Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek – Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (2018)

 

‘Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri’nin 20 yıllık bir geçmişi var.

Kitap, nitel araştırma yöntemleri konusunda üniversitelerin lisans veya lisansüstü programlarında öğrenim görenler için hayati bir kaynak olmaya devam ediyor.

Genişletilmiş yeni bir baskıyla sunulan kitapta,

  • Günümüzde araştırma yöntemlerindeki belli başlı eğilimler,
  • Nitel araştırmalarda etik boyut,
  • Görüşme, odak grup, gözlem, doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin nasıl kullanılacağı,
  • Nitel araştırmalarda örneklemin önemi ve değerlendirilmesi,
  • Araştırma için internet kullanımında unutulmaması gerekenler,
  • Veri analizi,
  • Araştırmada geçerlik ve güvenirlik,
  • Araştırmalarda en sık yapılan hatalar,
  • Ve araştırma sonuçlarının uygulanması gibi birçok aydınlatıcı konu yer alıyor.

Künye: Ali Yıldırım ve Hasan Şimşek – Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, bilim, 432 sayfa, 2018

Ali Yıldırım – FKF, DEV-GENÇ Tarihi (2008)

Ali Yıldırım’ın belgesel nitelikli ‘FKF DEV-GENÇ Tarihi’ isimli bu çalışmasının ilk baskısı 1988 yılında yapılmıştı.

Yıldırım, kapsamlı çalışmasında, Türkiye devrimci gençlik hareketinin ilk organizasyonlarından olan FKF DEV-GENÇ’i 1965-71 zaman aralığında izliyor.

Kitapta karşımıza, FKF DEV-GENÇ’in ilk olmaktan dolayı yaptığı hatalar, Türkiye devrimci gençliğine getirdiği yeni bakış açıları, o dönemdeki politik organizasyonlar ve FKF DEV-GENÇ’in bunlarla ilişkileri gibi kapsamlı konular çıkıyor.

Kitap, hedef aldığı konuyu incelerken, TİP, Milli Demokratik Devrim çizgisi, Yön-Devrim, Türk Solu, Aydınlık ve Sosyalist Dergi gibi yapılara dair önemli ayrıntılar da sunuyor.

  • Künye: Ali Yıldırım – FKF DEV-GENÇ Tarihi, Doruk Yayınları, tarih, 620 sayfa