Adam Sharr – Mimarlar İçin Heidegger (2013)

  • MİMARLAR İÇİN HEIDEGGER, Adam Sharr, çeviren: Volkan Atmaca, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 130 sayfa

 MIMARLAR

Kendisi de mimar olan Adam Sharr elimizdeki kitabında, Martin Heidegger’in mimarlıkla ilgili düşüncelerini açıklıyor. Heidegger, insanların, çevrelerini önce oraya yerleşerek ve duygusal tepkiler vererek anlamlandırdığını, teknolojinin bu anlamlandırmada daha sonra geldiğini söylüyor ve buradan hareketle, inşa sürecinde tekniğin yerine deneyim, duygu ve sezgileri koyuyordu. Sharr burada, Heidegger’in mimarlığa en çok temas eden, ilk kez 1951’de yayınlanan ‘İnşa Etmek İskân Etmek Düşünmek’ başlıklı yazısı ile iki metninden yola çıkarak, düşünürün modern mimarlığa yönelttiği eleştirileri detaylı bir gözle irdeliyor.

Atilla Bir, M. Şinasi Acar ve Mustafa Kaçar – Anadolu’nun Değirmenleri (2012)

  • ANADOLU’NUN DEĞİRMENLERİ, Atilla Bir, M. Şinasi Acar ve Mustafa Kaçar, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 148 sayfa

 

Üç yazarlı elimizdeki nitelikli çalışma, büyük bir boşluğu doldurarak, Anadolu’nun önemli buluşlarından olan değirmenlerin tarihini sunuyor. Dört bölümden oluşan kitapta, değirmenin tarihçesi, İstanbul’da değirmencilik, İstanbul’daki at değirmenleri, su ve rüzgâr enerjisini kullanan değirmenler, değirmenlerin su kaldırma düzenleri, Evliya Çelebi’ye göre değirmenciler esnafı gibi, ilgi çekici konular ele alınıyor. Barındırdığı çok sayıda görsel malzeme ve kaliteli baskısıyla da dikkat çeken kitapta, Datça yarımadasında yer alan su ve yel değirmenleri ile buradaki değirmenciler, yerel tarih yöntemiyle ele alınıyor.

Eric Broug – İslam Sanatında Geometrik Desenler (2012)

  • İSLAM SANATINDA GEOMETRİK DESENLER, Eric Broug, çeviren: Yasemin Darbaz Karaca, Klasik Yayınları, mimari, 120 sayfa

 

Çağdaş İslam sanatı uzmanı Eric Broug elimizdeki çalışmasında, İslam sanatında, bölgeye ve döneme göre farklılık gösteren geometrik stillere odaklanıyor ve bunların nasıl çizilebileceğini anlatıyor. İspanya’daki Kurtuba Ulu Camii ve Elhamra, Bağdat Mustansıriyye Medresesi, İtalya Palatina Şapeli ve İran’daki Harakan Doğu Kümbedi gibi, İslam sanat ve mimarisinin en iyi örneklerinin ele alındığı kitapta, Türkiye’den de Beyşehir Eşrefoğlu Camii ile Kayseri Mahperi Hatun Külliyesi’ne yer verilmiş. Broug, bu desenleri açıkladığı gibi, kalem, cetvel ve pergel aracılığıyla bunların nasıl çizilebileceğini de adım adım anlatıyor.

Werner Müller – Mimarlık Atlası, Cilt 1 – 2 (2012)

  • MİMARLIK ATLASI, Werner Müller, çizelgeler: Gunther Vogel, çizimler: Inge Szász-Jacobi ve István Szász, çeviren: Doğan Tuna, Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, mimari, 2 cilt, 572 sayfa

 

Kapsamı ve görsel zenginliğiyle dikkat çeken ‘Mimarlık Atlası’, mimarlık tarihini Mezopotamya’nın tapınak mimarisinden günümüzün modern mimarisine uzanarak ele alıyor. Çalışmanın ilk cildi, Avrupa ve Önasya bölgesinin yapı-mimarlık tarihini, Mezopotamya’nın yüksek uygarlıklarından başlayarak Erken Hıristiyanlık mimarisine kadar izliyor. Kitabın ikinci cildi ise, Romanesk’ten günümüze kadar olan yapı-mimarlık tarihini kapsıyor. Ele aldığı dönemleri coğrafi haritalar, zaman çizelgeleri ve çizimlerden oluşan materyaller eşliğinde irdeleyen çalışma, sanat ve mimarlık tarihinde derinleşmek isteyen okur için iyi bir fırsat.

Feride İmrana Altun – İstanbul’un 100 Roma, Bizans Eseri (2012)

Feride İmrana Altun elimizdeki çalışmasında, tarih içinde üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’un Roma ve Bizans dönemi kiliseleri, yolları, meydanları, anıt sütunları, sosyal yapıları, su yapılarını, limanları, surları, kuleleri ve zindanlarını anlatıyor.

Aya İrini, Ayasofya, Theotokos Khalkoprateia, Azize Euphemia Kilisesi, Myrelaion Kilisesi (Bodrum Cami), Konstantinos Forumu, Haliç surları, Anemas zindanı, Hebdemon (Fildamı) ve Sophia limanı gibi birçok eserin yer aldığı kitap, hem İstanbul’un tarihi hem de barındırdığı kültürel ve mimari zenginlik hakkında bilgilenmek isteyenler için iyi bir fırsat.

  • Künye: Feride İmrana Altun – İstanbul’un 100 Roma, Bizans Eseri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A. Ş. Yayınları, tarih, 105 sayfa, 2012

Ken Yeang – Ekotasarım (2012)

  • EKOTASARIM, Ken Yeang, çeviren: Semih Eryıldız ve Demet Eryıldız, YEM Yayın, tasarım, 472 sayfa

Ken Yeang ‘Ekotasarım’da, yeşil, sürdürülebilir ve uzun dönemde doğal çevreyle uyumlu ilişkiler kurabilecek bir mimari tasarımın imkanlarını araştırıyor. Kitapta, ekotasarımın arazi kullanımı, yapı ve ürün tasarımı, enerji sistemleri, taşımacılık, malzeme, atık, tarım, ormancılık, kentsel planlama gibi çevre öğelerine nasıl uygulanabileceği; bozulmuş ekosistemleri iyileştirmek için planlama yapmak; tasarımda yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmak ve tasarlanan sistemde kullanılan yapı malzemeleri ve öğelerinin çevresel sonuçlarını değerlendirmek, Yeang’ın nitelikli çalışmasında ele aldığı konulardan birkaçı.

Jane Anderson – Mimari Tasarım (2011)

  • MİMARİ TASARIM, Jane Anderson, çeviren: Neslihan Şık, Literatür Yayıncılık, mimari, 183 sayfa

 

Yayınevinin ‘Mimarlık Temelleri’ dizisinden yayımlanan Jane Anderson’ın ‘Mimari Tasarım’ı, her mimar için farklı olabilen mimari tasarım süreçlerine odaklanıyor. Uygulamacı ve eğitimci mimarların deneyimlerini bir araya getirerek tasarım konusundaki çeşitlilik ve zenginliği ortaya koyan çalışma, öğrencileri, akademisyenleri ve profesyonelleri hedefliyor. Mimari tasarımın üretildiği yerle, yani tasarım atölyesiyle kitabına başlayan Anderson, tasarım süreci, problemlerin çözümü, kavram geliştirmek, projelendirme süreci, proje geliştirme ve detaylandırma, uygulama ve kullanım gibi, mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını adım adım anlatıyor.

Farshid Mousavi – Biçimin İşlevi (2011)

  • BİÇİMİN İŞLEVİ, Farshid Mousavi, editör: Daniel López-Pérez, Garrick Ambrose, Ben Fortunato, Ryan Ludwig, Ahmadreza Schricker, çeviren: Pelin Derviş, YEM Yayın, tasarım, 520 sayfa

 

Farshid Mousavi, Harvard Üniversitesi’nde verdiği derslerin ürünü olan elimizdeki çalışması ‘Biçimin İşlevi’nde, tasarım alanında yeni bir biçim anlayışına ulaşmayı amaçlıyor. Yeni tasarım anlayışının, geleneksel yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarı tasarım yaklaşımlarından kaçınarak çapraz tasarım işlemi gerektirdiğini belirten Mousavi, “maddesellik” fikrini hem fiziksel hem de fiziksel olmayan, yani soyut olanı da kapsayacak şekilde genişletiyor. Yazar, sanal biçimler ile fiziksel ve fiziksel olmayan malzemeleri bir araya getirerek, mimarlık tasarımındaki karşıtlar ve ayrımlar arasındaki klasik sınırları bulanıklaştırmayı amaçlıyor.

Victor-Lucien Tapié – Barok (2011)

  • BAROK, Victor-Lucien Tapié, çeviren: Işık Ergüden, Yapı Kredi Yayınları, sanat, 143 sayfa

 

Orta Avrupa sanatı üzerine uzmanlaşmış bir isim olan Victor-Lucien Tapié, ‘Barok’ adlı bu çalışmasında, Barok imgelem ve bu sanatsal duyarlılığın önemli karakteristiklerini anlatıyor. Barok tarzın ortaya çıkış şartlarını irdeleyerek çalışmasına başlayan yazar, bu bölümde, hâlâ temel bir sorun olarak tartışılan Rönesans ile Barok arasındaki bağı ve modern Avrupa toplumlarında Barokun izlediği gelişim seyrini irdeliyor. Konuya dair derli toplu bir eser olarak düşünülebilecek kitabında Tapié ayrıca, İtalya, Fransa, İspanya, İber Yarımadası ve Tuna boyu ülkelerinin Barok ve Klasisizm deneyimlerini de derli toplu bir şekilde inceliyor.

Sevan Nişanyan – Şirince Meydan Muharebelerinin Mufassal Tarihçesi (2011)

  • ŞİRİNCE MEYDAN MUHAREBELERİNİN MUFASSAL TARİHÇESİ, Sevan Nişanyan, Everest Yayınları, anı, 256 sayfa

 

Sevan Nişanyan, yakın zamanda İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Şirince Köyü’nde bulunan binalarına dair çıkan yıkım kararıyla gündeme gelmişti. Bu yıkımın büyük yankı uyandırmasının bir sebebi de, yalnızca Nişanyan Evleri’ni değil, köylüler tarafından ek yapılmış tüm evleri kapsamasıydı. Bu, hatırlanacağı gibi, Nişanyan’ın evler konusunda yaşadığı ilk sıkıntı değil. Nişanyan, Şirince’de yıkılmakta olan evleri resmi izin olmadan restore ettiği gerekçesiyle 2001 yılında da on ay hapis yatmıştı. Elimizdeki kitap, yazarın bu dönem zarfında bürokrasiyle giriştiği savaşın tarihçesi. Nişanyan, 1992’de Şirince’ye yerleşmesini, köy evlerini restore etmeye başlamasını, evlere yıkım kararının çıkmasını, kamuoyu tepkileri üzerine yıkımın durdurulmasını ve Nişanyan Evleri’nin tapusunu Nesin Vakfı’na neden bağışladığını anlatıyor.