Ian Buchanan (haz.) – Jameson Jameson’ı Anlatıyor (2016)

  • JAMESON JAMESON’I ANLATIYOR, hazırlayan: Ian Buchanan, çeviren: Şeyda Öztürk, Yapı Kredi Yayınları

jameson-jamesoni-anlatiyor

Ünlü Marksist kültür düşünürü Jameson’la yapılmış, kendisinin düşünsel serüvenini kapsamlı bir biçimde serimleyen söyleşiler. Dünyanın farklı coğrafyalarından akademisyenlerin soruları eşliğinde Jameson, görsel sanatlar, estetik, postmodernizm, psikanaliz ve mimari konularındaki fikirlerini detaylandırıyor.