Kolektif – Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk (2021)

Toplumsal cinsiyet ile hukuk arasındaki ilişki üzerine devasa bir külliyat.

İki cilt olarak hazırlanmış bu derleme, deniz hukukundan medeni hukuka, hukuk felsefesinden hukuk tarihine, toplumsal cinsiyet meselesinin hukukta kendine nasıl yer bulduğunu çok yönlü bir şekilde tartışılıyor.

Kitapta ele alınan kimi konular şöyle:

 • Kamuda emzirme hakkı,
 • Toplumsal cinsiyet ve flört şiddeti,
 • Türk ceza hukuku ve zorla evlilik,
 • Türkiye’de erkekliğin inşasında askerlik hizmetinin rolü,
 • Çocukların cinsel sömürüsü,
 • İleri teknoloji kullanılarak gerçekleştirilen taşıyıcı annelik,
 • Toplumsal cinsiyet ve kadına yönelen şiddet,
 • Cinsiyet değişikliğine ilişkin güncel gelişmeler,
 • Kadının evlendikten sonra devlet karşısında değişen kimliği,
 • Pandemi döneminde merkezi idare ve yerel yönetimler açısından toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele,
 • Cezaevinde kadın olmak,
 • Pozitif ayrımcılık türü olarak kadın kotası,
 • Toplum sözleşmesi ve modern ataerki anlayışı,
 • Kadın bedeninin denetlenmesi bağlamında kürtaj tartışmalarının tarihi,
 • Kadına yönelik şiddet bağlamında kötü muamele suçu,
 • Uluslararası hukukta kadın ve kadının birey olarak uluslararası hukuk süjeliği,
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Tanzimat sonrası kadının toplumsal konumu,
 • Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi sözleşmesi…

Künye: Kolektif – Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk, derleyen: Zeynep Özlem Üskül Engin, Dolunay Çörek ve Göktürk Öcal, On İki Levha Yayınları, toplumsal cinsiyet çalışmaları, 2 Cilt, 801 sayfa, 2021

Olgan Akbulut – Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini (2008)

Türkiye’nin bugününde yaşadığımız sorunların öne çıkanlarından biri de, farklılıklara tahammülün olmaması.

Hukukçu Olgan Akbulut bu kitabında, birlikte yaşamanın hukuki zeminini sorguluyor.

Yazar siyaset bilimi, sosyoloji, antropoloji, etnoloji, eğitim bilimi, psikoloji vb. disiplinlerin verilerinden de yararlanarak, şu anki güncel tartışmaları değerlendiriyor. Azınlıklar,

Etnik ve dilsel kimlikler,

Farklı kültürlerin korunması,

Ana dilde, ana dilinde eğitim,

Azınlık dillerinin mahkemelerde, kamu kurumlarında, radyo ve televizyon yayınlarında, trafik işaretlerinde kullanılması,

Bireysel haklar ve özerklik, kitapta irdelenen kimi konular.

 • Künye: Olgan Akbulut – Barış İçinde Birlikte Yaşamanın Hukuk Zemini, On İki Levha Yayınları, hukuk, 402 sayfa