Michel Bourse ve Halime Yücel – Kültürel Çalışmaları Anlamak (2017)

Bu kitap, kültürel çalışmaların İngiliz, Amerikan ve Fransız temellerini inceliyor ve daha da önemlisi, bu akımın günümüzdeki etkisini, örneğin toplumsal cinsiyet ve cinsellik konularına ya da çağdaş toplumların çokkültürlülüğüne bağlı sorunları irdeliyor.

Kültürel çalışmalar alanını oluşturan farklı kuramların temel katkılarını eleştirel bir yaklaşımla tanıtan kitap, akımın inceleme alanını daha iyi kavramayı ya da bilgilerini derinleştirip bakış açılarını genişletmeyi isteyen tüm okurlara hitap eden sağlam bir giriş kitabı.

Çalışma, kültürel çalışmalar alanına giren,

 • Yabancılaşma sorunu,
 • Kültür sorunu,
 • Kültür ve etkileşim,
 • Kültür ve altkültürler,
 • Alımlama estetiği,
 • Dolaylı etkiler kuramı,
 • Kullanımlar ve doyumlar kuramı,
 • Kültür ve etkileşim,
 • Kitle kültürü,
 • Ve egemen kültür gibi pek çok kavram hakkında aydınlanmak için birebir.

Künye: Michel Bourse ve Halime Yücel – Kültürel Çalışmaları Anlamak, çeviren: Halime Yücel, İletişim Yayınları, kültürel çalışmalar, 248 sayfa

Michel Bourse ve Halime Yücel – İletişim Bilimlerinin Serüveni (2012)

 • İLETİŞİM BİLİMLERİNİN SERÜVENİ, Michel Bourse ve Halime Yücel, Ayrıntı Yayınları, iletişim bilimleri, 373 sayfa

 

İki yazarlı ‘İletişim Bilimlerinin Serüveni’, felsefe, tarih, dilbilim, toplumbilim, psikoloji, biyoloji, sibernetik ve siyasal bilimler gibi birçok disiplinin kavşağında yer alan iletişim bilimlerini kapsamlı bir bakışla irdeliyor. İletişim bilimlerinin doğuşu, bildirişim ve iletişim kurmayı sağlayan dilbilimsel modeller, kitapta detaylı bir şekilde ele alınan konulardan. Yazarlar ayrıca, Pierre Bourdieu’nün “Habitus” kavramından, Mikhail Bakhtin’in iletişimde söyleşimlilik ve çokseslilik konusundaki yorumlarına ve Saussure’ün “Yapısalcı” dilbilimine kadar, bu disipline dair çok sayıda yorum ve kavramı da ele alıyor.