Nuri Cemal Çilingir – TEKEL’in Elleri (2012)

  • TEKEL’İN ELLERİ, Nuri Cemal Çilingir, h2O Kitap, siyaset, 198 sayfa

 

15 Aralık 2009’da başlayan TEKEL işçi eylemi, Türk-İş’e bağlı Tekgıda-İş Sendikası’na kayıtlı TEKEL işçileri tarafından başlatılmıştı. Türkiye’de 1980 sonrasının en büyük toplu iş bırakma eylemi olarak tarihe geçen eylem, geniş kesimlerin desteğini almış ve tüm ülkeye yayılmasının yanı sıra, yurt dışından da büyük bir destek almıştı. İşte Nuri Cemal Çilingir elimizdeki kitabı, eylemin öncesine ve sonrasına odaklanıyor. Eyleme katılan işçilerin anlatımları, basında çıkanlar ve TEKEL işçilerinin yaptığı basın açıklamalarıyla zenginleştirilen çalışma, eylemin bir anlamda belgeseli olmasıyla önemli bir boşluğu dolduruyor.

Zafer Aydın – Geleceğe Yazılmış Mektup: 1968 Derby İşgali (2012)

  • GELECEĞE YAZILMIŞ MEKTUP: 1968 DERBY İŞGALİ, Zafer Aydın, Sosyal Tarih Yayınları, tarih, 296 sayfa

 

Zafer Aydın ‘Geleceğe Yazılmış Mektup’ta, Türkiye işçi sınıfı tarihinin simgesel eylemlerinden biri olan ve 1968 yılının 4-10 Temmuz’u arasında gerçekleştirilen İstanbul’daki Derby Lastik Fabrikası işgalini anlatıyor. İşgalin amacı, Lastik-İş üyesi işçilerin, sendika seçme özgürlüğünü kullanmak için referandum yapılması taleplerinin yerine getirilmesiydi. Eyleme katılan işçilerin, sendikacıların ve eylemle dolaylı bir şekilde ilişkilenmiş gençlik hareketinden isimlerin tanıklıklarına başvuran Aydın, işgalin öncesi ve sonrasını kapsamlı bir şekilde anlatıyor; işgalin işçi hareketine kazandırdıklarını analiz ediyor.