Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek – Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2018)

 

‘Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri’nin 20 yıllık bir geçmişi var.

Kitap, nitel araştırma yöntemleri konusunda üniversitelerin lisans veya lisansüstü programlarında öğrenim görenler için hayati bir kaynak olmaya devam ediyor.

Genişletilmiş yeni bir baskıyla sunulan kitapta,

  • Günümüzde araştırma yöntemlerindeki belli başlı eğilimler,
  • Nitel araştırmalarda etik boyut,
  • Görüşme, odak grup, gözlem, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin nasıl kullanılacağı,
  • Nitel araştırmalarda örneklemin önemi ve değerlendirilmesi,
  • Araştırma için internet kullanımında unutulmaması gerekenler,
  • Veri analizi,
  • Araştırmada geçerlik ve güvenirlik,
  • Araştırmalarda en sık yapılan hatalar,
  • Ve araştırma sonuçlarının uygulanması gibi birçok aydınlatıcı konu yer alıyor.

Künye: Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek – Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, bilim, 432 sayfa, 2018