Samir Amin – Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme (2018)

Marksist iktisatçı Samir Amin’in ilk baskısı 1977’de yapılan bu kitabı, emperyalizm çalışmaları alanında bugün bir klasik haline geldi.

Kitap ilk yayınlandığından bugüne, bu alanda yapılacak birçok incelemenin önünü açtı.

Amin burada, emperyalizmin Batı dünyasındaki kökenlerinden, farklı evrelerine ve emperyalizmin üçüncü dünyadaki yansımalarına kadar pek çok konuyu tartışıyor.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

  • Kapitalist üretim tarzının tarım üzerinde kurduğu egemenlik ve toprak rantı,
  • Sınıf ittifakları ve kapitalist dünya sisteminin oluşumu,
  • Emperyalizmin farklı evreleri ve bunalımları bağlamında azgelişmişlik olgusu,
  • Uluslararası ticaret ve emperyalizm,
  • Toplumsal yeniden-üretimde eğitimin işlevi,
  • Kapitalist sistemde eğitim, ideoloji ve teknoloji,
  • Kapitalist üretim tarzında işgücü değerinin teorik konumu,
  • Emeğin ücreti ve dünya sistemindeki konumu…

Künye: Samir Amin – Emperyalizm ve Eşitsiz Gelişme, çeviren: Semih Lim, Yordam Kitap, iktisat, 286 sayfa, 2018

Caroline Alexander – Akhilleus’u Öldüren Savaş (2014)

Genel olarak M. Ö. 750 ile 700 arasında yaratılmış olduğuna inanılan İlyada şiirinin özü, yani bu şiirde savaşla ilgili ne söylendiğine odaklanan ilgi çekici bir inceleme.

Caroline Alexander, bu ünlü şiirin nevi şahsına münhasır figürü Akhilleus ve onun trajik hikâyesi ekseninde insanoğlunun ölümlülüğü üzerine düşünüyor.

  • Künye: Caroline Alexander – Akhilleus’u Öldüren Savaş, çeviren: Semih Lim, İletişim Yayınları

Jenny March – Klasik Mitler (2014)

  • KLASİK MİTLER, Jenny March, çeviren: Semih Lim, İletişim Yayınları, mitoloji, 565 sayfa

Jenny March, rehber kitabı ‘Klasik Mitler’de, Eski Yunanistan ve Roma’nın pek çok efsanesine yer veriyor. Evrenin yaratılışı ve tanrıların doğuşunu anlatarak çalışmasına başlayan March, “Altın Post Macerası”, “İo ve Argos”, “Yiğitler ve Canavarlar”, “Thebai”, “Troya Savaşı”, “Herakles”, “Odysseus’un Yurduna Dönüşü” ve “Tehlikeli Kadınlar” gibi destanları kronolojik bir şekilde sunuyor. Mitleri sunmakla yetinmeyip, bunların ortaya çıktığı tarihsel koşulları da irdeleyen March, Olymposlu tanrı ve tanrıçaları, Yunan hanedanı Deukalion soyunun kökenlerini araştırıyor. Kitapta, aşk ve ölüm üzerine ilham verici sekiz mit de sunuluyor.