C. L. R. James – Toussaint Louverture (2020)

Tarihte başarıya ulaşmış tek köle isyanı olan Haiti Devrimi ve onun efsanevi lideri Toussaint L’Ouverture’ün hayatını ve mücadelesini konu edinen üç perdelik bir oyun.

Pan-Afrikalı hareketin ve 20. yüzyılda sömürgeciliğe karşı mücadelenin öncü figürlerinden biri olan kitabın yazarı C. L. R. James, oyununda, Haiti Devrimi’ni panoramik bir biçimde dramatize ediyor.

Oyun bunun yanı sıra, kolonyal Saint-Domingue ormanlarındaki vudu ayinlerini, 1794 yılında Paris’te kolonyal köleliği kaldıran kararnameyi yasalaştıran Fransız Konvansiyonu’nun başarılı bir canlandırmasını ve evinde oturmuş, köleliği geri getirme arzusunu açıklayan Napoléon Bonaparte’a kadar, döneme yön vermiş pek çok gelişme ve aktörü karşımıza çıkarıyor.

  • Künye: C. L. R. James – Toussaint Louverture: Tarihteki Tek Başarılı Köle Ayaklanmasının Hikâyesi, çeviren: Suat Başar Çağlan, Zoom Kitap, oyun, 254 sayfa, 2020

Alain Robbe-Grillet – Röntgenci (2009)

‘Kıskançlık’ ve ‘Silgiler’, Yeni Roman akımının kurucusu Alain Robbe Grillet’nin Türkçede daha önce yayımlanmış romanları.

Robbe-Grillet, elimizdeki eseri ‘Röntgenci’de ise, karmaşık bir cinayeti hikâye ediyor.

Olaylar, gezgin bir saat satıcısı olan Mathias etrafında gelişir.

On üç yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini irdeleyen Mathias, aniden kendini de olayların içinde bulacaktır.

Bu durum, onun iç dünyasına inmesine de vesile olacak, kişiliğinin gizemli, örtük dünyasıyla yüzleşmesini sağlayacaktır.

Doğduğu adaya uzun bir aradan sonra dönen Mathias, hem bu dönüşün hem de cinayetin gözlerini açmasıyla, hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını fark edecektir.

  • Künye: Alain Robbe-Grillet – Röntgenci, çeviren: Suat Başar Çağlan, Şenocak Yayınları, roman, 171 sayfa