Evald Vasilyeviç İlyenkov – İdealin Diyalektiği, Etkinlik ve Zihnin Kuruluşu (2020)

Evald Vasilyeviç İlyenkov, Sovyetler Birliği’nde “yaratıcı Marksizm” ve Marksist felsefenin en önemli temsilcisidir.

Marksist materyalist diyalektiği geliştirmeye yönelik çalışmalarda bulunmuş İlyenkov, özellikle “somut evrensel”, “ideal” kavramı, “kavram”, Marx’ın soyuttan somuta yükselme yöntemi ve diyalektik mantıktan felsefi psikolojiye, çocuk gelişiminden zihnin yapısı, eğitim ve bilgi kuramına kadar önemli konularla ilgili özgün ve derinlikli birçok çalışmaya imza attı.

Yazarın seçme metinlerini bir araya getiren bu kitap ise, hem İlyenkov’un düşünce dünyasının kapsamının genişliğini, kuramsal derinliğini ve zenginliğini gözler önüne seriyor hem de kendisinin materyalist diyalektik yöntem aracılığıyla apayrı, hatta ilgisiz görünen alanların nasıl da insanın özgül tarihsel-toplumsal etkinliği temelinde bir bütün oluşturduğunu büyük bir maharetle ortaya koyduğunu gösteriyor.

Kavramların “oluşumsal köklerini” ve kavramsal düşünmenin somut gerçekliğini Marx’ın insan etkinliği kavramını merkeze alarak gösteren İlyenkov’un çalışması, Marksist diyalektik ve felsefeyle ilgilenenlerin severek okuyacağı bir kitap.

  • Künye: Evald Vasilyeviç İlyenkov – İdealin Diyalektiği, Etkinlik ve Zihnin Kuruluşu, çeviren: Siyaveş Azeri, Yordam Kitap, felsefe, 320 sayfa, 2020

Evald Vasilyeviç İlyenkov – Diyalektik Mantık (2009)

‘Diyalektik Mantık’, Sovyetler Birliği’nde felsefe alanında özgün metinlere imza atmış Evald Vasilyeviç İlyenkov’un, diyalektik mantığın tarihi ve diyalektik mantık teorisi konulu, alan için çok önemli denemelerini bir araya getiriyor.

Mantığın konusu ve kaynakları, mantığın diyalektikle uyumu ve materyalizmin bilgi teorisi, tözün bir niteliği olarak düşünce, mantığın konusu olarak düşüncenin materyalist kavranışı, mantığın yapısal ilkesinin ne olduğu ve diyalektik mantığın bir kategorisi olarak çelişki, İlyenkov’un irdelediği konulardan birkaçı.

İlyenkov’un 1974 yılında yazdığı kitabı, Sovyetler Birliği’nde olduğu kadar, bilim çevrelerinde de popülerlik kazanmıştı.

  • Künye: Evald Vasilyeviç İlyenkov – Diyalektik Mantık, çeviren: Alper Birdal, Yazılama Yayınları, felsefe, 262 sayfa