Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi (2016)

Sıradan bir yaşam süren tarih profesörü Fuat Soylu’nun düzeni, günün birinde alt üst olur.

Soylu, hiç alışık olmadığı halde, bundan sonra gecelerini dışarıda, sokakta geçirmek zorundadır.

Soylu bu zorlu hayata alışmaya çalışırken, Türkiye’yi bir boydan bir boya etkileyecek Gezi İsyanı patlak verir.

Kahramanımız şimdi bambaşka bir dünyaya adım atacaktır.

  • Künye: Hasan Öztoprak – Kaderin Bir Cilvesi, Tekin Yayınevi

Selim Ergunalp – Gezi’den Sonra Sınıf (2016)

Hatırlanacağı gibi, kimi isimler, Gezi’de bir araya gelen kesimlerin klasik Marksist sınıf tanıma uymadığını iddia etmişti.

Bu kitap, söz konusu neoliberal teorileri ve bunların Marksizm’e yönelttikleri eleştirileri yanıtlıyor.

Kitap, Marksizm’in toplumsal sınıflar konusunda unutulmuş olan veya unutturulmaya çalışılan çözümlerini tekrar hatırlatma girişimi olarak okunmalı.

  • Künye: Selim Ergunalp – Gezi’den Sonra Sınıf, h2O Kitap

Kolektif – Polis Destan Yazdı (2015)

Gezi Direnişi’nde devletin vatandaşına uyguladığı yoğun şiddete tanık olduk.

Elimizdeki bu derleme ise, toplanma, gösteri ve yürüyüş haklarını kullanarak sokağa çıkan yurttaşların, yasalara göre can güvenliklerini sağlamakla yükümlü emniyet güçlerinin saldırılarına maruz kalışlarını ayrıntılı bir şekilde tarihe not düşüyor.

İstanbul, Ankara, Antakya, Eskişehir, Adana, Mersin ve Antalya’dan ve ülkenin daha pek çok bölgesinden değişik yaş ve toplumsal gruplardan,  protestolara katılmış veya sadece “oradan geçerken” gazın içinde kalmış 56 mağdurun tanıklığı burada.

  • Künye: Kolektif – Polis Destan Yazdı, derleyen: Deniz Koloğlu, Didem Gençtürk, Gözde Kazaz, H. İlksen Mavituna ve Saner Şen, İletişim Yayınları

Funda Çoban – Sokak Siyaseti (2015)

Sıradan insanlar politik süreçlere nasıl ve hangi araçlarla katılırlar?

Bu sorunun yanıtını ararken, siyasetin gündelik inşasının sokağın içinde şekillendiğini belirten Funda Çoban, Gezi Direnişi’ni de içeren kapsamlı bir analiz eşliğinde, sokak siyasetinin diğer kolektif eylem ve toplumsal hareket biçimleriyle temas ve farklılık noktalarını tartışıyor.

  • Künye: Funda Çoban – Sokak Siyaseti, Metis Yayınları

Kolektif-Dirençizgiroman (2014)

Gezi Direnişi’nin ilk günlerinde ortaya çıkan, ilkin internet üzerinden organize olan bir düzine insanla başlayıp dünyanın değişik ülkelerinden çizerlerin katkısıyla zenginleşen özgün bir çizgiroman antolojisi.

Gezi’de yakalanan birliktelik ruhunu ve çok sesliliği yeniden hatırlamak açısından, burada bir araya gelen çizgi öykülere bakmakta fayda var.

  • Künye: Kolektif – Dirençizgiroman, Esen Kitap

Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi (2017)

Tarihin akışında büyük bir gedik yaratan Gezi isyanı, toplumsal ve siyasi tahayyülümüzde silinmez izler bıraktı.

İşte bu kitap da, Gezi’nin tam olarak ne olduğunu ve onun etkilerini irdeleyen makalelerden oluşuyor.

Kitabın ilk bölümü, Gezi Direnişi’ni bir milat, öncekilere hiç benzemeyen bir mucizevi an olmaktan ziyade toplumsal hareketlerin devamlılıklar ve kopuşlarla var olageldiğinin, Gezi’nin böylesi bir süreklilik dahilinde değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Çalışmanın “Gezi, Kuşaklar ve Siyaset” başlıklı ikinci bölümü, 1980 sonrası kuşağın siyaset üretme potansiyeliyle bunun politik kuşakları birleştirmedeki gücü ve Gezi sürecinde kadın öznelerin güçlü bir şekilde ortaya çıkışının dinamiklerini irdeliyor.

Kitabın son bölümü ise, Gezi’nin toplumsal mücadelelere getirdiği stratejik boyutu ve bugün bize nasıl bir mücadele tarzı miras bıraktığına odaklanan makalelerden oluşuyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Ali Akay, Melike Işık Durmaz, Murat Cemal Yalçıntan, Begüm Özden Fırat, Ezgi Bakçay, Demet Lüküslü, Cihan Erdal, Buket Türkmen, Ertuğrul Kürkçü, Foti Benlisoy, Nil Mutluer, Engin Sustam, Sanem Güvenç-Sandırlı, Derya Fırat ve Cihan Erdal.

  • Künye: Kolektif – Devrimci Bir Pusula: Gezi, derleyen: Derya Fırat ve Cihan Erdal, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 320 sayfa

Kolektif – Gezi ve Sosyoloji (2014)

Sosyologların Gezi Direnişi’ne dair yorum ve analizleri, elimizdeki ‘Gezi ve Sosyoloji’de.

Kitabın ilk bölümünde yer alan makaleler, sosyologların Gezi’de yaşananlara nasıl yaklaşması gerektiğini, onunla ne şekilde yüzleşebileceklerini irdeliyor.

İkinci bölüm ise, Gezi’nin ortaya çıkan çok katmanlı yapıyı “şiddet”, “sınıf”, “siyaset/hareket”, “mekân/kent” ve “kültür/sembol” başlıkları altında değerlendiriyor.

Weberci “Devletin meşru şiddet tekeli” tezi bağlamında Gezi’deki devlet şiddeti,

Gezi Direnişi ve orta sınıf dinamikleri,

Apolitikliğin politik yönelimleri,

Ve muhafazakâr dilin gezi parkı söylemleri, kitapta ele alınan kimi konular.

  • Künye: Kolektif – Gezi ve Sosyoloji, derleyen: Vefa Saygın Öğütle ve Emrah Göker, Ayrıntı Yayınları, sosyoloji, 334 sayfa