İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi (2009)

İbrahim Okçuoğlu ‘Kapitalizmin Dünya Krizi’nde, 2008’in ikinci yarısında önce ABD’de, sonra Avrupa ve Asya’da, üretimdeki büyümenin yerini mutlak küçülmenin almasına neden olan krizi, Marksist bir bakışla irdeliyor.

Krizin dünya burjuvazisinin bütün çabalarına rağmen engellenemediğini vurgulayan Okçuoğlu, ekonomik krizin, kapitalist üretim biçiminin nesnel bir yasası olduğunu, alınan tedbirlerin de krizin şiddeti ve süresini etkilemek dışında hiçbir anlam taşımadığını savunuyor.

Kapitalizmde ekonomik krizlerin kaçınılmazlığı ve 21. yüzyılın ilk ekonomik krizleri konularını kapsamlı bir bakışla ele alan Okçuoğlu, kapitalizme tek alternatifin sosyalizm olduğunu söylüyor.

  • Künye: İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi, Ceylan Yayınları, siyaset, 295 sayfa

İbrahim Okçuoğlu – Materyalist Felsefe (2008)

İbrahim Okçuoğlu’nun kaleme aldığı ‘Materyalist Felsefe’, ‘Diyalektik Materyalizm’ ve ‘Tarihsel Materyalizm’ başlıklı iki bölümden oluşuyor.

Yazar bu bölümlerde, idealist felsefe ve materyalist felsefenin ayrım noktalarını, Marx, Engels, Lenin ve Stalin gibi isimlerin görüşleri ekseninde anlatıyor.

Marksizm öncesi dönemde materyalizm ile idealizm arasındaki mücadele; Marksist felsefenin doğuşu ve gelişmesi; Marksist diyalektik; madde ve varoluşun biçimleri; madde ve bilinç; toplumun maddi yaşam koşulları; üretim ilişkilerinin karakteri; üretim ilişkilerinin üretici güçlerin karakteriyle uyumluluğu yasası ve sınıf mücadelesi, Okçuoğlu’nun çalışmasında irdelenen konulardan birkaçı.

  • Künye: İbrahim Okçuoğlu – Materyalist Felsefe, Ceylan Yayınları, felsefe, 192 sayfa

İbrahim Okçuoğlu – Günümüzde Emperyalizm (2011)

 

  • GÜNÜMÜZDE EMPERYALİZM, İbrahim Okçuoğlu, Akademi Yayınları, siyaset, 333 sayfa

 

 

İbrahim Okçuoğlu ‘Günümüzde Emperyalizm’de, serbest rekabetçi küreselleşmeden emperyalist küreselleşmeye, kapitalizmde gözlenen temel değişimlere odaklanıyor. Okçuoğlu, bu değişimleri saptarken, “emperyalizm”, “mülksüzleştirme ekonomisi”, “sermaye birikimi” gibi kavramlar konusunda teorinin yaşamakta olduğu sorunları da tartışmaya açıyor. Tekellerin oluşma koşulları ve dünya pazarı üzerinde hakimiyet mücadelesi; modern mali sermayenin oluşumu ve 21. yüzyılın başında bankalar ile borsalar; uluslararası üretimin ve çalışma sürecinin yeniden örgütlenmesi; emperyalist küreselleşme ve yeni sömürgecilik, Okçuoğlu’nun kuşatıcı bir bakış açısıyla ele aldığı konulardan birkaçı. Kitap, günümüz emperyalizminin temel sorunlarını, sermaye ve üretimin uluslararası hareketini ve bunun sonuçlarını merak edenler için iyi bir kaynak.