Naomi Oreskes – Bilime Neden Güvenmeliyiz? (2023)

Bilimin itibarsızlaştırıldığı günümüzde, bu kitap bilimin insanlık için neden elzem olduğunu gözler önüne seriyor.

Profesör Naomi Oreskes, dezenformasyonun altın çağında güvenilir bilgiyi nasıl tanıyacağımızı ve kullanacağımızı anlatıyor.

Oreskes, ‘Bilime Neden Güvenmeliyiz?’ kitabında bilimsel bulguların ne zaman ve neden güvenilir olduğu sorularına net ve ikna edici yanıtlar veriyor.

Bilime duyulan güvenin temellerini gayet akıcı bir dille anlatıyor; tezini yaşamlarımız açısından kritik önem taşıyan meselelerde bilimin nasıl işlemesi ve nasıl işlememesi gerektiğine dair canlı örneklerle gözler önüne seriyor.

Okuyucular bu kitapta bilimsel mutabakatın güvenilirliğine dair, belirli bir metoda ya da bilim insanlarının vasıflarına değil, kolektif bir çaba olarak bilimin karakterine dayanan, sağlam bir savunmaya tanık olacak.

Oreskes, Harvard Üniversitesinde bilim tarihi profesörü ve aynı zamanda dünya ve gezegen bilimleri profesörüdür.

Uluslararası üne sahip bir jeolog, bilim tarihçisi ve yazar olan Oreskes, bilimin toplumdaki rolü ve antropojenik iklim değişikliği konusunda önde gelen bir sestir.

  • Künye: Naomi Oreskes – Bilime Neden Güvenmeliyiz?, çeviren: Taner Gezer ve Utku Umut Bulsun, Optimist Kitap, bilim, 336 sayfa, 2023

Chris Anderson – Bedava (2010)

Wired Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Chris Anderson, Ekim 2010’da İstanbul’da düzenlenen ‘Yeni Medya Düzeni’ başlıklı konferansın ana konuşmacısıydı.

Anderson ‘Bedava’ adlı elimizdeki kitabında, eski zamanlarda çokça maliyet isteyen, fakat yeni teknolojiler sayesinde üretim ve dağıtım maliyetlerinin düşmesiyle ücretsiz olarak sunulabilen ürünlerin yarattığı milyarlarca dolarlık yeni ekonomi dünyasını ele alıyor.

Yazar, yeni ekonomik dünyanın en bilinen örnekleri olan ve hiçbir şekilde ücret ödemediğimiz Facebook, Google ve Youtube gibi sitelerin, aynı zamanda en çok kazananlar listesinin ilk sıralarında nasıl yer alabildiklerini açıklıyor.

  • Künye: Chris Anderson – Bedava, çeviren: Günseli Aksoy, Optimist Kitap, iş dünyası, 253 sayfa

Judy Jones ve William Wilson – Fazla Kültür Göz Çıkarmaz (2010)

‘Fazla Kültür Göz Çıkarmaz’, kültür hayatının birçok konusunu eğlenceli bir üslupla kaleme getiriyor.

Kitapta, sanat tarihi, edebiyat, müzik, sinema, felsefe, psikoloji, din, bilim, iktisat, dünya tarihi ve siyaset bilimi gibi alanlara dahil edilebilecek çok sayıda konu yer alıyor.

Edebiyatta iz bırakan, kesinlikle bilinmesi gereken kahramanlar; kendilerini dünya vatandaşı olarak tanımlayanlar için beş kıtada yaşama kılavuzu; eski bir Yunanlı ile modern bir Kaliforniyalı arasındaki benzerlikler ve pratik İtalyancayı öğrenmenin ipuçları, kitapta karşımıza çıkan bazı ilginç konular.

  • Künye: Judy Jones ve William Wilson – Fazla Kültür Göz Çıkarmaz, çeviren: Elif Özsayar, şiir çevirileri: Cevat Çapan, Optimist Kitap, kültür, 752 sayfa

Al Gore – Tercih Sizin (2010)

Amerikalı siyasetçi, iş insanı ve belgesel film yapımcısı Al Gore, hatırlanacağı gibi ‘Uygunsuz Gerçek’ adlı belgeseliyle 2007’de Oscar Ödülü’nü aldı.

Bu filmin yanı sıra, dünya çapında yürüttüğü ekolojik çalışmaları için, aynı yıl Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Al Gore, ‘Tercih Sizin’ başlıklı elimizdeki çalışmasında, yeniden küresel ısınma konusuna odaklanıyor.

Küresel ısınma için iş işten geçmeden yapılabilecekler, daha doğrusu acilen yapılması gerekenler, kitabın omurgasını oluşturuyor.

“İklim krizini nasıl çözebiliriz?” sorusunun yanıtını arayan Al Gore, bugün yapılacak şeylerin dünyanın bundan 20-30 yıl sonra nasıl görüneceğini belirleyeceğini söylüyor.

  • Künye: Al Gore – Tercih Sizin, çeviren: Çağlayan Erendağ, Optimist Kitap, ekoloji, 207 sayfa

Daniel Goleman – Ekolojik Zekâ (2010)

Daniel Goleman ‘Ekolojik Zekâ’da, üretilen ve satın alınan şeylerin, yarattığı sonuçlara, yani bunların çevresel etkilerine ve bu olumsuz etkileri nasıl ortadan kaldırabileceğimize odaklanıyor.

İmal edilen en basit ürünün dahi, muazzam karmaşıklığıyla çevre, sağlık ve sosyal etkiler yarattığını söyleyen Goleman, insanın ekosistemi zehirleyen aktivitelerinin kötü sonuçlarından kurtulmak için ekolojik zekânın geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Yazar, bireysel tüketiciler kadar, mamül üreten bir şirketin her kademesinde çalışanlar için, satın alınan veya satılan şeylerin saklı etkilerini gözler önüne seriyor; bilinçli bir tavrın, güvenli bir geleceğin yaratılmasında ne denli önemli olduğunu ortaya koyuyor.

  • Künye: Daniel Goleman – Ekolojik Zekâ, çeviren: Seda Toksoy, Optimist Kitap, ekoloji, 244 sayfa

Amartya Sen – Kimlik ve Şiddet (2010)

 

Nobel Ödüllü iktisatçı Amartya Sen ‘Kimlik ve Şiddet’te, gerçek ve kalıcı bir dünya barışına ve küresel bir istikrara temel olabilecek kapsamlı fikirler sunuyor.

“İnsanların minyatürleştirilmesi” dediği tekil sınıflandırmaların, kendine özgü bölücü bir niteliğe sahip olduğunu söyleyen Sen, aidiyetlerin çoğulluğunun kabul edilmesiyle, bu olumsuz durumun ortadan kalkabileceğini belirtiyor.

Yazar ayrıca, günümüz dünyasında en büyük çatışma kaynaklarından biri olan insanların din ya da kültür temelinde kendilerine özgü kategorilere ayrılabileceği varsayımının, küreselleşme, politik çokkültürlülük, sömürgecilik sonrası tarihsel dönem, sosyal kökenler, dinci köktencilik ve küresel terörizm gibi sonuçlarını değerlendiriyor.

  • Künye: Amartya Sen – Kimlik ve Şiddet: Kader Yanılsaması, çeviren: Ahmet Kardam, Optimist Yayınları, siyaset, 222 sayfa

Fritjof Capra – da Vinci’nin Bilimi (2009)

Popüler bilim kitaplarının yazarı Fritjof Capra, kapsamlı çalışması ‘Da Vinci’nin Bilimi’nde, Leonardo da Vinci’nin bilimsel anlayışını ve çalışmalarını, bilimin ve insanlığın bugünkü ihtiyaçları açısından yorumluyor.

da Vinci’nin ünlü ‘Not Defterleri’ni, kapsamlı bir bakışla irdeleyen Capra, okuru, Rönesans’ın büyük dehasının zihninde bir gezintiye davet ediyor. Da Vinci’yi insani ve bilimci yönleriyle ele alan Capra, Da Vinci’nin biliminin, Galileo, Descartes ve Newton’ın mekanikçi paradigmasıyla anlaşılamayacağını savunuyor.

Kaliteli bir baskıyla da dikkat çeken kitabında Capra, Da Vinci’nin çok yönlü kişiliğini ve bilimini gözler önüne seriyor.

  • Künye: Fritjof Capra – da Vinci’nin Bilimi, çeviren: Kıvanç Tanrıyar, Optimist Kitap, bilim tarihi, 301 sayfa

Peter Drucker – Yönetimin Sınırları (2015)

Yöneticinin aldığı günlük kararların kısa ve uzun vadedeki etkilerini ele alan yazılar.

Peter Drucker, dünya ekonomisinin ve çok uluslu şirketlerin evrimi, işe alma sürecinde dikkat edilmesi gereken faktörler ve geleceğe yönelik perspektif geliştirebilme konularıyla ilgilenen yöneticileri aydınlatıyor.

  • Künye: Peter Drucker – Yönetimin Sınırları, çeviren: İlker Gülfidan, Optimist Kitap

Elise Medhus – Kahraman Çocuklar Yetiştirmek (2009)

Elise Medhus ‘Kahraman Çocuklar Yetiştirmek’te, çocuk yetiştirme kültürünü eleştiriyor; sorumluluklarını bilen, güçlerini kendilerinden alan, bunun için risk alabilen çocukların nasıl yetiştirilebileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

Çocukların, popüler kültür ve medya denizi içinde boğulduklarını söyleyen Medhus, anne-babaların, çocuklarını daha iyi yetiştirmek konusunda asıl sorumluluklarından kaçarak kestirme yollara saptıklarını belirtiyor.

Çocukların günümüzde imaj, fiziksel şöhret ve kabarık banka hesaplarını önemsediklerini söyleyen yazar, ebeveynlerin onlara cesareti, dürüstlüğü ve merhameti nasıl öğreteceği konusunda önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Elise Medhus – Kahraman Çocuklar Yetiştirmek, çeviren: Pınar Şiraz, Optimist Kitap, çocuk, 227 sayfa

Kolektif – Zor Etkileşimleri Yönetmek (2009)

‘Zor Etkileşimleri Yönetmek’, kendini çapraşık bir değiş tokuş ya da konuşmanın içinde bulanların, sıkıntıdan kaçmak yerine, bunu yaratıcı bir sürece nasıl dönüştürülebileceğine odaklanıyor.

Bilindiği gibi bu sorun, insanların hayal kırıklığı, sıkıntı ve kızgınlık gibi duygularla karşı karşıya gelmelerine neden oluyor.

Kişiler arasındaki söz konusu olumsuz iletişimi tersine döndürmeyi, bunu ilişkiyi güçlendirecek bir fırsata dönüştürmeyi amaçlayan çalışma, zor etkileşimlerin neye yol açtıklarını anlatıyor; bunların nasıl yönetilebileceği konusunda önerilerde bulunuyor.

  • Künye: Kolektif – Zor Etkileşimleri Yönetmek, çeviren: Melis İnan, Optimist Kitap, iş dünyası, 101 sayfa