Bertrand Russell – Batı Felsefesi Tarihi (2016)

Bertrand Russell’ın alanın referans kitaplarından biri olan üç ciltlik çalışması, güncel baskısıyla Türkçede…

Russell burada ilk çağ felsefesi, Katolik felsefesi ve modern felsefeyi; Platon, Aristoteles, St. Augustinus, Hegel, Kant ve Nietzsche gibi felsefeye büyük katkılar sunmuş düşünürlerin fikirleri bağlamında irdeliyor.

  • Künye: Bertrand Russell – Batı Felsefesi Tarihi, 1-3, çeviren: Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa Yayınları