Kolektif – Emek Tarihi (2016)

Alternatif tarih okumalarıyla emek tarihini yeniden yorumlayan, farklı yazarların katkıda bulunduğu iyi bir çalışma.

Kavel direnişinden Zonguldak-Kozlu grevine, 15-16 Haziran’daki efsanevi işçi direnişinden Kazlıçeşme tabakhane grevlerine, Türkiye sendikal tarihinde iz bırakmış grevler ve direnişler bu kitapta ele alınıyor.

  • Künye: Kolektif – Emek Tarihi, hazırlayan: Ali Haydar Saygılı, Ceylan Yayınları

Süleyman Ateş – İşçi Sınıfına Mektuplar (2016)

Bir direniş öyküsü ekseninde, şirketlerin, kurumların işçilere yönelik hak gasplarını ve buna karşı mücadele etmenin yolunu, yordamını anlatan bir hikâye.

Uzun zamandır sendikal mücadele içinde yer alan yazar, fabrikalarda iş kazaları, sendikasızlaşma ve güvencesiz çalışma dayatmaları karşısında hayatta kalmaya çalışan işçilerin dünyasına iniyor.

  • Künye: Süleyman Ateş – İşçi Sınıfına Mektuplar, Ceylan Yayınları

Lütfiye Gültekin – Diyarbakır (2016)

Daha önce bir öykü kitabı daha yayınlamış Lütfiye Gültekin, şimdi de 21 yıl ayrı kaldığı Diyarbakır’ı anlatıyor.

Hikâyeler, şimdilerde yakılıp yıkılan, farklı din ve kültürlerin beşiği Sur’u merkeze alıyor.

Bu kadim mekânda geçen mutlu çocukluğunun hikâyelerini paylaşan Gültekin, okurunu çocukluğun büyülü dünyasına ve Sur’un hareketli yakın tarihine götürüyor.

  • Künye: Lütfiye Gültekin – Diyarbakır, Ceylan Yayınları

Dario Morgante – Yoldaş P38 (2016)

Solun, hep arzu ettiği devrime oldukça yaklaştığı, İtalya’nın yakın dönemine damgasını vuran Kızıl Tugaylar’ın hikâyesi.

Roman, bu politik çalkantıların merkezinde yer alan dört arkadaşın yaşadıkları üzerinden Kızıl Tugaylar’ın en korkulan gruplarından olan Primavalle Tugayı’nın yükselişi ve düşüşünü anlatıyor.

  • Künye: Dario Morgante – Yoldaş P38, çeviren: Doğanay Banu Pinter, Ceylan Yayınları

Canberk Beygova – ‘Taş Atan Çocuklar’ Büyüdü, Anlatıyor (2016)

“Gezi’de polis sana gaz bombası atınca ne yapacağını bilemeyip meydanlarda bağırıyorsun ‘Kürtler nerede?’ Kürtler mi öğretsin sana kaçmayı, polise taş atmayı, biber gazından nasıl korunacağını?”

Bu ifade, zamanında “Taş atan çocuklar” olarak Türkiye gündemine oturan bir Kürt çocuğuna ait.

Bu çocuklarla yapılan mülakatlardan oluşan kitap, onların ne yaşadıklarını bizzat onlardan dinlemek için iyi bir fırsat.

  • Künye: Canberk Beygova – ‘Taş Atan Çocuklar’ Büyüdü, Anlatıyor, Ceylan Yayınları

İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi (2009)

İbrahim Okçuoğlu ‘Kapitalizmin Dünya Krizi’nde, 2008’in ikinci yarısında önce ABD’de, sonra Avrupa ve Asya’da, üretimdeki büyümenin yerini mutlak küçülmenin almasına neden olan krizi, Marksist bir bakışla irdeliyor.

Krizin dünya burjuvazisinin bütün çabalarına rağmen engellenemediğini vurgulayan Okçuoğlu, ekonomik krizin, kapitalist üretim biçiminin nesnel bir yasası olduğunu, alınan tedbirlerin de krizin şiddeti ve süresini etkilemek dışında hiçbir anlam taşımadığını savunuyor.

Kapitalizmde ekonomik krizlerin kaçınılmazlığı ve 21. yüzyılın ilk ekonomik krizleri konularını kapsamlı bir bakışla ele alan Okçuoğlu, kapitalizme tek alternatifin sosyalizm olduğunu söylüyor.

  • Künye: İbrahim Okçuoğlu – Kapitalizmin Dünya Krizi, Ceylan Yayınları, siyaset, 295 sayfa

Kerem Sarı – Efsane Zamanların Çocukları (2015)

Kerem Sarı’dan, zorlu bir coğrafyaya sevdanın, çocuk ruhunun penceresinden bakan şiirler.

Türkçe ve Kürtçe yazılmış kitaptan bir alıntı:

“Seçilmiş bir kavmin çocuklarıydık

Dağlarda filizlenir, budaklanırdık

Derin vadilerin çoksun seli olur

Yüksek yaylaları yurt eylerdik

Hürmüz ile ehrinin inancını

Aşkı sevda ile taşırdık künyemizde”

  • Künye: Kerem Sarı – Efsane Zamanların Çocukları, Ceylan Yayınları

Arzu Demir – Devrimin Rojava Hali (2015)

Rojava devriminin yansımalarını kapsamlı bir şekilde izleyen nitelikli bir gazetecilik çalışması.

Arzu Demir, Rojava komünlerinin inşa edilmesinden hukuk ve ekonomi alanındaki çalışmalara, bu konuda merak edilenleri aydınlatıyor.

Kitabın esas özgünlüğü ise, Rojava’daki devrime en büyük katkıyı vermiş ve vermekte olan kadınların dönüşümünü gözler önüne sermesi.

  • Künye: Arzu Demir – Devrimin Rojava Hali, Ceylan Yayınları

Turan Uysal – Bir Dersim Hikâyesi (2015)

Bir kuşağı yok eden, ardından gelen kuşakları da derinlemesine etkilemiş Dersim katliamının romanı.

Dağın taşın askere kestiği, toplar ve tüfeklere Munzur’un, Aliboğaz’ın semalarındaki tayyarelerin eşlik ettiği o acı yıllar.

Pilveng köyünde yaşayan bir avuç insanın yaşadıklarını merkeze alarak katliamın öncesi ve sonrasını kayda geçiren bir roman.

  • Künye: Turan Uysal – Bir Dersim Hikâyesi: Kül ve Duman, Ceylan Yayınları

Nermin Şenol Kalyoncu – İstanbul Lubnatsi (2015)

Yıllardır ilkokul çağındaki çocuklara İstanbul dersi veren Nermin Şenol Kalyoncu, deneyimlerini bu kitapta bir araya getiriyor.

İstanbul’un Roma, Bizans ve Osmanlı dönemleri; şehrin belli başlı camileri, külliyeleri ve parklarının pek bilinmeyen hikâyeleri ve şehrin gündelik hayatı gibi konularda çocukların keyifle okuyabilecekleri bir rehber.

  • Künye: Nermin Şenol Kalyoncu – İstanbul Lubnatsi, Ceylan Yayınları