Kolektif – Şiir Dünyadan İbaret (2019)

Boğaziçi Üniversitesi’nde akademik bir birim olarak kurulan Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ‘Şiir Dünyadan İbaret’, Nâzım Hikmet şiirini çok yönlü bir bakışla irdeliyor.

Kitapta,

  • Nâzım Hikmet’in son şiirlerinde lirizm ve melankoli,
  • Nâzım Hikmet’te türler arası etkileşim,
  • ‘Jokond ile Si-Ya-U’nun geçmişten geleceğe uzanan macerası,
  • Nâzım Hikmet’in uyarlama oyunlarında deneysellik ve düşünsel model tasarımı,
  • Nâzım Hikmet’in sinemadaki serüveni,
  • Türkçe şiirde Nâzım Hikmet etkisi ve bu konudaki tartışmalar,
  • Nâzım Hikmet’in 1960’lar Türkiye sosyalist şairleri için önemi,
  • Günümüz Türk şairlerinde Nâzım Hikmet etkisi,
  • Ve bunun gibi önemli konular ele alınıyor.

Üç bölüme ayrılan kitabın ilk yazıları, Nâzım Hikmet’in son dönem şiirlerine odaklanıyor.

Kitabın ikinci bölümü, Nâzım Hikmet’in çok yönlü bir sanatçı oluşuna ve farklı türlerdeki üretimine odaklanan yazılardan oluşuyor.

Kitabın son bölümü de, Nâzım Hikmet’in Türkçe şiire etkisi meselesi etrafında şekillenen ve birbiri ile konuşan üç makaleden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Veysel Öztürk, Erkan Irmak, Murat Gülsoy, Fakiye Özsoysal, Esra Dicle, Kenan Behzat Sharpe, Zeynep Uysal, Yalçın Armağan ve Oğuz Makal.

  • Künye: Kolektif – Şiir Dünyadan İbaret, hazırlayan: Olcay Akyıldız ve Murat Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, inceleme, 334 sayfa, 2019