İnan Özdemir Taştan, İlkay Kara ve Merve Diltemiz Mol – Siyasette Dinselleşme (2019)

AKP 2002’de iktidara geldikten sonra, büyük bir hızla dinselleşmeye, bunun yanı sıra eğitim, sağlık ve kamu harcamaları alanlarında dinsel referansları adeta gözümüze sokacak şekilde arttırmaya başladı.

Üç yazarlı bu usta işi çalışma da, 2002 yılından bugüne devam eden AKP hükümetleri döneminde siyasetin giderek dine yaslanmasını bizzat liderlerin seçmenlere seslenişlerini merkeze alarak izliyor.

AKP’nin ilk seçim başarısını elde ettiği 3 Kasım 2002 tarihinden 1 Kasım 2015’e kadar yapılan beş genel seçim döneminde liderlerin seçmenlerine seslenirken kurdukları söylemin içinde dinsel referansların nasıl işe koşulduğuna, bu söylemin dönüşümüne, kapladığı hacme bakan kitap, bu tartışmayı AKP etrafında yürütmekle kalmayıp bu süreçte parlamentoda grubu bulunan CHP, MHP ve HDP’nin tartışmanın neresinde durduğunu da ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Türkiye’de siyasetçilerin dinsel olanı söylemlerine nasıl dâhil ettiğini, hangi temalar ve sorunlar etrafında dinsel olanla ilişki kurduklarını ve bu ilişkinin girift yapısına yakından bakmak isteyen herkesin edinmesi gereken bir çalışma.

Künye: İnan Özdemir Taştan, İlkay Kara ve Merve Diltemiz Mol – Siyasette Dinselleşme, Nota Bene Yayınları, siyaset, 230 sayfa, 2019

Halise Karaaslan Şanlı, İnan Özdemir Taştan ve Ülkü Doğanay – Seçimlik Demokrasi (2017)

Malumunuz Türkiye’nin demokrasi ve temel hak ve özürlükler karnesi pek iç açıcı değil.

Üç yazarlı bu nitelikli çalışma, Türkiye siyasetinden dört ismin, yani Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli ve Selahattin Demirtaş’ın demokrasi söylemlerini derinlemesine irdeliyor.

Yazarlar bunu da, 30 Mart 2014 yerel seçimleri, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde bu liderlerin performanslarına bakarak yapıyor.

Söz konusu dört lider, seçim çalışmalarında temel hak ve özgürlükler ile temel demokratik ilkeleri nasıl ele aldı?

Kitap, parti liderlerinin demokrasi anlayışlarını ayrıntılı bir şekilde gözler önüne sererek hem bu soruya tatmin edici yanıtlar vermekte hem de ülkenin demokrasi konusundaki eksikliklerini ortaya koymakta.

  • Künye: Halise Karaaslan Şanlı, İnan Özdemir Taştan ve Ülkü Doğanay – Seçimlik Demokrasi, İmge Kitabevi, siyaset, 261 sayfa

Kolektif – Radikal Medya (2017)

  • RADİKAL MEDYA, Genéve Gil, John D. H. Downing ve Tamara Villareal Ford, çeviren: İnan Özdemir Taştan, Oğuzhan Taş ve Ülkü Doğanay, İmge Kitabevi, medya, 511 sayfa

radikal-medya

Alternatif medya araçları, toplumsal dönüşüm yaratma amacıyla nasıl kullanılabilir? Üç yazarlı bu oylumlu kitap, konuya dair kapsamlı bir kuramsal arka plan eşliğinde radikal medya projelerinden belli başlı örnekler vererek bu konuda iyi bir perspektif sunuyor. Radikal medya günümüzde neden hayati öneme haiz sorusuna tatmin edici yanıtlar veren kitap, danstan grafitiye, videodan internete, sokak tiyatrosundan kültür parazitine, performans sanatından yeraltı tiyatroya, radikal medya araçlarının tarihsel niteliklerini gözler önüne seriyor. Siyasal, toplumsal ve kültürel muhalefet yapmanın zengin imkânlarını daha iyi kavramak isteyenlere.