Ali Somel – Forum Dergisi (2010)

Ali Somel ‘Forum Dergisi’nde, aydın hareketleriyle ideolojik ve siyasî olarak bağlantılı bir çevre tarafından çıkarılan Forum dergisi üzerinden, Türkiye’de devletçilik ve planlama tartışmasının kalkınma sorununda yoğunlukla ele alındığı 1930’lu yıllardan 1960’lı yıllara kadarki dönemi inceliyor.

Derginin önemi, sonraki dönemin liberal ve sosyalist aydınlarını oluşturacak bir kuşağın, bu dergi çevresinde bir araya gelmeleriydi.

Dolayısıyla dergi, ülkenin 1930’lardan 1960’lara geçiş dönemini anlamakta bir prizma işlevi görüyor.

Yazar, dergide sürdürülen planlama ve devletçilik konularındaki tartışmaları, dünyada söz konusu kavramlara dair yapılmış tartışmalar ekseninde anlamaya çalışıyor.

  • Künye: Ali Somel – Forum Dergisi, Yazılama Yayınları, inceleme, 226 sayfa

José Cantón Navarro – Küba Tarihi (2015)

Kübalılar, en çok Fidel Castro’nun öncülüğünü üstlendiği devrimle anılsa da, henüz sömürgecilik zamanlarına uzanan direnişçi bir kişiliğe sahip.

On beşinci yüzyılda İspanyolların katliamlarına karşı, daha sonra da adayı kontrol etmek isteyen ABD’ye karşı direnen bir halkın görkemli biyografisi, bu kitapta.

José Cantón Navarro , Küba devrimini mümkün kılan bir halkın tarihine odaklanıyor.

Navarro, Küba devriminde Che Guevara ve Fidel Castro gibi isimlerin zekâlarının yanı sıra, Amerika’nın keşfiyle beraber, İspanyollar tarafından yok edilen bir halkın daha sonraki kuşaklarının, sömürgecilerle yaptığı zorlu mücadelelerinin de belirleyici olduğunu söylüyor.

Yazar, Küba tarihini, İspanyol sömürgecilere karşı verilen mücadeleden, sosyalist devrimin gerçekleştiği döneme kadar izliyor.

  • Künye: José Cantón Navarro –  Küba Tarihi: Bir Halkın Biyografisi, çeviren: Gözde Kök ve Ali Somel, Yazılama Yayınları, tarih, 437 sayfa