Mehmet Doğan – Bilim ve Teknoloji Tarihi (2010)

Mehmet Doğan ‘Bilim ve Teknoloji Tarihi’nde, baş döndürücü bir hızla kaydedilen bilimsel gelişmelerin tarihini dünya ve Türkiye ekseninde araştırıyor.

Çalışmasına, bilimin dünyanın farklı medeniyetlerinde kaydettiği gelişmelerle başlayan Doğan, bazı teknolojiler ile bilim alanlarının gelişimini ve Cumhuriyet Türkiye’sinde ortaya konan bilimsel gelişmeleri anlatıyor.

Tüm çağları ve kültürleri kapsayan bilimsel olayların izini süren yazar, böylelikle kolay okunur ve bilim tarihinin özeti niteliğinde bir esere imza atmış.

Kitap, sadece fen ve teknik bilimler öğretimi alan öğrencilere değil, bilimsel/teknik gelişmeleri derli toplu bir kaynaktan öğrenmek isteyenlere de hitap ediyor.

  • Künye: Mehmet Doğan – Bilim ve Teknoloji Tarihi, Anı Yayıncılık, bilim, 296 sayfa

Tuğba Çelik – Varoluş ve Roman (2013)

  • VAROLUŞ VE ROMAN, Tuğba Çelik, Anı Yayıncılık, inceleme, 104 sayfa

VAROLUS

Tuğba Çelik ‘Varoluş ve Roman’da, Gürsel Korat’ın yayınlanmış dört romanını varoluşçu roman bağlamında inceliyor. Çelik çalışmasına Heidegger, Kierkegaard, Nietzsche ve Merleau Ponty gibi düşünürlerin fikirleri ekseninde varoluşçuluğun felsefi boyutunu analiz ettiği bir bölümle başlıyor. Kitabın ikinci bölümü, Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Dostoyevski, Franz Kafka, Albert Camus, Virginia Woolf ve William Faulkner bağlamında varoluşçu romanı tartışıyor. Çelik kitabının son bölümünde ise, daha önce çizdiği kavramsal çerçeveden hareketle, Gürsel Korat’ın romanlarını, varoluşçu romanın nitelikleri ekseninde irdeliyor.

Adem Yıldırım – Eleştirel Pedagoji (2010)

  • ELEŞTİREL PEDAGOJİ, Adem Yıldırım, Anı Yayıncılık, eğitim, 230 sayfa

Radikal demokrasinin eğitimsel değişimini ve dönüşümünü öngören eleştirel pedagoji, demokrasi kültürünü zenginleştirmeyi ve aktif, sürekli bir yurttaşlık bilinci kazandırmayı amaçlar. Tarihsel köklerinde en güçlü geleneğin Marksizm olduğu bu akım böylece, kültürel ve sosyal politikaları izleyen, iyi okuyan ve eleştiren bir toplum oluşturmayı hedefler. İşte Adem Yıldırım elimizdeki çalışmasında, geleneğin kapsamlı bir çerçevesini, bu alanın bilinen iki ismi olan, Ivan Illich ve Paulo Freire’nin eğitim anlayışları üzerinden sunuyor. Yıldırım, bu iki düşünürün, eleştirel pedagoji konusundaki birbirinden farklı yorumları üzerine yoğunlaşırken, akımın temel kavramlarını da derli toplu bir şekilde okuyucularına sunuyor. Yazar böylece, son zamanlarda Türkiye’de tartışılan ekolün kapsamlı bir sunumunu yapmış oluyor.