Kolektif – Deleuze’ün Film Felsefesinin İzleri (2021)

Gilles Deleuze’ün sinema yazıları hakkında eleştirel bir analiz isteyenler bu derlemeyi kaçırmak istemeyecektir.

Kitap, Deleuze’ün film teorilerinin çağdaş görsel kültür incelemelerini nasıl derinden etkilediğini ortaya koyuyor.

Fransız Deleuze, yirminci yüzyılın en yenilikçi düşünürlerinden biridir.

‘Cinema 1: The Movement-Image’ (1983) ve ‘Cinema 2: The Time-Image’ (1985) adlı iki ciltlik eseri, yayınlandığı tarihten itibaren film ve felsefe alanındaki çalışmaları derinden etkiledi.

Film, medya ve kültür konularına odaklanan araştırmacılar, Deleuze’ün düşüncesinin en etkin nasıl kullanılabileceği üzerine kafa yormayı sürdürüyor.

Bu kitap da, Deleuze’ün sinema yazıları hakkında kaleme alınan eleştirel makalelerden oluşuyor.

Yazarlar, Deleuze’ün film teorilerinin süregelen önemini ve bunların çağdaş görsel kültür incelemelerini hangi şekillerde etkilediğini sistematik bir biçimde ortaya koyuyor ve bu alan araştırmaları için yeni yönergeler sunuyor.

Çalışma, Deleuze’ün film teorisinin önemi ve kullanışlılığına dair bir başucu kaynağı.

Kitaba katkıda bulunanlar ise şöyle: Raymond Bellour, Ronald Bogue, Giuliana Bruno, Ian Buchanan, James Chandler, Tom Conley, Amy Herzog, András Bálint Kovács, Patricia MacCormack, Timothy Murray, Dorothea Olkowski, John Rajchman, D. N. Rodowick, Marie-Claire Ropars-Wuilleumier, Garrett Stewart, Damian Sutton ve Melinda Szaloky.

  • Künye: Kolektif – Deleuze’ün Film Felsefesinin İzleri, editör: D. N. Rodowick, çeviren: Nurullah Yakut, Küre Yayınları, felsefe, 371 sayfa, 2021

John Rajchman – Deleuze Bağlantıları (2013)

  • DELEUZE BAĞLANTILARI, John Rajchman, çeviren: Barış Şannan, Bağlam Yayınları, felsefe, 148 sayfa

DELEUZE

John Rajchman ‘Deleuze Bağlantıları’nda, düşünür Gilles Deleuze’un felsefi argümanlarının bir haritasını çıkarıyor. Deleuze’ün felsefesinin kesinkes bağlantılara ilişkin olduğunu söyleyen Rajchman, bu “bağlanmalar”dan hareketle felsefenin nasıl yapılacağını tartışıyor. Deleuze düşüncesine giriş yapmak isteyenleri hedefleyen çalışma, Deleuze’ün felsefe yapma biçimini, düşünürün içinde fikir ürettiği yapıyı, bu yapının öne çıkan argüman ve tezlerini, Deleuze’ün düşüncesini inşa ederken Batı fikriyatının geniş düşünce havzasıyla kurduğu bağlantıları, Deleuze felsefesinin toplumsal ve siyasal içerimlerini aydınlatıyor.