A. Suut Doğruel ve Fatma Doğruel – Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar (2018)

Geniş halk kesimlerinin gelir düzeyini baskı altında tutan istikrar programları, 1980’li yıllardan başlayarak, IMF ve Dünya Bankası’nın gözetiminde, yirmi yıl boyunca varlığını sürdürdü.

Küresel düzeyde rahat bir ekonomik ortama vesile olan bu programlar, 2000’li yılların ilk yarısına kadar sürdü.

2006’da ilk baskısı yapılan ve şimdi güncellenmiş bir baskıyla raflardaki yerini alan bu kitabın yazarları ise, söz konusu dönemdeki makroekonomik göstergelerdeki göreli iyileşmeye boş bir iyimserlik yerine şüpheyle yaklaşıyor ve bu sistemin dünyanın farklı ülkelerindeki macerasını karşılaştırmalı bir bakışla inceliyor.

Kitabın bu baskısında, 2008 Finansal Krizi’nin küresel düzeydeki etkilerini de analiz eden yazarlar, bu krizin de ortaya koyduğu gibi, sorunun sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de olabileceğini gözler önüne seriyor.

Makroekonomik dengesizlik sorunlarının başta Türkiye ve Arjantin olmak üzere bazı ülkelerde yeniden ortaya çıkışını ve bir kez daha Türkiye ekonomisinin geleceğinin belirsizliğe sürüklenişini kapsamlı bir şekilde analiz eden yazarlar, günümüz ekonomi politikalarını küreselleşme, büyüme ve istikrar kavramları çerçevesinde anlamak konusunda bir başvuru kaynağı ortaya koymuş.

  • Künye: A. Suut Doğruel ve Fatma Doğruel – Bıçak Sırtında Büyüme ve İstikrar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, iktisat, 290 sayfa, 2018

Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi (2017)

Farklı yazarların katkılarıyla ortaya çıkmış bu kapsamlı çalışma, 2008-2009 küresel ekonomik krizi temelinde, ayrıca tarihsel tartışmalar ve uluslararası bir bakış açısından hareketle Türkiye’nin sanayileşme ve büyüme süreçlerindeki göreceli konumunu aydınlatıyor.

Kitapta,

  • Türkiye’de sanayileşme ve kriz,
  • Türkiye imalat sanayiinde firma büyümesi ve istihdam,
  • Türkiye imalat sanayiinde kâr marjları,
  • Çok partili dönemde Türkiye’nin makroekonomik performansı,
  • Finansal küreselleşme sürecinde Türkiye’de para politikalarının evrimi,
  • Türkiye’de sınıfsal gelir dağılımı,
  • Ve Türkiye ekonomisinde yoksulluk, yolsuzluk ve gelir dağılımı ilişkisi gibi önemli konular ele alınıyor.

Türkiye ekonomisinin en temel konularını mercek altına alan kitaptaki makaleler,

Türkiye ekonomisinin mevcut durumunun bir resmini çekerken, aynı zamanda hem konuya dair tarihsel bir bakış açısı sunuyor hem de geleceğe yönelik öngörülerde bulunuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Seven Ağır, Serdal Bahçe, Erdoğan Bakır, Hasan Cömert, Eşref Uğur Çelik, Fatma Doğruel, A. Suut Doğruel, Semih Gökatalay, Mustafa İsmihan, S. Rıdvan Karluk, Yakup Kepenek, Ahmet Haşim Köse, Emre Özçelik, Erdal Özmen, Ester Ruben, Ali Cevat Taşıran, Erol Taymaz, Ünal Töngür, Oktar Türel, Umut Ünal, Ebru Voyvoda, A. Erinç Yeldan ve Kamil Yılmaz.

  • Künye: Kolektif – Geçmişten Geleceğe Türkiye Ekonomisi, derleyen: Murat Koyuncu, Hakan Mıhcı ve A. Erinç Yeldan, İletişim Yayınları, iktisat, 398 sayfa