardan ziyade felsefeye yeni başlayanlar için hazırlanan kitap, felsefi sistemleri, temel öğretileri ve temsilcilerini anlatıyor.

Usta işi çizimler ve oldukça eğlenceli, yalın bir üslupla.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Felsefe, çeviren: Çiçek Öztek, Yordam Kitap

Rius – Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi (2014)

Kapitalizmin yıkımlar ve felaketlerle örülü çizgili tarihi.

Hikâyeyi, 15. yüzyıldaki feodal toplumdan günümüzün yeni sömürgeciliğine uzanarak anlatan Meksikalı usta çizer Rius, coğrafi keşifler, sanayi çağı, dünya savaşları, soğuk savaş ve neoliberal çağ gibi, bu korkunç tarihin belli başlı dönüm noktalarına eğiliyor.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Kapitalizmin Korkunç Tarihi, çeviren: Nilay Akkurt ve Barış Yıldırım, Yordam Kitap

Rius – Yeni Başlayanlar İçin Marx (2008)

Meksikalı yazar ve çizer Rius’un 1972 yılında kaleme aldığı, 1977 yılında da Can Yücel tarafından çevrilen ‘Yeni Başlayanlar İçin Marx’, çizimler yoluyla Marx’ın fikirlerini özetliyor.

Marx’ı Don Kişot’a benzeten Rius, “Herkes ondan bahseder de pek azı bilerek konuşur. Çok daha azı da gerçekten anlar onu” diyor.

Çağının neredeyse tüm bilimlerine hâkim olan Marx’ın eserleri, anlaşılabilirlik konusunda herkese hitap etmez.

Kitabın hem yazarı hem de çizeri Rius, öncelikle Marx’ı anlamaya çalışmış, anladıklarını da bu çizimlerle ifade etmiş.

  • Künye: Rius – Yeni Başlayanlar İçin Marx, çeviren: Fırat Koç, Daktylos Yayınları, çizgiroman, 137 sayfa

Rius – Çizgilerle Lenin (2014)

Ekim devriminin cesaret dolu lideri: Vladimir İlyiç Ulyanov,  nam-ı diğer Lenin’in sıra dışı hayatının ve düşüncesinin gelişiminin görkemli çizgi hikâyesi.

Gerçek liderliğin tamı tamına cesaret işi olduğunu gösteren bir anlatı.

Marksist-Leninist klasikleri okumamayı zor anlaşılır olmalarına bağlayan tembellere de gelsin.

  • Künye: Rius – Çizgilerle Lenin, çeviren: Çiçek Öztek, Yordam Kitap, çizgiroman, 168 sayfa