Ulaş Töre Sivrioğlu – İslam Sanatında Antik Figürler (2018)

İslam sanatı erken dönemlerinde mozaik, fresk, kitap resmi, kabartma ve heykel gibi Yunan-Roma ve Eski Önasya kültürlerine özgü sanat biçimlerine sıklıkla başvurmuştu.

Bu, bilmeyenler açısından oldukça şaşırtıcı bir durumdur.

Zira İslam sanatı denilince akla doğal olarak ebru, tezhip, minyatür ve hat gibi geleneksel dallar gelir.

Öte yandan İslam sanatındaki antik etkiler, arkeologlar tarafından ilk keşfedildiğinde de şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Örneğin, arkeolojinin bir disiplin olarak doğduğu dönemlerde, mozaiklerle, erotik temalı duvar resimleriyle ya da Hellenistik üslupta heykellerle bezeli Emevi sarayları keşfedildiğinde, kimse bunların Müslümanlar tarafından inşa edildiğine inanmamıştı.

İşte Ulaş Töre Sivrioğlu’nun bu değerli çalışması, Erken İslam sanatında yaygın olan, fakat bugün unutulmuşluğa terk edilen söz konusu sanatsal ve estetik tavrı ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyor.

Sivrioğlu kitabında, bu etkiyi gözler önüne sermekle kalmıyor, aynı zamanda bu etkiyi doğuran siyasi ve sosyal etkenleri de çözümlüyor.

Hellenistik ve antik dönem kültür, felsefe ve edebiyatının İslam dünyası üzerindeki etkileri hakkında yapılmış muhtelif çalışmalar bulunuyor.

Sivrioğlu’nun eserini özgün kılan bir diğer husus ise, Hellenistik ve antik kültürün İslam kültür ve medeniyeti üzerindeki maddi etkilerini açıklaması.

Kitap, bu konuda aydınlanmak isteyenlerin fazlasıyla ilgisini çekecektir diye düşünüyoruz.

  • Künye: Ulaş Töre Sivrioğlu – İslam Sanatında Antik Figürler, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, sanat tarihi, 99 sayfa, 2018

Eric Broug – İslam Sanatında Geometrik Desenler (2012)

  • İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER, Eric Broug, çeviren: Yasemin Darbaz Karaca, Klasik Yayınları, mimari, 120 sayfa

 

Çağdaş İslam sanatı uzmanı Eric Broug elimizdeki çalışmasında, İslam sanatında, bölgeye ve döneme göre farklılık gösteren geometrik stillere odaklanıyor ve bunların nasıl çizilebileceğini anlatıyor. İspanya’daki Kurtuba Ulu Camii ve Elhamra, Bağdat Mustansıriyye Medresesi, İtalya Palatina Şapeli ve İran’daki Harakan Doğu Kümbedi gibi, İslam sanat ve mimarisinin en iyi örneklerinin ele alındığı kitapta, Türkiye’den de Beyşehir Eşrefoğlu Camii ile Kayseri Mahperi Hatun Külliyesi’ne yer verilmiş. Broug, bu desenleri açıkladığı gibi, kalem, cetvel ve pergel aracılığıyla bunların nasıl çizilebileceğini de adım adım anlatıyor.