Şükrü Argın – Gezi’nin Ufkundan (2014)

 

Şükrü Argın, Türkiye yakın tarihinde büyük yankı uyandırarak tarihteki yerini şimdiden alan Gezi’nin anlamını irdeliyor; Gezi’nin nasıl bir ufuk açtığını ve siyasetteki karşılığını tartışıyor.

“Öfke” ve “neşe” gibi, Gezi’nin cevherini tutuşturan iki temel insani his olduğunu düşünen Argın, bu öfkenin esasen liberal demokrasinin kriziyle yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.

Argın, direniş esnasında ortaya çıkan neşenin ise, bu dönemin kamusallığının meyvesi olduğunu düşünüyor.

  • Künye: Şükrü Argın – Gezi’nin Ufkundan, Agora Kitaplığı, siyaset, 135 sayfa

Ulises Estrada – Tanya Che Guevara’yla Bolivya’da Gizli Görevde (2010)

Ulises Estrada ‘Tanya’da, tam adı Haydee Tamara Bunke olan Tanya’nın hayatına odaklanıyor.

Tanya, La Paz’da iki yılın üzerindeki gizli faaliyet ve Ernesto Che Guevara’nın kurduğu Bolivya Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) saflarındaki beş ayının ardından, 31 Ağustos 1967’de Rio Grande nehri kıyısındaki Puerto Mauricio’da Bolivya ordusunun pususunda öldürülmüştü.

Kitabın yazarı Estrada, Tanya’nın casusluk yöntem ve teknikleri eğitiminden sorumlu olmanın yanında, onun sevgilisiydi.

Kitap, Tanya’nın, Ernesto Che Guevara tarafından kendisine verilen Güney Amerika devrimci görevini kabul etmesinden öldürülüşüne uzanan süreci anlatıyor.

  • Künye: Ulises Estrada – Tanya Che Guevara’yla Bolivya’da Gizli Görevde, çeviren: Derya Kömürcü, Agora Kitaplığı, biyografi, 284 sayfa

Müslüm Yücel – Kürtlerde Ölüm ve İntihar (2010)

Müslüm Yücel, ‘Kına ve Ayna’ alt başlığını taşıyan ‘Kürtlerde Ölüm ve İntihar’da, Kürtler ve intihar ilişkisini felsefe, kültür, din ve edebiyat aracılığıyla anlamaya çalışıyor.

Tek tanrılı dinlerin ölüm ve intihara yükledikleri anlam ve işlevler; Kürt edebiyatında ölüm ve intihar konusu; Batman’da kadın intiharları, PKK ve ölüm kültü, Yücel’in ele aldığı konulardan birkaçı.

Kürtlerde ölüm ve intiharın bir üçgenden oluştuğunu belirten Yücel, üçgenin bir ucunda Kürtlerin, diğer ucunda ölümün ve son ucunda da intiharın durduğunu söylüyor.

Yazar bunu yaparken de anlatısını peygamberler, şairler, yazarlar ve filozofların bu konulardaki yaklaşımlarını ortaya koyarak zenginleştiriyor.

  • Künye: Müslüm Yücel – Kürtlerde Ölüm ve İntihar, Agora Kitaplığı, kültür, 381 sayfa

Naomi Klein – Şok Doktrini (2010)

Naomi Klein, alt başlığı ‘Felaket Kapitalizminin Yükselişi’ olan ‘Şok Doktrini’nde, kapitalizmin zaferinin özgürlükten doğduğu, zincirlerinden boşanmış serbest piyasaların demokrasiyle el ele gittiği şeklindeki resmi teze meydan okuyor.

Klein, bu tezin yerine, kapitalizmin fundamentalist biçimine sürekli olarak en vahşi zorlama şekilleriyle ebelik yapıldığını, bu şiddettin sayısız bireysel bedenler üzerinde olduğu gibi kolektif beden politikası üzerinde de uygulandığını gösteriyor.

Çağdaş serbest piyasanın tarihinin şoklarla yazıldığını söyleyen Klein, felaket kapitalizmiyle, toplumların, çokuluslu şirketlerin çıkarları doğrultusunda sil baştan düzenlendiğini belirtiyor.

  • Künye: Naomi Klein – Şok Doktrini: Felaket Kapitalizminin Yükselişi, çeviren: Selim Özgül, Agora Kitaplığı, siyaset, 674 sayfa

Kolektif – Bernardo Bertolucci (2009)

Bu kitap, ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci ile gerçekleştirilmiş röportajlardan yapılan bir derleme.

Kitapta yer alan röportajlar, Bertolucci’nin eserleri ve düşüncelerine dair önemli ipuçları sunmalarıyla sinema alanında üreten ve düşünenler kadar sinema tutkunları için de oldukça aydınlatıcı.

Pek çok kişi tarafından, kuşağının en önde gelen film yönetmeni olarak düşünülen Bertolucci, ilk filmi The Grim Reaper’dan son filmi Besieged’e kadar, radikal deneysel film vizyonuyla sinema tarihinin unutulmazları arasında yer aldı.

Kitapta bir araya getirilen röportajların bir diğer önemi de, böylesi önemli bir yönetmenin insani ve zihinsel evrimini gözler önüne sermesidir diyebiliriz.

  • Künye: Kolektif – Bernardo Bertolucci, derleyen: Fabien S. Gerard, T. Jefferson Kline ve Bruce Sklarew, çeviren: Burcu Erdoğan, Agora Kitaplığı, sinema, 342 sayfa

Tarık Ali – Ayna Korkusu (2009)

Tarık Ali ‘Ayna Korkusu’nda, başkarakteri Vlady üzerinden 1920’lerden bugüne solun macerasını anlatıyor.

Sosyalist duruşundan taviz vermeyen muhalif Vlady, inançlarından vazgeçmeyi kabul etmediği için işinden olur.

Vlady, oğlu Karl’a yazdığı mektuplar yoluyla, kendisinin ve ailesinin komünizmle tutkulu ilişkisini anlatmaya koyulur.

Burada, aşkı ile komünist ideale bağlılığı eş derecede kuvvetli olan Vlady’nin annesi Gertrude’un yaşadıkları ise, dikkat çeken bir öykü olarak karşımıza çıkıyor.

Ali, ailenin hayatını, Bolşevik Devrimi ve Soğuk Savaş gibi yirminci yüzyılda yaşanan büyük siyasal altüst oluşlarla harmanlayarak, solun yükseliş ve düşüşlerini hikâye ediyor.

  • Künye: Tarık Ali – Ayna Korkusu, çeviren: Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, roman, 358 sayfa

Sırrı Süreyya Önder – Beynelmilel (2009)

Sırrı Süreyya Önder, beğeniyle karşılanan filmi ‘Beynelmilel’in hem senaryosunu yazdı hem de filmi, Muharrem Gülmez’le birlikte yönetti.

Önder senaryosunda, isimlerini Kürtçe’de düğün anlamına gelen “govend”ten alan gevendelerin, bir gecede “bando” olunması fermanını almaları ve bunun ertesinde yaşadıklarını anlatıyor.

Önder’in eseri, 12 Eylül’ün ülkenin her tarafına sinmiş faşizan mantığını gözler önüne sermesiyle dikkat çekiyor.

Senaryonun yer aldığı kitapta, Barış Pirhasan’ın ‘Beynelmilel’ üzerine kaleme aldığı bir yazısı ile Önder’le yapılmış bir söyleşi de yer alıyor.

  • Künye: Sırrı Süreyya Önder – Beynelmilel, Agora Kitaplığı, senaryo, 150 sayfa

Hayri Kozanoğlu – Küresel Krizin Anatomisi (2009)

‘Küresel Krizin Anatomisi’, Hayri Kozanoğlu’nun BirGün gazetesinde yayımlanan köşe yazılarını bir araya getiriyor.

Kitabın “Sunuş” kısmında, 2008 yılında Amerika’da başlayıp hızla bütün dünyaya yayılan küresel krizin genel bir panoramasını çizen Kozanoğlu, devamındaki yazılarında da, bunalımı çok boyutlu bir bakışla irdeliyor.

Krizin henüz başlarında bulunduğumuzu savunan yazar, 2007 krizinin, kapitalist küreselleşmenin ilk buhranı olduğunu ve etkisinin daha uzun süreceğini söylüyor.

Kozanoğlu’nun yazıları, muazzam şiddetiyle tüm coğrafyaları, sektörleri ve toplumsal kesimleri etkileyen krizi farklı yönleriyle inceliyor.

  • Künye: Hayri Kozanoğlu – Küresel Krizin Anatomisi, Agora Kitaplığı, iktisat, 156 sayfa

Akın Simav – Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları (2009)

Akın Simav’ın, Turan Güneş’le uzun soluklu söyleşi ve görüşmelerinin ürünü olan ‘Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları’, Türkiye siyaset tarihinde önemli yeri olan Güneş’in siyaset arenasındaki mücadelelerini anlatıyor.

Belgesel nitelikli çalışmada, Turan Güneş’in Demokrat Parti’ye girer girmez Adnan Menderes’e ve onun anti-demokratik düzenlemelerine karşı mücadelesi; DP’den kopuşu ve Hürriyet Partisi’ni kurması; 1969 sonrası CHP içinde başlayan Ortanın Solu hareketindeki rolü; dışişleri bakanlığına gelişi ve bu bakanlıktaki icraatları gibi birçok konu yer alıyor.

  • Künye: Akın Simav – Turan Güneş’in Siyasal Kavgaları, Agora Kitaplığı, siyaset, 278 sayfa

Turan Güneş – Türk Demokrasisinin Analizi (2009)

Anayasa hukuku profesörü olan Turan Güneş (1922-1982), genç yaşında siyasete girerek yaşamını bir siyasetçi olarak yürütmüş.

Demokrat kişiliğiyle bilinen Güneş, Türkiye siyaset tarihinin önemli aktörlerinden. Güneş’in, Yön dergisinde yayımlanmış makalelerini, CHP Parti Meclisi’nde bir açık oturumda yapılmış bazı konuşmalarını ve söyleşilerini barındıran bu kitap, Türkiye’nin inişli çıkışlı demokrasi serüvenini anlatıyor.

Dönemin CHP ve DP gibi partilerinin özellikleri konusunda siyasal ve sosyal tahlillerde bulunan Güneş, darbeleri, sol siyaseti, demokrasinin nasıl daha etkin çalışabileceği ve siyasetin sivilleşmesi gibi güncelliğini koruyan konuları irdeliyor.

  • Künye: Turan Güneş – Türk Demokrasisinin Analizi, derleyen: Hurşit Güneş, Agora Kitaplığı, siyaset, 296 sayfa