Kolektif – Sınırlar Arasında (2016)

Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınan, şu an tahminen dört ile beş milyonu bulan mülteciler üzerine, CHP Göç ve Göçmen Sorunlarını İnceleme Komisyonu’nun saha çalışmalarına dayanarak hazırladığı bir rapor.

Mülteci sorununun ulusal ve uluslararası boyutları, haklar bakımından yaşanan ana sorunlar, mülteciliğin ekonomik ve güvenlik boyutları, rapordaki kimi önemli konular.

  • Künye: Kolektif – Sınırlar Arasında, Tekin Yayınevi

Özdemir İnce – Din İman Masa Kasa (2016)

Özdemir İnce’den, AKP’nin 14 yıllık iktidarındaki dini, siyasi, ekonomik ve kültürel alandaki pratiklerine eleştirel bakan denemeler.

Yazar “Masa ve kasa iktidarın simgesi, silahları ve bizzat kendisidir.” diyor.

Din vesayeti, medrese yalanları, AKP döneminde tarikatlar, Müslüman Kardeşler’in Türkiye’ye etkileri, türban meselesi, Cemaat, kitabın anahtar kelimeleri.

  • Künye: Özdemir İnce – Din İman Masa Kasa, Tekin Yayınevi

Kolektif – İsyanın ve Umudun Dip Dalgası (2016)

AKP’nin neoliberal çevre politikalarına karşı gelişen toplumsal mücadele pratiklerinin bir çetelesini tutan, sağlam bir çalışma.

Buradaki yazılar, söz konusu muhalefetin dinamikleri ve bunun ortaya koyduğu pratikleri kapsamlı bir bakışla irdelerken, günümüz Türkiye’si için bütüncül, eşitlikçi ve adil bir ekolojist politikanın imkânlarını da tartışıyor.

  • Künye: Kolektif – İsyanın ve Umudun Dip Dalgası, derleyen: Sinan Erensü, Ethemcan Turhan, Fevzi Özlüer ve Arif Cem Gündoğan, Tekin Yayınevi

Elvis Peeters – Sayısız (2016)

Yeni dünyanın esirleri olan mültecilerin yaşadıklarının ve Batı’nın mültecilerin gelişinden duyduğu korkunun çarpıcı bir tasviri.

Genç yazar Elvis Peeters, gerçekçi bir üslupla, gelişmiş ülkelerden hakkı olanı isteyen, tarih boyunca sömürülmüş mülteciler ile sahip olduklarını kaybetmekten ölesiye korkan Avrupalıları karşı karşıya getiriyor.

  • Künye: Elvis Peeters – Sayısız, çeviren: Gül Özlen, Tekin Yayınevi

Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi (2016)

Sıradan bir yaşam süren tarih profesörü Fuat Soylu’nun düzeni, günün birinde alt üst olur.

Soylu, hiç alışık olmadığı halde, bundan sonra gecelerini dışarıda, sokakta geçirmek zorundadır.

Soylu bu zorlu hayata alışmaya çalışırken, Türkiye’yi bir boydan bir boya etkileyecek Gezi İsyanı patlak verir.

Kahramanımız şimdi bambaşka bir dünyaya adım atacaktır.

  • Künye: Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi, Tekin Yayınevi

Andrew M. Sharp – Postmodern Çağda Ortodoks Hıristiyanlar ve İslamiyet (2016)

Hıristiyanlar ve Müslümanların işbirliğine gitmesi, sömürü mekanizmalarını sekteye uğratacak mı, yoksa dinler arasındaki çatışmaları derinleştirecek midir?

Bu zorlu soruya yanıt arayan Andrew Sharp, tarihsel bir perspektifle bu iki din arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tartışıyor.

  • Künye: Andrew M. Sharp – Postmodern Çağda Ortodoks Hıristiyanlar ve İslamiyet, çeviren: Seda Doğan, Tekin Yayınevi

Kurtul Gülenç – Marksizmde Ahlak Tartışmaları (2016)

Karl Marx’ın ahlaki düşüncelerinin temeli nedir?

Bu soruya, Marx’ın ahlak olgusunu nasıl baktığını açıklayarak yanıt arayan Kurtul Gülenç, Marx’ın kapitalizm eleştirisindeki etik boyutun felsefi, tarihsel yönlerini gözler önüne seriyor.

Kitap, çağdaş düşünürlerin ahlak, adalet, özgürlük ve mutluluk gibi kavramlarla ilgili yorumlarını bir araya getirmesiyle de önemli.

  • Künye: Kurtul Gülenç – Marksizmde Ahlak Tartışmaları, Tekin Yayınevi

Ali Mert Taşcıer – Neoliberalizm, Yerelleşme ve Türkiye (2019)

Ülkelerin kendilerine özgü şartları, teoride aynı görünen ekonomik ve siyasi eğilimlerin uygulanmasında farklılıklara neden olur.

Türkiye de, bu ülkelere verilebilecek en iyi örneklerden biri.

Ali Mert Taşcıer’in bu nitelikli çalışması, hem liberalizmin tarihsel ve teorik macerasını izliyor hem de Türkiye’de liberal ve neoliberal süreçlerin yaşanmasındaki kendine has dinamikleri aydınlatıyor.

Taşcıer kitabının ilk bölümünde, liberalizmin temel ilkelerini ve neoliberalizme kadar geçirdiği evrimi izliyor.

Neoliberalizmin piyasa ve devlete nasıl baktığı, neoliberalizmin neden güçlü devlet aygıtına ihtiyaç duyduğu, neoliberal süreçte merkezileşme ve yerelleşme geriliminin sebepleri, bu bölümde ele alınan kimi konular.

Kitabın ikinci bölümü, neoliberalizmin Türkiye’deki gelişimini ekonomik ve idari anlamda izliyor.

Kitabın üçüncü ve son bölümü ise, Türkiye’de yerelleşme tartışmalarını, Osmanlı’nın son döneminden itibaren anayasalara göre dönemleştirerek irdeliyor.

Taşcıer burada, Türkiye tarihindeki tüm yerelleşme hedeflerine karşın, merkezileşmenin her seferinde daha da pekişerek arttığını gösteriyor.

  • Künye: Ali Mert Taşcıer – Neoliberalizm, Yerelleşme ve Türkiye, Tekin Yayınevi, inceleme, 365 sayfa, 2019

Çiğdem Toker – Kamu İhalelerinde Olağan İşler (2019)

Çiğdem Toker, Türkiye’nin karanlık bir çağda olduğu bugün, gazeteciliğin onurunu koruyan eşine az rastlanır isimlerden.

Toker’in Türkiye’de halkın malının kimlere peşkeş çekildiğini, kamu ihalelerindeki yolsuzluğun korkunç boyutlarını gözler önüne serdiği kitabı ‘Olağan İşler’ de, her şeyden önce araştırmacı gazeteciliğin en iyi örneklerinden biri olmasıyla önemli.

Çalışma, kamu ihalelerinde afet, savaş gibi olağanüstü durumlarda başvurulması gereken usulü gösteren 21/b maddesinin son yıllarda AKP iktidarı tarafından sıklıkla ve sıradan bir yöntem olarak nasıl kullanıldığına odaklanıyor.

“Davetli ihale” diye de anılan bu yöntemle gerçekleştirilen kamu ihaleleri “Olağan İşler”e dönüştürülürken, seksen milyonun ürettiği artı değerin hatırı sayılır kısmı 10-15 şirket arasında adeta paylaştırılıyor.

21/b ile yapılan rekabetsiz, kapalı, devleti zarara uğratan ihalelerin çokluğu ve bir grup firmaya akan kamu kaynaklarının boyutları korkutucu.

Toker’in çalışması, yozlaşmış sermaye ve iktidar çevreleri arasında kurulmuş olan kirli ittifakın yöntemlerini gösterdiği gibi, AKP’li yıllarda bölüşüm ilişkilerinin istatistiklere yansımayan boyutlarına da ışık tutuyor.

  • Künye: Çiğdem Toker – Kamu İhalelerinde Olağan İşler, Tekin Yayınevi, siyaset, 296 sayfa, 2019

Ahmet Mithat – Sayyâdâne Bir Cevelân (2016)

Gezi edebiyatının ilk örneği olarak kabul edilen, küçük, sevimli bir kitap.

Ahmet Mithat Efendi, lâtif üslubuyla, Beykoz’dan başlayıp İzmit Körfezi’nde sona eren; Tavşancıl’ın tepelerinde yapılan bir av partisini de kapsayan geziyi, 19. yüzyıldaki İstanbul sahilleri ile şehre dair tarihi ve mitolojik notlarla harmanlayarak anlatıyor.

Suat Batur’un sadeleştirmesiyle.

  • Künye: Ahmet Mithat – Sayyâdâne Bir Cevelân: İstanbul Çevresinde Bir Av Gezintisi, sadeleştiren: Suat Batur, Tekin Yayınevi