Kolektif – İnşaat Ya Resulullah (2016)

Birikim dergisinde yayınlandığında ilgiyle karşılanan “İnşaat Ya Resulullah” başlıklı dosyada yer almış yazılar, bu kitapta bir araya getirilmiş.

İnşaat sektörünün gelişiminin dinamiklerinden Türkiye’de kentsel ranta, kapitalist kentleşme dinamiklerinden gecekondu kulelerine ve İslâmcı neo-liberalizmde inşaat fetişine, Türk muhafazakârlığının inşaat şehvetini gözler önüne seren ilgi çekici pek çok saptama, burada.

Kitaba yazılarıyla katkıda bulunan isimler şöyle: Mehmet Atlı, Osman Balaban, Tuncay Bilecen, Tanıl Bora, Ayşe Çavdar, Erbatur Çavuşoğlu, İhsan Eliaçık, Neşe Gurallar, Sinan T. Gülhan, Mehmet Penbecioğlu, Özgür Taburoğlu ve H. Bahadır Türk.

  • Künye: Kolektif – İnşaat Ya Resulullah, derleyen: Tanıl Bora, Birikim Yayınları

R. İhsan Eliaçık – Muhammed İkbal (2015)

Pakistanlı İslam âlimi, şair, filozof ve politikacı; hayatı boyunca Doğu toplumlarını yeniden inşa için çağrıda bulunmuş Muhammed İkbal’in hayatı ve eseri.

İkbal’in çocukluğu ve gençliği, yetiştiği çevre, temel eserleri ve fikirleri, Batı medeniyetine yönelik eleştirileri ve kendisinden sonraya bıraktığı miras konularında önemli bir kaynak.

  • Künye: R. İhsan Eliaçık – Muhammed İkbal, Tekin Yayınevi

R. İhsan Eliaçık – Aliya İzzetbegoviç (2015)

Boşnak devlet adamı ve bağımsız Bosna-Hersek’in ilk cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç’in hayatı ve eserleri.

Bosna-Hersek’in kısa tarihiyle açılan çalışma, Begoviç’in çocukluğundan yaşlılığına uzanan hayatını, siyasi faaliyetlerini ve eserlerini ele alıyor, yanı sıra 2. Dünya Savaşı zamanlarında faşistlerle işbirliği yaptığı iddialarına yanıt veriyor.

  • Künye: R. İhsan Eliaçık – Aliya İzzetbegoviç, Tekin Yayınevi

R. İhsan Eliaçık – Sosyal İslam (2014)

“Dinin direği paylaşımdır” diyen İhsan Eliaçık, yakınlık bağları koptukça pusuda bekleyen bankaların eline düşen, en yakınındaki insanlarla yardımlaşmak ve dayanışmak yerine profesyonel hırsız şebekelerine paralarını kaptıranlara sesleniyor.

Yazar, “Sosyal İslam” anlayışının siyasi, ekonomi-politik olarak diriltilerek söz konusu boyunduruğun kırılabileceğini savunuyor.

  • Künye: R. İhsan Eliaçık – Sosyal İslam, Tekin Yayınevi

R. İhsan Eliaçık – Demokratik Özgürlükçü İslam (2014)

İhsan Eliaçık’a göre demokratik ve özgürlükçü bir İslam’ın temelleri, Medine Sözleşmesi’nde açık ve sarih bir şekilde mevcut.

Eliaçık, bu çalışmasında demokratik özgürlükçü bir İslam’ın imkânlarını irdelediği gibi, İslam tarihinin farklı evrelerindeki devlet düşüncelerini; Kur’an’da şiddet, cihat ve savaşla ilgili beyanları; dinde zorlamayı ve dini baskıyı da tartışıyor.

  • Künye: R. İhsan Eliaçık – Demokratik Özgürlükçü İslam, Tekin Yayınevi