Kolektif – Hukuku Sinemada Görmek (2015)

Sinemaya hukukun perspektifinden bakan makaleler.

Kitaba katılan yazarlar, filmlerde karşılaştıkları hukuki konuları irdeliyor, bir yandan da hukukun, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir boyutu olduğunu ortaya koyuyor.

Hukuk alanında çalışanların yanı sıra, sinemaseverlerin de keyifle okuyacağı bir derleme.

Kitapta filmler bağlamında yükümlülük olarak yaşam, ölüm hakkı, biyoetik, beden üzerinde mülkiyet, çocuk hakları, temsilin sembolik boyutları, ırkçılık, sınıf mücadelesi, Hitler faşizminin suç ortakları olan yargıçlar, özgürlük, tercih imkânı, liberalizmde süper kahramanlık, Batı demokrasilerindeki güvenlik saplantısı, filmlerde tecavüz sahnelerinin etik boyutu gibi, hukuka konu olan pek çok kavram tartışılıyor.

Kitapta ele alınan filmler şöyle:

 • V For Vendetta
 • Batman: Kara Şövalye
 • Sanık
 • 400 Darbe
 • İçimdeki Deniz
 • Kız Kardeşimin Hikâyesi
 • Cenneti Beklerken
 • Her Devrin Adamı
 • Danton
 • Sacco ve Vanzetti
 • Nuremberg Duruşması

Kitaba yazılarıyla katılan isimler ise şöyle: O. Vahdet İşsevenler, Sedat Erçin, Ülker Yükselbaba, Meysa Baykal, İrem Burcu Özkan, Hafize Tunçay, Yasemin Işıktaç, Muzaffer Dülger, Zelal Pelin Doğan, Umut Koloş ve Sevtap Metin.

 • Künye: Kolektif – Hukuku Sinemada Görmek, derleyen: Sevtap Metin, Tekin Yayınevi, hukuk, 222 sayfa, 2015

Kolektif – Kadın, Kamusal Alan ve Hukuk (2017)

Türkiye’de kadına, ahlak ve din bahanesiyle her gün müdahale ediliyor.

Öyle ki, kadına yönelik şiddete bu müdahaleler sağlam bir zemin hazırlama gibi bir işlev de üstleniyor.

Bazılarının yerinde bir tanımlamayla söylediği gibi, kadın sorunu aslında tamı tamına bir erkek sorunudur.

Zira kadınlar üzerindeki baskılar azaldıkça ve kadınlar özgürleştikçe erkekler de, diğer bir deyişle toplum da özgürleşir.

İşte bu kitapta bir araya getirilen makaleler, kamusal alan ve hukuk perspektiflerinden kadın sorununu tartışmaya açıyor.

Kitapta,

Habermasçı anlamda, kadının Türkiye’de yürüttüğü tanınma mücadelesi,

Feminist kuramların özel alan/kamusal alan ayrımı,

Arendt’in fikirleri bağlamında kamusal alan ve kötülük problemi,

1982 Anayasası’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda kadının yeri,

Ve kamusal bir sorun olarak kadına yönelik şiddet gibi pek çok konu irdeleniyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler de şöyle: Ülker Yükselbaba, İ. Burcu Özkan, İrem Erbuyurucu, Meysa Baykal, Ayşegül Huysal ve Elif Koçer.

 • Künye: Kolektif – Kadın, Kamusal Alan ve Hukuk, editör: Ülker Yükselbaba, Tekin Yayınevi, hukuk, 264