Stephen Hawking ve Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası (2016)

İki ünlü bilim insanından, kütleçekimin ve kozmolojinin doğası üzerine derinlemesine bir sorgulama.

Uzayzaman tekillikleri, kuantum kara delikleri ve kuantum kozmolojisi gibi konuları aydınlatan çalışma, aynı zamanda bu konular üzerine Stephen Hawking ve Roger Penrose arasında yapılan bir tartışmayla da zenginleşiyor.

  • Künye: Stephen Hawking ve Roger Penrose – Zamanın ve Uzayın Doğası: İçinde Yaşadığımız Evrenin Gerçekliği, çeviren: Umur Daybelge, Alfa Yayınları

Roger Penrose – Kralın Yeni Aklı (2015)

Yapay zekâ, insan zekâsı ve beden arasındaki etkileşimi ve akıl ile bilincin bu etkileşimdeki rolünü tartışan ufuk açıcı bir kitap.

Roger Penrose, bu konuları dair bilinmeyenleri aydınlatırken, kuantum mekaniğinden kozmolojiye, matematikten fiziğe, görelilik kuramından felsefeye birçok disipline uzanıyor.

  • Künye: Roger Penrose – Kralın Yeni Aklı: Bilgisayar, Zekâ ve Fizik Yasaları, çeviren: Tekin Dereli, Koç Üniversitesi Yayınları, bilim, 502 sayfa, 2015

Roger Penrose – Zaman Döngüleri (2015)

Kuantum evreninin olağanüstü macerasını, tutarlı bir teorik çerçeveyle konu edinen bir çalışma.

Roger Penrose, “Büyük patlamadan önce ne vardı?” sorusuna, döngüsel evrenler yanıtını veriyor ve ardından entropi, rastgelelik, faz uzayı, kara delikler ve genişleyen evren gibi konuları enine boyuna tartışıyor.

  • Künye: Roger Penrose – Zaman Döngüleri: Kuantum Evreninin Olağanüstü Macerası, çeviren: Kerem Cankoçak ve Murat Metehan Türkoğlu, Alfa Yayınları

Roger Penrose – Gerçeğin Yolları (2015)

‘Gerçeğin Yolları’, evrenimizin davranışlarını yöneten temel kuralların kapsamlı bir incelemesi.

Roger Penrose, bilimin kökenlerinden sayı türlerine, logaritmalardan uzayzamana, Lagrange denkleminden Kuantum cebirine, ölçüm paradoksundan süpersimetriye, parçacık fiziğinden büyük patlamaya, insanlığın dört bin yıldır giriştiği evren yasalarının eksiksiz bir rehberini hazırlamış.

  • Künye: Roger Penrose – Gerçeğin Yolları, çeviren: Mahir Akkaya, Alfa Yayınları

Kolektif – Üçüncü Kültür (2015)

Bilim insanları ile aydınlar, tümüyle apayrı entelektüel sınıfları mı temsil ediyor?

Bu çalışmada tanımlandığı haliyle “üçüncü kültür aydını” kavramı, sadece bir alanda yetkin olan bir entelektüeli değil, hem nesillerin düşüncelerini de şekillendirecek yetkinliğe sahip hem de bilim alanında da sağlam bir perspektife sahip entelektüeli kastediyor.

Aydın rolünü iletişimi de içerecek şekilde genişleten bu nitelikli kitabın yazarları, klasik entelektüelin bilimle arasına koyduğu mesafenin bugün kabul edilemez olduğunu savunuyor.

Yazarlar burada, insanın ve evrenin evrimini, zihin felsefesini, yeni karmaşıklık bilimini ve bunun gibi, felsefenin ve bilimin şu an gündeminde bulunan birçok konuyu irdeliyor.

Kitaba katkıda bulunan isimler ise şöyle: Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, Geogre C. Williams, Steve Jones, Steven Pinker, Marvin Minsky, DanielC. Dennett, Roger Penrose, Murray Gell-Mann, Stuart Kauffman, C. G. Langton, J. Donye Farmer, Alan Guth, Paul Davies, Lee Smolin, Martin Rees ve Daniel Hillis.

  • Künye: Kolektif – Üçüncü Kültür, editör: John Brockman, çeviren: Yelda Türedi, Alfa Yayınları