Michael Smith – Seçkin Katiller (2009)

Michael Smith ‘Seçkin Katiller’de, ABD’nin gizli özel istihbarat harekât timinin, yirmi beş yıllık kanlı hikâyesini anlatıyor.

Sunday Times gazetesinin muhabiri ve İngiliz ordusunda çalışmış bir istihbarat ajanı olan yazar, ‘Faaliyet’ ismini verdiği bu örgütün, “teröre karşı savaş” bahanesiyle yaptığı çalışmalarla ABD’nin dünya imparatorluğunu nasıl garantiye almayı amaçladığını gösteriyor.

‘Faaliyet’in birçok eski üyesiyle yapılan görüşmelere de yer veren çalışma, Vietnam’dan Kolombiya’ya, İtalya’dan Irak’a uzanan harekâtlarla, bu örgüt aracılığıyla karanlık ve kirli politikaların nasıl üretildiğini açığa çıkarıyor.

Kitap, Haluk Gerger’in önsözüyle okurun karşısına çıkıyor.

  • Künye: Michael Smith – Seçkin Katiller, çeviren: İbrahim Bingöl, Timsah Kitap, siyaset, 371 sayfa

Khanna Omarkhali (ed.) – Kürdistan’da Dini Azınlıklar (2014)

Kürdistan’da İslami ana akımın dışındaki dini yapılar için bir kılavuz.

Yezidilik’ten Aleviliğe, Haqqa ve Khaksar gibi Sûfi oluşumlardan Derviş tarikatlarına birçok dini grubun özel yönleriyle irdelendiği kitap, Kürt Yahudilerle ilgili tarihsel verilere dayanan bazı materyaller içermesiyle de önemli.

  • Künye: Kolektif – Kürdistan’da Dini Azınlıklar, editör: Khanna Omarkhali, çeviren: İbrahim Bingöl, Avesta Yayınları

Abbas Vali – Kapitalizm Öncesi İran (2007)

  • KAPİTALİZM ÖNCESİ İRAN, Abbas Vali, çeviren: İbrahim Bingöl, Avesta Yayınları, tarih, 357 sayfa

kapitalizm-oncesi-iran

‘Kürt Milliyetçiliğinin Tarihi’ Abbas Vali’nin daha önce Türkçe’de yayınlanmış ilk kitabıydı. Vali’nin bu yeni kitabı ise, İran’da kapitalizm öncesinde yaşanan sorunlar ile ülkede modern ulus-devletin ortaya çıkışına odaklanıyor. Çalışmanın önemi, Türkiye ile yüzyıllardır siyasî ve iktisadi ilişkileri olan ve kültürel alışverişleri bulunan büyük bir komşu ülkenin, modern öncesi dönemine dair oldukça değerli veriler ve analizler barındırıyor olması. Kitabın Türkiye düşün dünyası açısından ikinci önemi de, çalışmanın kapitalizm öncesi toplumlarda devlet ve tarımsal ekonominin analizine yönelik kuramsal bir model olarak kullanılabilir olmasıdır diyebiliriz.

Zerdüşt – Avesta (2012)

‘Avesta’, dünyanın en eski vahiy dini olan Zerdüştiliğin kutsal metinlerini bir araya getirmesiyle altın değerinde bir kaynak.

James Darmesteter’in uzun çalışmalarının neticesinde İngilizceye çevirdiği ‘Avesta’, halen pek çok araştırmacının başvurduğu, en yetkin çevirilerden.

Elimizdeki bu Türkçe ‘Avesta’ çevirisi de, Darmesteter çevirisini esas alıyor.

Burada, ‘Vendidad’, ‘Visperad’, ‘Yasna’ ve ‘Khorda Avesta’ gibi bölümler eşliğinde sunulan ‘Avesta’da, Zerdüştlüğün tanımladığı kötücül ruhlar; dini şarkılar; Ahura Mazda ile meleklere sunulan dualar; tapınma ve adaklar anlatılıyor.

Zerdüştlüğün kozmolojisi, etiği ve estetiği üzerine önemli bilgiler içeren kitap, Xanna Omerxalî imzalı Zerdüştlük ve ‘Avesta’ konulu kapsamlı bir girişle de açılıyor.

  • Künye: Zerdüşt – Avesta: Zerdüştilerin Kutsal Metinleri, çeviren: Fahriye Adsay ve İbrahim Bingöl, Avesta Yayınları, din, 479 sayfa, 2012