Kolektif – Kürtler: Milliyetçilik ve Politika (2017)

Suriye, Türkiye, Irak ve İran’ın modern siyasal tarihi bağlamında, Ortadoğu’da önemli bir politik güç kurmuş Kürtleri etnisite ve milliyetçilik ekseninde tartışan önemli bir derleme.

Etnisite ve milliyetçilik sorununu Kürtler temelinde ele alan ve özellikle ilk Kürt federal politikasının şekillenmekte olduğu Irak bağlamında bunu irdeleyen kitapta, etnisitenin ne olduğu ne olmadığı konusunda uzun zamandır kabul gören esaslar mercek altına alınıyor ve en önemlisi de, modernist, özcü ve tarihsel ekoller farklı açılardan eleştirilerek daha kompleks, akışkan bir etnisite anlayışı geliştiriliyor.

Kitapta,

 • Kürt milliyetçiliğinin modernist tarihi,
 • Kürtlerde uluslaşmaya giden yollar,
 • Kürtlerde parçalanmış kimlik ve parçalanmış politika,
 • Etnik tanımlar ve sınırlar,
 • Politikleşmiş sınırlar olarak din ve etnisite,
 • Kürt dilinin geliştirilmesi ve baskı altına alınması,
 • Erken dönem Kürt tarihine ilişkin yanlış kanılar ve gerçekler,
 • Sosyotarihsel perspektiften aşiret Asabiyyesi ve Kürt politikası,
 • Irak Kürdistan’ının siyasal iktisadı,
 • Kürtler ve Baas rejimi,
 • Kürtlerde siyasal İslam,
 • Federalizm ve Irak Kürtleri,
 • Irak Kürdistan’ında iç politika,
 • Ve Arap milliyetçiliği karşısında Kürt milliyetçiliği gibi, önemli konular tartışılıyor.

Kitapta yer alan yazarların hepsi de Kürtler yahut Ortadoğu hakkında çalışmaları olan isimler: Fred Halliday, Martin van Bruinessen, Joyce Blau, Maria O’Shea, Sami Zubaida, Gareth Stansfield, Michael M. Gunter, Hamit Bozarslan, Michiel Leezenberg, Joyce Blau, Abbas Vali, Saad B. Eskander, Falih A. Cabbar ve Hoşam Davud.

Tarih, antropoloji ve sosyolojinin politika, coğrafya ve dilbilimle birleştiği farklı disiplinlerden gelen yazarlar, buradaki tartışmaya zengin ve girift bir mahiyet kazandırıyor.

 • Künye: Kolektif – Kürtler: Milliyetçilik ve Politika, derleyen: Falih A. Cabbar ve Hoşam Davud, çeviren: Emine Ayhan, Ayrıntı Yayınları, siyaset, 336 sayfa

Selahaddin Uğur Işık – Bağımsızlığa Doğru Irak Kürdistanı (2017)

25 Eylül 2017’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu, dünya çapında yankı uyandırdı.

Kısa zaman içinde bilhassa üç komşunun, Türkiye, İran ve Irak’ın büyük tepkisiyle karşılanan referandum, beraberinde büyük bir kriz de getirdi.

Fakat IKBY referandumu, buz dağının sadece görünen kısmıydı.

Zira Kürtlerin bağımsızlık taleplerinin uzun bir tarihi bulunuyor ve dolayısıyla bu durum, en azından kısa zaman içinde çözülecek gibi görünmüyor.

İşte bu kitap, farklı ülkelerde yaşayan Kürtlerin aksine bağımsızlığa en çok yaklaşan Irak Kürtlerini tarihsel ve güncel perspektiflerle ele almasıyla, konuya dair pek çok bilinmeyeni aydınlatıyor.

Selahaddin Uğur Işık,

 • Irak’ın geçmişinde ve bugünkü şartlarında Kürtlerin üstlendikleri rolleri,
 • Kürtlerin siyasi yönelim ve eğilimlerini,
 • Neden bağımsız olmayı istediklerini,
 • Siyasal tasavvurlarını,
 • Sosyo-ekonomik durumlarını,
 • Kürtlerin bağımsızlık taleplerine karşı komşu ülkelerin dillendirdiği tezleri,
 • Uluslararası camianın bağımsız bir Kürt devletine karşı tutumunu,
 • Ve bunun gibi birçok konuyu ele alıyor.

Kitap, Irak Kürtlerine yakından bakmak, onların bugünkü siyasi tavırlarını daha iyi kavramak için kaçırılmayacak bir fırsat.

 • Künye: Selahaddin Uğur Işık – Bağımsızlığa Doğru Irak Kürdistanı, Avesta Yayınları, siyaset, 168 sayfa

Mahir A. Aziz – Irak Kürtleri (2013)

 • IRAK KÜRTLERİ, Mahir A. Aziz, çeviri: Zülal Kılıç, Kitap Yayınevi, sosyoloji, 239 sayfa

 IRAK

Mahir A. Aziz ‘Irak Kürtleri’nde, Irak’ın Kürdistan bölgesinde Kürt milliyetçiliğinin ve Kürt yurttaşların ulusal kimlik algılarının gelişimine odaklanıyor. Milliyetçiliğe ve ulusal kimliğe ilişkin ana kuramsal yaklaşımları ele alarak kitabına başlayan Aziz, ardından, modern öncesinden 20. yüzyıla kadar Kürdistan tarihini, Kürt milliyetçiliğinin 12. yüzyıldan 19. yüzyılın sonuna kadarki dönemini kapsayan erken aşamasını, Baas döneminde Kürt milliyetçi hareketini, Kürtlerde aşiretçilik ile milliyetçiliğin buluşmasını ve 1990’lardan başlayarak çağdaş Kürt ulusal kimliğinin gelişimini ayrıntılı bir bakışla tartışıyor.