Kolektif – Coğrafya ve Devrim (2010)

‘Coğrafya ve Devrim’, bilimsel, teknik ve siyasal devrimler ile coğrafya arasındaki karşılıklı ilişkileri irdeleyen çok sayıda makaleyi bir araya getiriyor.

Yazarlar, Kopernikçi, Newtoncu ve Darwinci bilimsel devrimlerinin, Fransız, İngiliz ve Amerikan siyasal devrimlerinin ve matbaa, saat ve fotoğraf gibi teknolojik devrimlerin meydana gelişinde coğrafyanın önemini tartışırken, coğrafya biliminin kendisinin de bu devrimlerden nasıl etkilendiğini gözler önüne seriyor.

Kitaptaki makaleler, bütün devrimlerin bir coğrafyasının olduğuna ve belirli bir mekânda ve coğrafi bağlamda var oldukları konusuna odaklanmasıyla dikkat çekiyor.

  • Künye: Kolektif – Coğrafya ve Devrim, derleyen: David N. Livingstone ve Charles W. J. Withers, çeviren: Dilek Cenkçiler, Yapı Kredi Yayınları, tarih, 455 sayfa

Nayan Chanda – Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü (2009)

Nayan Chanda ‘Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü’nde, dünyayı sürekli olarak ve tekrar tekrar şekillendiren tacirlerin, vaizlerin, maceraperestlerin ve savaşçıların tarih boyunca izlediği mecrayı konu ediniyor.

Küreselleşmenin, binlerce yıl önce başlayan ve bugün de giderek artan bir hızla devam eden bir çeşit bağlılık ve bağımlılık olduğu iddiası ise, Chanda’nın en dikkat çeken tezi.

Yazar, insan türünün, Buzul Çağı’nın sonlarında, daha iyi yiyecek ve güvenlik bulmak amacıyla Afrika’yı terk etmesinin, küreselleşmenin başlangıcı olduğu savıyla çalışmasına başlıyor.

İnsan uygarlığının doğuşundan bugüne, ticaretin gelişmesini izleyen yazar, binlerce yıl boyunca dünyaya şekil veren bir süreci ayrıntılarıyla analiz ediyor.

Chanda, küreselleşmenin yararlı yönlerini anlatırken, dünya çapında yarattığı adaletsizlikleri ve sorunlu geleceğini de tartışıyor.

Küreselleşme gibi çağdaş politik bir ikilemi açıkça anlatan, uzun tarihsel ve çok geniş bir coğrafi perspektif içinde küreselleşmeyi yeni bir bakışla yorumlayan, iyi bir çalışma.

  • Künye: Nayan Chanda – Küreselleşmenin Sıradışı Öyküsü, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, tarih, 429 sayfa

Victor Rudenno – Gelibolu (2009)

Victor Rudenno, nitelikli eseri ‘Gelibolu: Denizden Saldırı’da, 1914-195 yıllarında gerçekleşen Gelibolu Savaşı’nda Müttefiklerin denizaltı faaliyetlerini, Alman denizaltıların hareketlerini, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin stratejilerini kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

Birinci Dünya Savaşı’nın en çok tartışılan olaylarından biri olan Gelibolu Savaşı’nın önemi, savaşta denizaltıların kullanılmasının ne kadar hayati olduğunu açık bir şekilde ortaya koymasıydı.

Rudenno, savaştaki tüm denizaltı faaliyetlerini, İngiliz, Fransız, Avusturalyalı, Yeni Zelandalı ve Hintli kuvvetlerin yarımadaya denizden yaptıkları ilk modern çıkartmayı, ustaca bir yaklaşımla üslupla anlatıyor.

  • Künye: Victor Rudenno – Gelibolu: Denizden Saldırı, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, tarih, 382 sayfa

Joseph E. Stiglitz ve Linda J. Bilmes – Üç Trilyon Dolarlık Savaş (2009)

ABD’nin Irak’a saldırısı, büyük bir fiyaskoyla sonuçlandı, ama aynı zamanda binlerce insanın ölümüyle de sonuçlandı.

Nobel Ödülü sahibi Joseph E. Stiglitz ile Harvard Universty’s Kennedy School of Government’dan Linda J. Bilmes’in ortak imzasını taşıyan bu kitap, Amerikalı vergi mükelleflerinden gizlenen ve ABD’nin Irak’ta bulunmasıyla ilgili tartışmaların dışında bırakılan çok çeşitli masrafları ortaya koyuyor.

Yazarlar, savaşın toplam maliyetinin 3 trilyon dolardan fazla olacağını tahmin ediyor ve ABD’nin Irak’ta bulunmasının mali, ekonomik ve toplumsal sonuçlarının, yani savaşın toplam insani maliyetinin ürkütücü bir tablosunu sunuyor.

  • Künye: Joseph E. Stiglitz ve Linda J. Bilmes – Üç Trilyon Dolarlık Savaş: Irak Savaşının Gerçek Maliyeti, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, ekonomi, 292 sayfa

Kelly Bulkeley – Psikolojik, Kültürel ve Dini Boyutlarıyla Rüyalar (2008)

Kelly Bulkeley, San Fransisco, Santa Clara University’de psikoloji ve din dersleri veriyor.

Bulkeley’in bu kitabı, rüya inançlarını; rüya görmenin kökenini, işlevini ve amacını; rüya deneyimlerini ve rüyaları anlamak için kullanılan yöntemleri anlatıyor.

Birçok yazarın katılımıyla meydana gelen kitap, dini araştırmalar, antropoloji, tarih ve psikoloji uzmanlarının, rüyalara odaklanan yazılarını bir araya getiriyor.

Yirmi üç yazıdan oluşan kitap, konu hakkındaki en önemli teorileri, çekişmeli tartışmaları ve Freud’un “rüya merkezi” dediği, gelişmekte olan bu alana dair en yeni bilgileri ihtiva ediyor.

  • Künye: Kelly Bulkeley – Psikolojik, Kültürel ve Dini Boyutlarıyla Rüyalar, çeviren: Dilek Cenkçiler, ODTÜ Yayıncılık, psikoloji, 374 sayfa