Roger Griffin – Faşizm (2022)

Faşizmin yükselişine, hem de çok yakından bizler de yakından tanıklık ediyoruz.

Faşizm çalışmaları alanında dünyanın önde gelen otoritelerinden olan Roger Griffin, tarihsel bir perspektifle bu zehirli ideolojiye dair merak edilen her şeyi yanıtlıyor.

“Faşizm” kelimesinin Hitler’den Donald Trump’a ve Putin’den Thatcher’a kadar siyasi sağdaki herkes için geçerli olan, her şeyi kapsayan bir kapsayıcı terim haline geldiği görülüyor.

Bazıları herhangi ayırt edici bir kavramsal anlamdan yoksun olduğunu iddia ederken, diğerleri onun “temel” özelliklerinin oldukça ayrıntılı tanımlarını yapıyor.

Bu sebeple faşizm herhangi bir siyaset teorisi veya tarihi okuyucusu için çeşitli zorluklar getiren bir kavram haline geliyor.

Roger Griffin, bu açıklayıcı ve anlaşılabilir kitapta bu tartışmalı ideolojiye açıklık getiriyor.

1920’lerde İtalya’daki tarihsel başlangıcından günümüze kadar siyasi bir kavram olarak faşizmin kökenlerini ve gelişimini inceliyor ve okuyuculara doğası, tanımı ve anlamı ile ilgili kafa karıştırıcı tartışmalar labirentinde rehberlik ediyor.

Ulusal/ırksal yeniden doğuşun ütopik bir ideolojisi olarak faşizmin dinamiğini hassasiyetle ve ustalıkla açıklayan Griffin, İkinci Dünya Savaşı sonrası geçirdiği dönüşümleri ve Marine Le Pen’den Altın Şafak’a kadar uzanan çağdaş sağcı siyasi fenomenlerle ilişkisini inceliyor.

  • Künye: Roger Griffin – Faşizm, çeviren: Yasin Öner, Liberus Yayınları, siyaset, 208 sayfa, 2022

Roger Griffin – Faşizmin Doğası (2014)

Roger Griffin, faşizmin sosyo-tarihsel ve ideolojik dinamikleri üzerine tanınmış isimlerden.

Yazar burada da, faşizmin modern tarihin gelişiminde oynadığı rolü, çalkantılı sosyal ve ideolojik gelişmelerin yaşandığı yirminci yüzyılın sonlarına odaklanarak irdeliyor.

Griffin, konuyu geniş bir coğrafyada ve tarihsel bir perspektif içinde ele alıyor.

Faşizmi, onun bir nevi hammaddesini oluşturduğunu söylediği militarizm, ırkçılık, karizmatik liderlik, popülist milliyetçilik, çöküşün beraberinde getirdiği korkular ve modern çağa karşı hissedilen derin kaygılar gibi farklı boyutlarıyla inceleyen nitelikli bir kitap.

  • Künye: Faşizmin Doğası, Roger Griffin, çeviren: Ali Selman, İletişim Yayınları, siyaset, 391 sayfa