Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi (2016)

Sıradan bir yaşam süren tarih profesörü Fuat Soylu’nun düzeni, günün birinde alt üst olur.

Soylu, hiç alışık olmadığı halde, bundan sonra gecelerini dışarıda, sokakta geçirmek zorundadır.

Soylu bu zorlu hayata alışmaya çalışırken, Türkiye’yi bir boydan bir boya etkileyecek Gezi İsyanı patlak verir.

Kahramanımız şimdi bambaşka bir dünyaya adım atacaktır.

  • Künye: Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi, Tekin Yayınevi

Hasan Öztoprak – İstanbul’un 72 Milleti (2013)

  • İSTANBUL’UN 72 MİLLETİ, Hasan Öztoprak, Kafe Kültür Yayıncılık, kültür, 256 sayfa

ISTANBUL

‘İstanbul’un 72 Milleti’, on bin yılı aşan tarihi ile dünyanın en eski kent yerleşimlerinden biri olan İstanbul’da yaşamış, yaşayan halkları, kavimleri, dinsel ve etnik grupları tanıtıyor. Hasan Öztoprak kapsamlı çalışmasında, Türkleri, Türk kökenli halkları, Rumları, Ermenileri, Yahudileri, Kürtleri, Zazaları, Ezidileri, Arapları, Süryanileri, Arami kökenli halkları, Kafkas halklarını, Balkan halklarını, İranlıları, romanları, Avrupa halklarını ve burada adını zikredemeyeceğimiz İstanbul’un milletler mozaiğine renk veren çok sayıda halkın kökenini, tarihini, yaşama biçimini, dinini, dil ve kültürünü anlatıyor.