Kolektif – Bitlis ve Muş editör (2016)

Bitlis ve Muş’un Ermeni geleneğindeki adları, Pağeş ve Daron’du.

Ermeni tarihinin birer zengin mirası olarak kabul edilen bu yerlerin coğrafi ve tarihi arka planı, erken Hıristiyan ve ortaçağ tarihleri, sanata ve mimariye katkıları ve Türklerin egemenliğine girişlerinden sonraki durumları, kitabın öne çıkan konuları.

  • Künye: Kolektif – Bitlis ve Muş editör: Richard G. Hovannisian, çeviren: Zülal Kılıç, Aras Yayıncılık

Richard G. Hovannisian – Van (2016)

  • VAN, editör: Richard G. Hovannisian, çeviren: kolektif, Aras Yayıncılık, tarih

van

Ermenilerin Vasburagan dedikleri Van’ın uzun, renkli, çok katmanlı ve trajik hikâyesi. Farklı yazarların yer aldığı kitap, Van’da minyatür sanatı, kilise tarihi, müziği, Krikor Naregatsi gibi ünlü şahsiyetleri ve Van ile Ani Krallıkları arasındaki ilişkiler gibi, Van’ın tarihi ve kültüründe öne çıkan pek çok hususu aydınlatıyor.